สิ่งแวดล้อมวันละตอน : หยุดโลกร้อนง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวเรา 
  • Social
  • Aug 15, 2019

เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ที่ล้วนมาจากมนุษย์ โดย ก๊าซเรือนกระจก ส่วนใหญ่ คือ ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และโอโซน

หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆจากแหล่งต่างๆ อย่างการเผาไหม้ของ เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil fuels) ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อทำพลังงาน รวมไปถึงการคมนาคม เผาตัดไม้ทำลายป่า ปศุสัตว์ เกษตรกรรม และการเผาหรือฝังกลบขยะ ที่เป็นส่วนสำคัญก่อก๊าซเรือนกระจกและทำให้เกิดสภาวะวิกฤติโลกร้อนนั่นเอง 

"ปัญหานี้ต้องเริ่มแก้ตอนนี้ ที่ตัวเรา" วันนี้จะมารวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่ต้องการความร่วมมือของทุกคนทำได้ง่ายๆ 

  • ลด เลิกสร้างขยะ เก็บ แยก ทิ้งให้ถูกที่ เพื่อการจัดการที่ถูกทาง

ปัญหาขยะมีความเชื่อมโยงกับสภาวะโลกร้อนอย่างมาก โดยการจัดการที่ไม่ถูกต้องจะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ อย่างการกองรวมกัน เผา และฝัง ล้วนสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดสภาวะโลกร้อน

  • ประหยัดใช้ไฟฟ้า ลดอุณหภูมิโลก

การใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะแหล่งไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นพลังงานที่เกิดจากการเผาผลาญถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การประหยัดใช้ไฟฟ้าเป็นการช่วยโลก และช่วยเราประหยัดเงินอีกด้วย 

  • ปลูกต้นไม้ เพิ่มสีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอน

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวลดลงอย่างรวดเร็ว จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ต้องการนำพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ปศุสัตว์ ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ทำให้เรามีต้นไม้ที่คอยดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์น้อยลง การปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

  • ลดใช้รถส่วนตัว ทางเดียวกันไปด้วยกัน หันใช้รถสาธารณะ

รถยนต์แบบน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันปล่อยไอเสียและก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ออกมาสูง ยิ่งหากสภาพรถไม่ดีนั้น ก็จะเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาช่วยกันลดใช้รถส่วนตัว หันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น การเดินทางในระยะใกล้ๆ ควรหันมาใช้การเดิน หรือปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายเพิ่มสุขภาพได้ด้วย 

  • เน้นทานผัก ลดทานเนื้อสัตว์

รู้หรือไม่ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำปศุสัตว์ และเกษตรกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูง 

การปศุสัตว์ใช้ทรัพยากรน้ำและพืชเพื่อเป็นอาหารของสัตว์อย่างมหาศาล  และทำให้มีการต้องการใช้พื้นที่สูงเพื่อทำการเกษตรให้เป็นอาหารสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เหล่านี้อันนำมาซึ่งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมหาศาลในหลายพื้นที่ทั่วโลก 

ก๊าซเรือนกระจกหลักๆ ที่ถูกปล่อยออกมา ได้แก่ “มีเทน” จากการใช้ปุ๋ย อาหารสัตว์ และการหมักแบบไม่ใช่ออกซิเจนของวัตถุอินทรีย์ การขับถ่าบขับลม โดยเฉพาะวัว ควาย แพะ แกะ “ก๊าซไนตรัสออกไซด์” จากการใช้ปุ๋ยมากเกินความจำเป็น และ “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” จากการระบายน้ำและเตรียมดินในพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น 

การลดทานเนื้อสัตว์ เพิ่มทานพืชผัก จะเป็นการช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงแล้ว ยังจะดีต่อสุขภาพอีกด้วย 

  • ลดการเผาไหม้ ลดการปล่อยควัน

ไม่ว่าจะเป็นควันจากรถ อุตสาหกรรม  การเผาขยะ เผาปิ้งย่างเพื่อทำอาหาร เผาเพื่อการเกษตร และอื่นๆ เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

  • บอกต่อให้ทุกคนใกล้ตัวช่วยกัน

เมื่อเราทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และลงมือทำแล้ว สิ่งสำคัญคือการบอกต่อให้คนรอบข้างใกล้ตัวได้ช่วยกัน เพราะเป็นปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง และจะส่งผลกระทบต่อทุกคนหากไม่มีใครลงมือทำอะไรกันเลย 

นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เรายังช่วยกันได้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตัวเราเอง และหากมาตรการภาครัฐ และเอกชนคอยสนับสนุน ก็จะเป็นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างเป็นระบบ 

จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าใครก็ตามในปัจจุบัน ก่อปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบเชิงกว้างทั้งต่อ มนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ทำให้เราเจ็บ ป่วย ล้ม หาย ตาย จาก อย่างที่ให้เราได้เห็นแล้วในปัจจุบันนี้ อย่างจากภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งน้ำแข็งละลาย อากาศแห้งแล้งร้อนจัด อากาศหนาวจัด น้ำร้อนจัดจนปลาตาย พายุรุนแรง และอีกมากมาย

และจากอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศในปัจจุบัน ในปี 2573 (11 ปีข้างหน้า) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.5 องศาฯ เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และจะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ เช่น ภาวะแห้งแล้งจากไฟป่า อากาศร้อนจัด หนาวจัด พายุรุนแรง ขาดแคลนอาหารทั่วโลก ผู้คนล้มตาย ปะการังทั้งหมดจะตาย หลายล้านสายพันธุ์ถึงแก่การสูญพันธุ์ หากเราไม่ลงมือทำอะไรเลย (ข้อมูลจากรายงานจากสหประชาชาติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก IPCC)

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เริ่มที่ตัวเราเอง ตอนนี้

"หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใดในโลก จงเริ่มการเปลี่ยนแปลงนั้นที่ตัวคุณเอง"

Be the change you want to see in this world

- Mahatama Gandhi -

ความเปลี่ยนแปลงสภาพอาหกาศ หรือโลกร้อน ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องเริ่มแก้ตอนนี้ ที่ตัวเราเอง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์