Bottom Line x Gulf : Gulf Football Camp ชาร์จพลังปลุกฝังนักเตะเยาวชน
  • Social
  • Jul 24, 2019

“อยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพครับ อยากติดทีมชาติไทย และพาบอลไทยไปบอลโลก”

ในโลกนี้ยังมีความฝันอีกมากมายหลายเรื่องที่รอจะเป็นจริง และดูเหมือนว่าความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลของเด็กชายเหล่านี้กำลังถูกต่อยอดและเติมเต็ม กับ โครงการ Gulf Football Camp ชาร์จพลังนักเตะเยาวชนสู่ความฝันที่เป็นจริง

โครงการนี้แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ “การเฟ้นหาเยาวชนเพื่อพาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านฟุตบอลที่ประเทศเยอรมนี” และกิจกรรม “การปรับปรุงสนามฟุตบอลเก่าในชุมชนให้ได้มาตรฐาน” ผ่านการประกวดเรียงความหัวข้อ “สนามฟุตบอลของฉัน ปลุกฝันนักเตะเยาวชน” เพื่อคัดเลือกสนามบอลจากทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับเลือกในปีนี้คือ โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 


เพราะความฝันของเด็กเป็นเรื่องสำคัญ และ Gulf Football Camp กำลังทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์