• Video
  • Sep 5, 2019

ล้วงไข่ ไขความลับ พร้อมเปิดกระเป๋าตังค์ เดอะ มันนี่ โค้ช

“คำถามที่หงุดหงิดสุดคือ ‘มีเงินอยู่หนึ่งก้อนลงทุนอะไรดี’ มันสะท้อนว่ายังไม่รู้เรื่องการลงทุน

และพยายามที่จะศึกษา อย่าไปฟังคนอื่นว่าควรลงทุนอะไร แต่ควรจะตอบให้ได้ว่าคุณชอบ หรือสนใจอะไร”

ความสุขในการใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนรอบข้าง คือต้นทุนของความสำเร็จ

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์