Face Recognition ระบบจดจำใบหน้า
  • Social
  • Oct 3, 2019

ใบหน้าคือส่วนหนึ่งของข้อมูลชีวภาพของมนุษย์ที่จำแนกอัตลักษณ์ของบุคคล รวมถึงมีการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence-AI)  ขึ้นมาจัดระบบสถิติ ระบุจุดต่างๆบนใบหน้า สร้างเป็นระบบประมวลผลที่สามารถตรวจจับใบหน้า (detect) และระบุตัวตน (identify) ได้ทั้งลักษณะภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ถูกบันทึกไว้หลักการทำงานของ Face Recognition คือ การสร้างโมเดลการอ้างอิง ที่เรียกว่า Faceprint ขึ้นมา โดยระบบจะวิเคราะห์จากลักษณะเฉพาะต่างๆ บนใบหน้า เช่น โครงหน้า ความกว้างของจมูก ระยะห่างระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดของโหนกแก้ม ความลึกของเบ้าตา รวมถึงพื้นผิวบนใบหน้า (facial texture) เป็นต้น จากนั้น ระบบจะทำการสร้างจุดเชื่อมโยงบนใบหน้า (nodal points) เพื่อเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล (data base) ทั้งในลักษณะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อความแม่นยำในการระบุตัวตนของผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

Face Recognition นั้นมักถูกนำมาใช้ในขอบข่ายงานที่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เช่น ระบบตรวจสอบบุคคลเข้า-ออกพื้นที่ (Access Control System) อาคารสำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติการภายในสนามบิน สถาบันวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงการใช้งานควบคู่กับกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบใบหน้าของผู้ต้องสงสัย เพื่ออ้างอิงกับฐานข้อมูลอาชญากร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์และต่อยอดสู่การตลาดในรูปแบบต่างๆ เพิ่มโอกาสในการส่งมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าแบบรายบุคคล (customized) ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับคนไทยก่อนจะมีมาตรการ ‘ชิมช้อปใช้’ เราเองก็คุ้นเคยกับประสบการณ์การใช้งาน Face Recognition ในชีวิตประจำวันกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Face ID ที่ใช้ปลดล็อกการเข้าใช้งานสมาร์ทโฟนในรุ่นระดับเรือธง การสแกนใบหน้าเพื่อการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคาร และการชำระสินค้าและบริการผ่านระบบ E-payment  

แม้เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้าจะเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบุและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยียังคงมีข้อจำกัด เพราะบางซอฟต์แวร์ไม่สามารถแยกแยะหน้าตาของกลุ่มคนที่เราไม่คุ้นเคยได้ ถ้าฐานข้อมูลที่ใช้ไม่ครอบคลุมหรือมีกลุ่มประชากรบางประเภทน้อย

นอกจากนี้ยังกลายเป็นตลกร้ายอีก เช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งระบบการจดจำใบหน้าได้อิงกับข้อมูลประชากรที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ตามบัตรประชาชน และเมื่อภาพของตัวจริงที่ไม่ตรงกับภาพในวันที่คุณไปทำบัตร ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าที่เปลี่ยนไปตามอายุ ทรงผม ทรงจมูก ที่ทำให้แสกนแล้วใบหน้าไม่ตรงกับรูปในฐานข้อมูลบัตรประชาชนจึงให้ระบบไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

Face Recognition ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราคุ้นเคยตั้งแต่การยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทโฟน แต่ที่น่าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็นเพราะตัวตนจริงๆ ไม่ตรงกับข้อมูลบนบัตรประชาชนซึ่งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง