ภาพประวัติศาสตร์ พิธีมิสซา โป๊ปฟรังซิส
  • Social
  • Nov 21, 2019

สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส ประมุขโรมันคาทอลิก ประกอบพิธีมิสซาท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 50,000 คน ที่ร่วมพิธี ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562

 

พิธีมิสซาท่ามกลางคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กว่า 50,000 คน ที่ร่วมพิธี ณ สนามศุภชลาศัย

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์