รถป้ายแดงจดทะเบียน
  • Social
  • Jul 15, 2019

รถยนต์ในประเทศไทยกำลังเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ใครๆ ก็ต้องมีไว้ ล่าสุด...กรมการขนส่งทางบกก็ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 62 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.62) มีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้นมากถึง 1,615,524 คัน

ในจำนวนรถที่จดทะเบียนนี้ แบ่งออกเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% ขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลสถิติการจดทะเบียน 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน สถิติการจดทะเบียน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1%

ประเภทรถจักรยานยนต์ มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 62 จำนวน 971,761 คัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนการจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พบว่ารถโดยสารมียอดจดทะเบียน 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6% ในขณะที่รถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 33,885 คัน ลดลงจากปีก่อน 3%

อย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวทำให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน และในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุด จำนวน 21,051,977คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 9,713,980 คัน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 6,707,781 คัน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสารมี 163,983 คัน และรถบรรทุก 1,135,534 คัน

ทั้งหมดเป็นตัวเลขที่น่าติดตาม และน่าสะพรึงมากทีเดียว เมื่อคิดถึงวันที่เจ้าของรถเอารถเหล่านั้นออกมาใช้พร้อมๆ กัน

เรียบเรียง: Bottom Line

จำนวนรถจดทะเบียนรวมกันทั่วประเทศมีมากถึง 40 ล้านคัน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?