สนามบินในมือ(ถือ)คุณ
  • Social
  • Aug 22, 2019

สมัยใหม่อะไรก็ต้องเป็นดิจิทัลไปเสียหมด แม้แต่สนามบินก็ยังต้องปรับตัวมาสร้างสนามบินแบบดิจิทัลของตัวเองเช่นกัน

ระยะที่ผ่านมาใครๆ ก็พูดถึงความแออัดของสนามบิน การเช็คอินยังค่อนข้างลำบากเมื่อเทียบกับสนามบินต่างประเทศ บ่นเรื่องที่จอดรถที่หายากแสนยาก ขับวนเป็นรถราง แถมเวลารีบร้อนก็หาเคาท์เตอร์ยาก เวลาไม่เอารถมาจะหาที่ต่อรถโดยสารก็ต้องถามแล้วถามอีก

ปัญหาที่คนใช้สนามบินส่วนใหญ่เคยเจอ และนำมาสู่การแก้ปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางดิจิทัล

โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เริ่มต้นปฏิบัติการณ์ AOT DIGITAL AIRPORTS ทำสนามบินให้มีชีวิต ด้วยการเชื่อมโยงนวัตกรรม IT ทั้งหมดที่มีในสนามบินหรือท่าอากาศยาน สามารถสื่อสารระหว่างกัน และเพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้นตามคอนเซป “Busy to Easy”

ใช้แอปพลิเคชัน “AOT DIGITAL AIRPORTS” ที่ดาวน์โหลดใช้ฟรี ได้ง่ายๆ บนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต

เบื้องต้นแอปพลิเคชัน มีฟังก์ชันสำหรับให้ผู้โดยสารได้ใช้งาน 8 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่

1. Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ ก่อนเดินทางไปถึงได้

2. Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะ (Intelligence Map) ในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่างๆ ได้สะดวกขึ้น

3. Transport & Car Park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะ และการเดินทางภายในท่าอากาศยาน เช่น สามารถดูที่จอดรถได้ตั้งแต่ก่อนถึงสนามบิน แถมดูข้อมูลการเดินทางเชื่อมโยงไปยังระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ทั้ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบราง

4. Facilities & Services บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน เช่น จุดชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

5. Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ ตอบโจทย์สายช้อปปิง

6. Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน สำหรับคนขี้ลืม

7. Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนา

8. Mobile Application Translation เครื่องมือช่วยแปลภาษาได้ถึง 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาญี่ปุ่น

Digital Platform นี้จะครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่)

ในช่วงแรกจะนำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และในอนาคตจะเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก พร้อมตั้งเป้าว่าในอนาคตจะมีการใช้ AR (Augmented Reality) หรือเทคโนโลยีความจริงเสมือนในสนามบิน ที่ผู้โดยสารสามารถใช้กล้องมือถือส่องเพื่อเห็นข้อมูลต่างๆ เสมือนจริงมากขึ้นด้วย

โดย ทอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ จะช่วยลดความแออัดของผู้โดยสาร ขณะรอการขยายสนามบิน สามารถนำข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันมาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสาร ตามจุดต่างๆ แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ท่าอากาศยาน รวมทั้งในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ได้ตรงใจผู้โดยสารมากขึ้น และสร้างประสบการณ์อันดีแก่ผู้โดยสาร

สำหรับใครที่จะใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงนี้ ลองโหลดแอปพลิเคชัน "AOT DIGITAL AIRPORTS" ทดลองใช้ว่าฟังก์ชันที่มีสามารถอำนวยความสะดวกได้จริงหรือไม่ และช่วยให้ชีวิตในสนามบินดีขึ้นได้ยังไงบ้าง

ท่าอากาศยานไทย เปิดแอปพลิเคชัน “AOT DIGITAL AIRPORTS” พร้อม 8 ฟังก์ชัน ลดปัญหาผู้โดยสารแออัด

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์