• Video
  • Sep 5, 2019

คุยกับ "วีรพร นิติประภา" เมื่อเราทุกคนล้วนถูกกัดกิน
ไม่แต่เพียงความเฉพาะตนภายใน แต่ครอบครัว สังคม ค่อยๆ กัดกินเรา จนทำให้เกิด "ความเจ็บปวดร่วม" ของคนร่วมสมัยขึ้นมา
หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ สำหรับพ่อแม่ ทำอย่างไรก็ไม่อาจถึงมาตรฐานที่ท่านคาดหวังไว้
ดีไม่พอสำหรับสังคม ยิ่งโลกส่วนตัวและสาธารณะเบลอจาง เรายิ่งรู้สึกเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่น จนไม่รู้สึกถึงค่าของตัวเอง
เมื่อตัวเองรู้สึกดีไม่พอ ก็ไม่กล้าที่จะมีความรัก ไม่เชื่อมั่นในความรักอีกต่อไป
ความรักคือการเข้าใจมนุษย์ ไม่ใช่ทุกคนที่รักเป็น ถ้าเด็กรุ่นใหม่ไม่กล้าที่จะมีความรักแล้ว ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์ในแง่ต่างๆ เขาจะเข้าใจมิติของผู้คนและชีวิตได้อย่างไร

ทำไมเราทุกคนถึงไม่สนุกกับการคิดซึ่งทำให้เราสนุกกับการทำ สนุกกับการมีชีวิตอยู่ และสนุกกับความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้าง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์