Meet Pie

 5 months ago

เสรีภาพอินเทอร์เน็ตไทยอยู่ตรงไหน? ในปี 2019

ไทยอยู่ในอันดับที่ 48 จาก 65 ประเทศที่ถูกสำรวจเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต จากฟรีดอมเฮ้าส์

เมื่อโกรธกร้าว คนเราหลงลืมอะไรบ้าง

จิตวิทยาความโกรธ กับการรุมประชาทัณฑ์ ล่าแม่มด และสังคมโซเชียล

ชิมช้อปใช้ ความสำเร็จที่ล้มเหลว

หนทางที่ขรุขระของโครงการสนับสนุนการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว ไอเดียดี แต่ปัญหาท่วม?

อลเวงรถเมล์เมืองกรุง

เมื่อการขึ้นรถเมล์เท่ากับการเลือก และรถเมล์ร้อนก็ไม่อยากเป็นที่สอง ไม่อยากเป็นตัวสำรองของใคร!?