• Video
  • Sep 5, 2019

เมื่อเราทุกคนต่างมีส่วนรับผิดชอบกับกองขยะกว่า 27 ล้านตันที่เกิดขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี 

Bottom Line ชวนคุยกับ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงกำแพง 4 ชั้นที่ทำให้สังคมไทยก้าวไม่พ้นปัญหาการจัดการขยะ 

เราต้องเชื่อว่าเราทำได้ ที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ทำ

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์