ใบเตย - อิรวดี ถาวรบุตร เจ้าของเว็บไซต์ Sandee For Good
  • Talk
  • Jun 29, 2019

ตอนอายุ 16 คุณทำอะไรอยู่?

“คิดว่าธุรกิจเป็นของใครก็ได้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เมื่อเห็นปัญหาแล้วคิดคำตอบออกก็อยากทำเลย ไม่ต้องรอให้โตเป็นผู้ใหญ่”

นี่คือแนวคิดของ ใบเตย - อิรวดี ถาวรบุตร อายุ 16 ปี เจ้าของธุรกิจและเว็บไซต์ Sandee For Good ที่โลดเล่นบนเส้นทางธุรกิจมาตั้งแต่ปลายปี 2561 ที่ผ่านมา Sandee For Good คือ Online Marketplace ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อขายของแบบที่เราคุ้นเคย แต่เป็นพื้นที่ส่งมอบของที่จำเป็นสำหรับองค์กรเพื่อสังคม หรือส่งต่อของจากผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ

จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มนี้ เกิดจากความสนใจด้านเทคโนโลยี รวมกับการเป็นอาสาสมัครขององค์กรเพื่อสังคมในบ้านเกิดที่ภูเก็ต พบว่าของช่วยเหลือที่ส่งมาจากที่ต่างๆ กระจุกตัวอยู่ที่องค์กรขนาดใหญ่ และจำเป็นต้องมีกระบวนการกระจายไปยังองค์กรอื่นๆ ที่มีความต้องการใช้มากกว่า เช่น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

จึงอยากทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการกระจายของช่วยเหลือ โดยเปิดพื้นที่กลางให้ทุกคนสามารถได้บริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อกระจายถึงปลายทางที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเดินทางบนแนวคิดที่ว่า “การทำเพื่อสังคมมันไม่ใช่การทำเพื่อคนอื่น ความจริงแล้วการทำเพื่อสังคมคือการทำเพื่อตัวเอง เพราะเมื่อเราช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว คุณภาพชีวิตของเราก็จะดียิ่งขึ้นเช่นกัน”

แม้ธุรกิจจะเริ่มต้นขึ้นเร็วกว่าปกติ แต่หน้าที่ของ CEO รุ่นเยาว์คนนี้ไม่ได้ต่างไปจาก CEO รุ่นใหญ่เลย “เขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นเด็ก เขาเห็นเราเป็นองค์กรหนึ่ง”

ใบเตยเล่าว่า ที่ผ่านมามีโอกาสได้ทำหน้าที่ทั้งวางกลยุทธ์ วางแผนในการทำงาน ติดต่อกับองค์กรเพื่อสังคมในต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันในอนาคต เธอบอกว่าช่วงเริ่มต้น มีคำทัดทานจากคนรอบข้างให้กลับไปเรียน รวมถึงเตือนถึงผลตอบรับที่อาจไม่ได้เป็นดังหวัง แต่ด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจว่าสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ผลักดันต่อมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นแพลตฟอร์ม Sandee For Good ตามที่ตั้งใจ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีให้ความช่วยเหลือด้านระบบของแพลตฟอร์ม และมีครอบครัวคอยให้กำลังใจพร้อมทั้งสนับสนุนความฝันในครั้งนี้

แม้จะต้องทำหน้าที่ CEO ควบคู่ไปกับการเรียน แต่ใบเตยใช้วิธีจัดลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน ใบเตยให้ยกหน้าที่นักเรียนเป็นหลัก และใช้เวลาว่างที่เหลือจัดการธุรกิจของตัวเอง โดยมองว่าการทำงานที่อยากทำเป็นสิ่งที่สนุกและท้าทาย ไม่ใช่ภาระ

ในอนาคตใบเตยวางแผนขยายบริการส่งของช่วยเหลือไปทุกที่ในโลก เริ่มจากการทำ Sandee For Good เป็นภาษาอังกฤษ จีน และรัสเซีย เพื่อสื่อสารความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมให้กว้างออกไป ก่อนชวนองค์กรจากประเทศเหล่านั้นมาร่วมในแพลตฟอร์ม พร้อมเตรียมให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มเติมราวปี 2563  

พร้อมทั้งฝากบอกทุกคนที่มีความฝันว่า “ถ้าเรามีความฝัน ให้เริ่มทำไปเลย โดยไม่ต้องกลัวว่ายังไม่พร้อมหรือยังเรียนอยู่ เพียงแต่เซ็ตความสำคัญไว้ให้ดี ๆ”

Side dish

- ใบเตย อิรวดี ถาวรบุตร กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4 กำลังจะขึ้นชั้น ม.5 ที่โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

- จุดเริ่มต้นการเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการของใบเตย คือการเป็นผู้ก่อตั้ง Entrepreneurship Club ซึ่งเป็นคลับของ ลอชเอ็กซ์ เธอได้เรียนเรื่องการเป็นผู้ประกอบการในมิติต่างๆ ช่วงเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์ม ได้รับการสนับสนุนจาก co-founder ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 

- โอกาสในการทำธุรกิจด้าน Donation มีเยอะมาก เพราะคนไทยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือกันและกัน ถ้าคนไทยเห็นว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือจะเห็นว่าจะมีการช่วยกันบริจาคตลอดเวลา จึงเชื่อว่าสังคมไทยเปิดรับธุรกิจในลักษณะนี้อยู่แล้ว ทางองค์กรแค่มีหน้าที่ทำให้การบริจาคง่ายขึ้น ไม่ต้องเดินทางไกล โดยแพลตฟอร์มนี้จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบประมาณเดือนมกราคม 2563

- นอกจากมุ่งหน้าทำกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆ แล้ว ในอนาคตใบเตยมีความฝันอยากเป็น "วิศวกร" มีความสนใจด้านอวกาศ อยากสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือคนในสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและง่ายขึ้น

เรื่อง: ปณิดดา เกษมจันทโชติ
ภาพ: sandeeforgood
กราฟิก: ณัฐนิช อิสรเสรีธรรม

ใบเตย - อิรวดี ถาวรบุตร เจ้าของเว็บไซต์ ‘Sandee For Good’ ที่เริ่มต้นธุรกิจในฝันตั้งแต่อายุ 16 ปี บนความมุ่งมั่นให้สังคมเกิดความเท่าเทียมกัน ผ่าน Online Marketplace ช่วยให้ทุกคนสามารถบริจาคของช่วยเหลือไปยังองค์กรที่อยู่ห่างไกลได้โดยไม่ต้องเดินทาง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์