เมื่อความหิวไม่เคยหมดโลก
  • Social
  • Jul 18, 2019

ในระหว่างที่คนเมืองกำลังเจอกับปัญหาการบริโภคที่มากเกินความจำเป็น จนเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน และอีก ฯลฯ เวลาเดียวกันนี้ผลสำรวจรายงานของยูเอ็นล่าสุดพบว่า ในปี 2561 ยังมีประชาชนทั่วโลกอดอยากกว่า 821 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รายงาน ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการโลก ซึ่งจัดทำโดย องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) และหน่วยงานอื่นๆ พบว่า หลังจากตัวเลขภาวะทุพโภชนาการลดลงมาหลายสิบปี แต่เมื่อปี 2558 เป็นต้นมากลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และสาเหตุส่วนใหญ่มากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงครามที่ทำให้ปริมาณและการกระจายอาหารลดต่ำลง

รายงานบอกว่า ความพยายามทำให้โลกปลอดจากผู้อดอยากหิวโหยยังเป็นความท้าทายใหญ่ เนื่องจากตัวเลขประชาชนที่ไม่มีอาหารรับประทานเพียงพอเพิ่มขึ้นจาก 811 ล้านคนในปี 2560 เป็นกว่า 821 ล้านคนในปี 2561

เดวิด บีสลีย์ ประธานโครงการอาหารโลกของยูเอ็น หน่วยงานผู้เขียนรายงานยืนยันว่า โลกไม่มีทางบรรลุเป้าหมายไร้คนอดอยากภายในปี 2573 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ และนี่คือแนวโน้มอันเลวร้าย เพราะถ้าไม่มีความมั่นคงด้านอาหาร เราไม่มีทางมีสันติภาพและความมั่นคงได้เลย

“กลุ่มสุดโต่งใช้ความหิวโหยและควบคุมปริมาณอาหารสำรอง เป็นเครื่องมือแบ่งแยกประชาชนหรือสรรหาสมาชิกใหม่ และเพื่อคุ้มครองความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ จำต้องมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขผลกระทบอันเกิดจากวัฏจักรเศรษฐกิจด้านลบ โดยไม่จำเป็นต้องตัดบริการที่จำเป็นลง เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา” ประธานโครงการอาหารโลกเตือนเอ่ยปากเตือน

รายงานจึงเสนอด้วยว่า สังคมโลกจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ครอบคลุมถึงประชาชนกลุ่มยากจนที่สุดในโลก โดยความพยายามลดความยากจนนั้นจะต้องบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารและข้อกังวลเรื่องโภชนาการเข้าไปด้วย ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การเบียดขับกลุ่มสังคมบางกลุ่มออกไป

“เมื่อพิจารณาในแง่ตัวเลข สภาพทุพโภชนาการยังกระจายอยู่ทั่วแอฟริกา ประชากรราว 20% อดอยาก ส่วนในเอเชียตัวเลขอยู่ที่กว่า 12% ในละตินอเมริกาและแคริบเบียนไม่ถึง 7% อเมริกาเหนือและยุโรป 8%”

 ยิ่งความอดอยากเพิ่มขึ้น ประชากรซึ่งเป็นผู้หญิงยิ่งได้รับผลกระทบหนัก ผลร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ รวมถึงความขัดแย้งบั่นทอนความก้าวหน้าที่ดำเนินมาหลายปี

โรบิน วิลลาฟบี ประธานฝ่ายนโยบายอาหารและอากาศ องค์กรการกุศลออกซ์แฟม กล่าวเสริมว่า หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายยุติความอดอยากให้ได้ภายในปี 2573 รัฐบาลต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการเกษตรขนาดเล็กให้มากขึ้น และเพิ่มความพยายามยุติความขัดแย้งรุนแรง

เพราะต้องไม่ลืมว่า ผลกระทบที่ว่านี้เกิดขึ้นกับเด็กๆ และขณะนี้ทั่วโลกมีเด็กเติบโตช้าเพราะความอดอยากราว 149 ล้านคน แต่เวลาเดียวกันโรคอ้วนและน้ำหนักเกินก็เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคและมันเป็นอะไรที่ดูขัดแย้งกันมาก

เรียบเรียง: Bottom line

ภาพ: Shutterstock

ทำอย่างไรให้ประชากรกว่า 821 ล้านคนได้มีอาหารที่เพียงพอคือปัญหาของประชาคมโลก

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?