สิ่งแวดล้อมวันละตอน : หยุดโลกร้อนง่ายๆ เริ่มได้ที่ตัวเรา 
 • Social
 • Aug 15, 2019

เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ที่ล้วนมาจากมนุษย์ โดย ก๊าซเรือนกระจก ส่วนใหญ่ คือ ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และโอโซน

หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมก๊าซเรือนกระจกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆจากแหล่งต่างๆ อย่างการเผาไหม้ของ เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil fuels) ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ  เพื่อทำพลังงาน รวมไปถึงการคมนาคม เผาตัดไม้ทำลายป่า ปศุสัตว์ เกษตรกรรม และการเผาหรือฝังกลบขยะ ที่เป็นส่วนสำคัญก่อก๊าซเรือนกระจกและทำให้เกิดสภาวะวิกฤติโลกร้อนนั่นเอง 

"ปัญหานี้ต้องเริ่มแก้ตอนนี้ ที่ตัวเรา" วันนี้จะมารวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่ต้องการความร่วมมือของทุกคนทำได้ง่ายๆ 

 • ลด เลิกสร้างขยะ เก็บ แยก ทิ้งให้ถูกที่ เพื่อการจัดการที่ถูกทาง

ปัญหาขยะมีความเชื่อมโยงกับสภาวะโลกร้อนอย่างมาก โดยการจัดการที่ไม่ถูกต้องจะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ อย่างการกองรวมกัน เผา และฝัง ล้วนสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดสภาวะโลกร้อน

 • ประหยัดใช้ไฟฟ้า ลดอุณหภูมิโลก

การใช้ไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะแหล่งไฟฟ้าที่เราใช้ในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นพลังงานที่เกิดจากการเผาผลาญถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การประหยัดใช้ไฟฟ้าเป็นการช่วยโลก และช่วยเราประหยัดเงินอีกด้วย 

 • ปลูกต้นไม้ เพิ่มสีเขียว ดูดซับก๊าซคาร์บอน

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวลดลงอย่างรวดเร็ว จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ต้องการนำพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ปศุสัตว์ ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ทำให้เรามีต้นไม้ที่คอยดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์น้อยลง การปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน หรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่า จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 

 • ลดใช้รถส่วนตัว ทางเดียวกันไปด้วยกัน หันใช้รถสาธารณะ

รถยนต์แบบน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันปล่อยไอเสียและก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ออกมาสูง ยิ่งหากสภาพรถไม่ดีนั้น ก็จะเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาช่วยกันลดใช้รถส่วนตัว หันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้น การเดินทางในระยะใกล้ๆ ควรหันมาใช้การเดิน หรือปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายเพิ่มสุขภาพได้ด้วย 

 • เน้นทานผัก ลดทานเนื้อสัตว์

รู้หรือไม่ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำปศุสัตว์ และเกษตรกรรมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก และเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูง 

การปศุสัตว์ใช้ทรัพยากรน้ำและพืชเพื่อเป็นอาหารของสัตว์อย่างมหาศาล  และทำให้มีการต้องการใช้พื้นที่สูงเพื่อทำการเกษตรให้เป็นอาหารสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เหล่านี้อันนำมาซึ่งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าอย่างมหาศาลในหลายพื้นที่ทั่วโลก 

ก๊าซเรือนกระจกหลักๆ ที่ถูกปล่อยออกมา ได้แก่ “มีเทน” จากการใช้ปุ๋ย อาหารสัตว์ และการหมักแบบไม่ใช่ออกซิเจนของวัตถุอินทรีย์ การขับถ่าบขับลม โดยเฉพาะวัว ควาย แพะ แกะ “ก๊าซไนตรัสออกไซด์” จากการใช้ปุ๋ยมากเกินความจำเป็น และ “ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์” จากการระบายน้ำและเตรียมดินในพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น 

การลดทานเนื้อสัตว์ เพิ่มทานพืชผัก จะเป็นการช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงแล้ว ยังจะดีต่อสุขภาพอีกด้วย 

 • ลดการเผาไหม้ ลดการปล่อยควัน

ไม่ว่าจะเป็นควันจากรถ อุตสาหกรรม  การเผาขยะ เผาปิ้งย่างเพื่อทำอาหาร เผาเพื่อการเกษตร และอื่นๆ เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

 • บอกต่อให้ทุกคนใกล้ตัวช่วยกัน

เมื่อเราทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และลงมือทำแล้ว สิ่งสำคัญคือการบอกต่อให้คนรอบข้างใกล้ตัวได้ช่วยกัน เพราะเป็นปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง และจะส่งผลกระทบต่อทุกคนหากไม่มีใครลงมือทำอะไรกันเลย 

นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เรายังช่วยกันได้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตัวเราเอง และหากมาตรการภาครัฐ และเอกชนคอยสนับสนุน ก็จะเป็นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างเป็นระบบ 

จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าใครก็ตามในปัจจุบัน ก่อปัญหาสภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบเชิงกว้างทั้งต่อ มนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ทำให้เราเจ็บ ป่วย ล้ม หาย ตาย จาก อย่างที่ให้เราได้เห็นแล้วในปัจจุบันนี้ อย่างจากภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งน้ำแข็งละลาย อากาศแห้งแล้งร้อนจัด อากาศหนาวจัด น้ำร้อนจัดจนปลาตาย พายุรุนแรง และอีกมากมาย

และจากอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศในปัจจุบัน ในปี 2573 (11 ปีข้างหน้า) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้น 1.5 องศาฯ เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม และจะทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ เช่น ภาวะแห้งแล้งจากไฟป่า อากาศร้อนจัด หนาวจัด พายุรุนแรง ขาดแคลนอาหารทั่วโลก ผู้คนล้มตาย ปะการังทั้งหมดจะตาย หลายล้านสายพันธุ์ถึงแก่การสูญพันธุ์ หากเราไม่ลงมือทำอะไรเลย (ข้อมูลจากรายงานจากสหประชาชาติเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก IPCC)

ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เริ่มที่ตัวเราเอง ตอนนี้

"หากอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใดในโลก จงเริ่มการเปลี่ยนแปลงนั้นที่ตัวคุณเอง"

Be the change you want to see in this world

- Mahatama Gandhi -

ความเปลี่ยนแปลงสภาพอาหกาศ หรือโลกร้อน ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องเริ่มแก้ตอนนี้ ที่ตัวเราเอง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

 • About
 • Contact
 • For Advertiser
 • Want to become an author?