• Video
  • Jul 30, 2019

“คนทั่วไปจะมองคนหูหนวกว่าเป็นคนใบ้ทำอะไรก็ไม่ได้”

“ผมอยากให้ปรับทัศนคติ ความเข้าใจใหม่ ไม่อยากให้ใครใช้คำว่าใบ้ แล้วก็อยากให้เข้าใจว่า ไม่ว่าคนหูหนวกหรือหูดีก็ทำทุกอย่างได้เท่าเทียมกัน“

ประเทศไทยมีผู้พิการราว 2 ล้านคน 
ร้อยละ 18 เป็นคนหูหนวก
ที่สำคัญ มีคนพิการวัยทำงานอีกราว 3.3 แสนคนที่ไม่มีงานทำ


เพราะสังคมเต็มไปด้วยความหลากหลาย ให้เราเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน 
กิจกรรม "เรียนด้วยกัน" จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาหูหนวกจากวิทยาลัยราชสุดามาเรียนร่วมกับเพื่อนจิตอาสารวม 20 คน
จนออกมาเป็น ห้องเรียนกราฟิกดีไซน์ และงาน Final Project นิทรรศการ See Scenes ที่จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ยังมีบางคำพูดที่พวกเขารอที่จะบอกให้คุณฟังผ่านคลิปนี้

เราทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์