รถป้ายแดงจดทะเบียน
  • Social
  • Jul 15, 2019

รถยนต์ในประเทศไทยกำลังเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ใครๆ ก็ต้องมีไว้ ล่าสุด...กรมการขนส่งทางบกก็ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าสนใจว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 62 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.62) มีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้นมากถึง 1,615,524 คัน

ในจำนวนรถที่จดทะเบียนนี้ แบ่งออกเป็น รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% ขณะที่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลสถิติการจดทะเบียน 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6% ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน สถิติการจดทะเบียน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1%

ประเภทรถจักรยานยนต์ มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 62 จำนวน 971,761 คัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนการจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พบว่ารถโดยสารมียอดจดทะเบียน 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6% ในขณะที่รถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 33,885 คัน ลดลงจากปีก่อน 3%

อย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวทำให้ช่วง 6 เดือนแรกของปี มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน และในจำนวนนี้มีรถจักรยานยนต์มากที่สุด จำนวน 21,051,977คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 9,713,980 คัน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 6,707,781 คัน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสารมี 163,983 คัน และรถบรรทุก 1,135,534 คัน

ทั้งหมดเป็นตัวเลขที่น่าติดตาม และน่าสะพรึงมากทีเดียว เมื่อคิดถึงวันที่เจ้าของรถเอารถเหล่านั้นออกมาใช้พร้อมๆ กัน

เรียบเรียง: Bottom Line

จำนวนรถจดทะเบียนรวมกันทั่วประเทศมีมากถึง 40 ล้านคัน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์