• Video
  • Jul 24, 2019

2-3 ปีมานี้ อเล็กซ์ ได้เพิ่มภาพจำอีกด้านหนึ่งในชีวิตของเขากับการเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนเกิด EECTHAILAND (Environmental Education Centre)

องค์กรที่จัดทำค่ายสำหรับเด็กทั่วโลกเพื่อศึกษาและปลูกฝังเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

บทบาทใหม่ของเขานี้กำลังบอกกับพวกเราว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ช่วยดูแลโลกได้ และการศึกษาธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรเข้าถึง

ความสำคัญของการศึกษา คือ ก่อให้เกิดความรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้น

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์