• Video
  • Sep 16, 2019

พื้นที่ #น้ำท่วม จากอิทธิพลของ #พายุโพดุล และฝนตกหนักขยายวงกว้างกว่า 59 จังหวัดของไทยตามประกาศเตือนของ #ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้ต้องอพยพผู้ประสบภัย ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ และเร่งระบายน้ำ
หน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่


สำหรับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยราชการในพื้นที่ทั้งพลเรือนและทหารตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยความปรารถนาดีจาก Bottom Line

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์