เปลี่ยนร่าง สร้างตัวตน  เมื่อผู้ชาย หันมาศัลยกรรมกันมากขึ้น
  • Social
  • Aug 1, 2019

ไม่ว่าจะอดีต หรือ ณ ตอนนี้ เราต้องยอมรับว่า รูปร่างหน้าตา เป็นสิ่งแรกที่เราให้ความสนใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครั้งแรก และครั้งต่อ ๆ มาก็ยังคงมีความสำคัญอยู่เช่นกัน  แต่ปัจจุบัน ความงาม เป็นเรื่องที่เราจับต้องได้โดนไม่ต้องพึ่งดวงวาสนา เหมือนชาติที่แล้วทำบุญด้วยดอกไม้สด  

“สวยด้วยมือแพทย์”  คือวาทกรรมแห่งความงามในปัจุบัน  ไม่ใช่แค่เฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น แต่ผู้ชายก็ติดบ่วงวาทกรรมนี้เช่นเดียวกัน  จากวิจัย“เปลี่ยนเรีอนร่าง สร้างตัวตน” การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของผู้ชายศัลยกรรมความงามในโลกสื่อดิจิทัล โดย ปิยวัช ชำนาญกิจ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สาขาวัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเรื่องความงามในเพศชาย

ผู้ชายยุคใหม่

ถ้าเราพูดถึงความงามและร่างกายที่พึงปรารถนา ในนิยามความหมาย เราจะเห็นความเป็นหญิงมากกว่าเรื่องของผู้ชายแต่ในปัจจุบันเราเห็นได้ว่าผู้ชายได้ให้ความสำคัญในเรื่องของหน้าตาและรูปร่างที่ดูดีเช่นกัน

ปิยวัช กล่าวว่า “สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทุนทางร่างกาย  และทุนทางสังคมที่นำไปสู่ตำแหน่งและสถานที่ที่ดีกว่า”

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ สื่อที่ใช้เพศชายดึงดูดผู้บริโภค  โดยจะเห็นว่าสื่อในยุคเริ่มแรกนั้นจะใช้เรือนร่างของสตรีมาเป็นระยะนาน แต่เมื่อเข้าสู่ยุคสังคมบริโภค ผู้ชายได้กลายเป็นสินค้าทางเพศมากขึ้น และมีการนำเสนอรูปแบบความเป็นชายมากขึ้น  โดยส่วนใหญ่จะมาจากนิยตสารและสิ่งพิมพ์

โดยทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เกิดความเป็นชายในสมัยใหม่ที่ยึดโยงตนเองเข้ากับการบริโภคสินค้า เพื่อเรือนร่างและความงาม และ และมักจะถูกสร้างและผลิตซ้ำความหมาย ผ่านนายทุนที่ได้สร้างคำอธิบายประเภทของผู้ชายเพื่อเป็นเทรนด์และการบริโภค อย่างเช่น metro sexual ผู้ชายที่ชื่นชอบความงาม และอยู่ในสังคมเมือง  uber sexual ผู้ชายที่มีความกระตือรือร้น เป็นผู้นำ  หรือ neo sexual ผู้ชายที่สนใจแฟชั่น และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองมากขึ้น

“ในปัจจุบันสื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากขึ้น ได้ก้าวข้ามรูปแบบของความเป็นชาย ที่บริโภคเฉพาะด้านแฟชั่น หรือ เครื่องสำอาง ได้ก้าวข้ามมานำเสนอผู้ชายศัลยกรรมความงาม”

 อย่างเช่น สื่อเกาหลีชื่อดังของเกาหลีอย่าง let me in รายการชื่อดังในประเทศเกาหลี ที่อดีตใช้ผู้หญิงเป็นตัวดึง แต่ปัจจุบันมีการใช้สัญลักษณ์ความเป็นชายเข้ามาดึงดูด ว่าผู้ชายก็สามารถเข้าคลินีค สามารถศัลยกรรมได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือนอกจากนี้ในยูทูบยังมี vlogger เพศชาย ที่เข้ามารีวิวถึงการศัลยกรรมกันอย่างแพร่หลาย มีการตั้งคำถามว่าหมอไหนดี หมอไหนไม่ดี เป็นการหมุนเวียนทางความคิดในเรื่องนี้

เรือนร่างทางสังคม

จากการวิจัย ปิยวัชชี้ให้เห็นว่า การอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการให้ความหมาย และการให้เรือนร่างภายใต้วัฒนธรรมการบริโภค จึงกลายเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้าง กันมาเรื่อย ๆ

“หากเราพิจารณาแล้ว ร่างกายมนุษย์อยู่ในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการทางอำนาจ โดยผ่านกระบวนการสร้างบรรทัดฐานและการใช้ระเบียบวินัยในการกำกับผู้คนให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน ผ่านทางสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ที่มีอำนาจและอิทธิพลของสังคมในการหล่อหลอมกล่อมเกลา เรือนร่างของปัจเจกบุคคลให้กลายเป็น “เรือนร่างทางสังคม (Social Body)”

โดยหนึ่งในสถาบันที่มีอำนาจในการครอบงำและการสร้างมาตราฐานเกี่ยวกับร่างกายคือ อุตสาหกรรมความงามและสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการปรับแต่งและแก้ไขร่างกาย ส่งผลให้ผู้ตัดสินรูปร่างหน้าตาตนเองในด้านลบก่อให้เกิดการลงทุนร่งกายของความสมัครใจของปัจเจกเพื่อหน้าตาทางสังคมของตน

“หนึ่งในสถาบันที่ครอบงำเรือนร่างคือสถาบันอุตสหกรรมและความงาม ซึ่งครอบงำให้เราพิจารณาและพัฒนารูปร่างของตนเองเรื่อย ๆ จนทำให้เราตัดสินใจ สวยด้วยมือแพทย์”

สร้างตัวตนในโลกของผู้ชาย

ต่อมาเมื่อผู้ชายได้สร้างตัวตนเรียบร้อยแล้ว ได้ก้าวเข้าสู่การชื่นชมเรือนร่างของตนเองโดยคนสนใจมากขึ้น หรือมีปฎิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นเรื่อย ๆ มีตัวตนในโลกออนไลน์

 “เมื่อมองมุมกลับผู้ชายก็สมารถเป็นผู้ถูกกระทำการทางโครงสร้างทางสังคมเหมือนกัน  ซึ่งเป็นวาทกรรมโดยสื่อสมัยใหม่ แม้เรือนร่างของผู้ชายจะถูกควบคุม แต่เขาก็สามารถเลือกได้เองในการเข้าไปสู่ตำแหน่งแห่งที่ทางสังคม ที่ต้องการได้ ออนไลน์มีตัวตน  ออฟไลน์สร้างปฏิสัมพันธ์ และถูกยอมรับ“ ปิยวัช กล่าว

เรื่องความงามสามารถสร้างตัวตนให้กับเขาเหล่านั้นได้ โดยได้อิทธิพลที่เป็นผลพวงจากวาทกรรมความงาม แต่ถึงอย่างนั้นเหล่าผู้ชายมีข้อจำกัดอีกหลายอย่างเช่น การถูกมองว่าเป็นผู้ชายไม่จริง

ร่างกายมนุษย์อยู่ในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการทางอำนาจ โดยผ่านกระบวนการสร้างบรรทัดฐานและการใช้ระเบียบวินัยในการกำกับผู้คนให้อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน ผ่านทางสถาบันทางสังคมต่าง ๆ ที่มีอำนาจและอิทธิพลของสังคมในการหล่อหลอมกล่อมเกลา เรือนร่างของปัจเจกบุคคลให้กลายเป็น “เรือนร่างทางสังคม (Social Body)

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์