• Video
  • Nov 6, 2019

Gulf Growth Future ค่ายเยาวชนที่ไม่ได้สอนแค่การลดขยะ แต่สอนให้เรียนรู้โลกและเติบโตไปด้วยกัน
 “อย่าคิดว่า แค่การทิ้งขยะเพียงคนเดียวจะไม่สามารถทำให้ทะเลกลายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากมองได้
ธรรมชาติถูกทำลายก็เพราะน้ำมือมนุษย์ในหลายๆ มือ และถ้าหากอยากคิดเปลี่ยนโลก สองมือของของเรา และทุกๆ คนบนโลกคงจะช่วยได้”
นั่นคือสิ่งที่ ซัน หรือ จิตริน เลิศวิวัฒน์กุล หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บอกเล่าความคิดเห็นต่อเรื่องขยะทะเล

ตลอดสามวันสองคืนในค่าย Gulf Growth Future ที่จังหวัดระยองนั้น เด็กๆ เยาวชนกว่า 50 คนจากเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไม่ใด้แค่เรียนรู้เรื่องการลดขยะ แต่ยังมีกิจกรรมรักษ์โลกลดถุงพลาสติก เรียนรู้การทำถุงผ้าบาติก เก็บขยะริมหาดแม่รำพึง ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มา
ร่วมกันเสนอแนวทางการลดขยะ รวมถึงประกวดชุดแฟนซีจากขยะ . เพราะจุดประสงค์ของของ Gulf Growth Future คือการช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ
เน้นการทำงานเป็นทีม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและคุณธรรม พร้อมกับเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปควบคู่กัน

สองมือของเราจะลดขยะ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้าง ติดตามได้ในคลิปนี้ .

อย่าคิดว่า แค่การทิ้งขยะเพียงคนเดียวจะไม่สามารถทำให้ทะเลกลายเป็นสิ่งที่เราไม่อยากมองได้

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์