พลิกฟื้น คืนชีวิต โครงการหลวงเลอตอ
พลิกฟื้น คืนชีวิต โครงการหลวงเลอตอ
พลิกฟื้น คืนชีวิต โครงการหลวงเลอตอ
พลิกฟื้น คืนชีวิต โครงการหลวงเลอตอ
  • Social
  • Jul 14, 2019

คำว่า “เลอตอ” เป็นภาษากะเหรี่ยง หมายถึง “ก้อนหินที่ทับซ้อนกัน” โดยทิศใต้ของหมู่บ้าน มีหินขนาดใหญ่ 2 ก้อนซ้อนทับกันอยู่ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเลอตอจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มบ้านบ้านเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก เป็นหมู่บ้านของ ชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีรายได้ จึงเกิดการตัดไม้ทำลายป่า ทั้งปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอยในพื้นที่

ที่นี่ เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย จากรายงานของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 204 ไร่ ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 355.69 ไร่ ใน พ.ศ. 2558-2559

มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าไปยังพื้นที่ในช่วงปลายปี 2559 และพัฒนาจัดตั้งเป็น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ในเวลาต่อมา นับเป็นศูนย์พัฒนาแห่งใหม่ลำดับที่ 35 ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอีกทั้งยังสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

ท่ามกลางข้อจำกัดของพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะพื้นที่ทำกินมีความลาดชัด ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีพื้นที่ทำนาประมาณ 10% ฝนตกชุกเกือบทั้งปี การเดินทางเข้าถึงจึงยากลำบากโดยเฉพาะฤดูฝน ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินกรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสำนักงานจังหวัดตาก ร่วมกันสำรวจและกำหนดแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ นำมาเป็นข้อมูลมาวางแผนบริหารจัดการด้านต่างๆ

คณะทำงานได้นำข้อมูลแต่ละเดือนมาวิเคราะห์ จนทราบว่าช่วงเวลาใดเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้าง พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีปลูกพืชในโรงเรือนขนาด 6 คูณ 30 เมตร มีผลผลิต และรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต โดยเกษตรกรเป็นผู้เลือกพืชผลที่ได้รับสายพันธุ์พืชมาจากโครงการหลวงอ่างขาง ไม่ว่าจะเป็น กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้งต้น มะเขือม่วงก้านเขียว ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว พริกกะเหรี่ยง แตงกวา เคพกูสเบอร์รี่ อโวคาโด สตรอว์เบอร์รี มะม่วง กาแฟ ลิ้นจี่ นำมาเพาะปลูกเองตามความถนัด โดยจัดสรรแปลงที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ในชนิดที่ปลูกกันนั้น เสาวรส นับเป็นพืชที่เป็นดาวเด่นในเรื่องรสชาติและได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากที่สุดเพราะหลังหมดฤดูกาลทำนา จะให้ผลผลิตช่วงปลายฝน จากนั้นค่อยมาปลูกผักปลูกผลไม้ชนิดอื่นๆที่จะสุกภายในฤดูหนาวหรือฤดูแล้ง เมื่อผลผลิตต่างๆ ออกมา เราจัดส่งต่อไปยังโรงคัดบรรจุ ก่อนส่งจำหน่ายผ่านฝ่ายการตลาดโครงการหลวง รวมทั้งร้านอาหาร โรงเรียนและโรงพยาบาลในอำเภอแม่ระมาด ในอนาคตเตรียมแปรรูปสินค้าเพื่อนำไปขายถึงกรุงเทพฯ

นอกจากงานด้านการเกษตรแล้ว ยังมีงานหัตถกรรม เครื่องจักสาน ปศุสัตว์ ที่ให้การสนับสนุนชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

จากพื้นดินที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกฝิ่น และบุกรุกป่าสงวนเพื่อปลูกข้าวโพดสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันนี้การแก้ปัญหายาเสพติดนับตั้งแต่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพบว่า พื้นที่ปลูกลดลงเหลือ 10 กว่าไร่ 21 แปลง (จากสถิติปีพ.ศ.2552 จำนวน300 กว่าไร่)

กระทั่งพ.ศ.2561 มีชาวบ้านหันมาเพาะปลูกพืช ผัก ไม้ผลและกาแฟ รวม 17 ชนิด เกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ 208 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูก 255.6 ไร่มีมูลค่าของผลผลิตโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 2,218,689.39 บาท และมูลค่าผลผลิตที่เกษตรกรจำหน่ายเองรวม 250,942 บาท

เมื่อรูปแบบการพัฒนาทางเลือกการปลูกพืชอันเป็นงานส่งเสริมอาชีพสุจริตแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทางศูนย์ฯ ยังเน้นงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมกัน ซึ่งพื้นที่บริเวณกว้างของไหล่เขา ปรับที่ทางให้เป็นขั้นบันได เตรียมไว้สำหรับการปลูกหญ้าแฝก สลับกลับต้นกล้าไม้ยืนต้น จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังของการชุบชีวิตใหม่ ด้วยมือของชาวบ้านร่วมกันพลิกฟื้นแผ่นดินใหม่

ให้กลายเป็นป่าได้พึ่งพิงอาศัยอย่างยั่งยืนในที่สุด

 

เรื่อง: ปริยา เหล่าวิวัฒน์ 

ภาพ: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

 

โครงการหลวง ถือเป็นโครงการส่วนพระองค์ในการดำเนินการพัฒนาเกษตรที่สูงสืบทอดเจตนารมณ์ที่เคยมีมา คือ บุกเบิก และพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ของขาวเขา และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?