• Video
  • Sep 5, 2019

คุยกับ "รังสิมันต์ โรม" (Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม) ส.ส.สายแทงค์ เจ้าของ 9 คดีจากการชุมนุมทางการเมือง ถูกศาลทหารสั่งขัง 2 ครั้งในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

การเมืองไทยของของทุกคน ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง คุณต้องลงมือทำ

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์