ขยะล้นทำไงดี? ใช้ Traffy Waste ช่วยจัดการสิ!
  • Social
  • Sep 26, 2019

ใครๆ ก็ทราบดีว่าปัญหาขยะในกรุงเทพฯ เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนานซ้ำซาก บางพื้นที่แก้ปัญหาและจัดการขยะได้บ้าง แต่บางพื้นที่ก็แก้ไม่ได้สักที! แล้วทำไมมันถึงแก้ไม่หายล่ะ? หลายคนคงกำลังนึกแบบนี้อยู่ในใจ

ปัญหาระดับโลกแบบนี้ ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยหรือเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ หรอก ที่กำลังหาทางออกและพยายามทำกันมาตลอด แต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่ว่าจะเก็บขยะไปเท่าไหร่ วันถัดมาก็ยังพบขยะกองใหม่อยู่ดี แต่ก็นะ...การแก้ปัญหาใหญ่ๆ แบบนี้ ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงปัญหาขยะล้นเมือง แล้วลุกขึ้นมาบริหารจัดการ และแก้ปัญหาให้ตรงจุด ก่อนที่ "ภูเขาขยะ" จะถล่มใส่คนกรุง! 

ล่าสุด...มีความพยายามในการแก้ปัญหาขยะล้นกรุงเทพฯ อย่างจริงจังขึ้นมาอีกระลอกใน โครงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและบริการประชาชน โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.)

คีย์เวิร์ดสำคัญของโครงการนี้ คือ นำเทคโนโลยีของ เนคเทค สวทช. มาประยุกต์และพัฒนาเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยนำเทคโนโลยี Big Data ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน มาใช้ประโยชน์ นำร่องด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Traffy Fondue และ Traffy Waste ที่จะช่วยให้คนกรุงจัดการปัญหาขยะได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • จาก Big Data สู่ระบบจัดการขยะที่ดีขึ้น

มาทำความรู้จัก Traffy Waste กันสักหน่อย แอปพลิเคชันนี้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเก็บขยะ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดและใช้แจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยได้ คาดการณ์กันว่าจะช่วยให้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะในเมืองใหญ่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น โดยมีการลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมา ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2562 (NECTEC-ACE2019)

ประโยชน์หลักๆ ของเทคโนโลยีนี้ก็คือ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะได้นำ Big Data มาช่วยในการบริหารจัดการเมืองและชุมชน ส่วนประชาชนเองก็จะได้รับความสะดวกในการร้องเรียนปัญหาขยะ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาด้านสาธารณูปโภค และการแจ้งซ่อมต่างๆ ระบบดังกล่าวแบ่งเป็น 2 แอปพลิเคชัน คือ Traffy Fondue และ Traffy Waste 

สำหรับ Traffy Fondue และ Traffy Waste ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จะสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ บุคลากรในการอบรมและสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Waste ซึ่งจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเครื่องมือที่ทันสมัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน Traffy Fondue และระบบ Traffy Waste เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่ม Traffy City Platform หรือแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยเนคเทค สวทช. นำโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

  • วิธีใช้ Traffy Waste + Traffy Fondue

Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง เป็นแอปพลิเคชันรับเรื่องแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา ที่ช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา ทำให้ผู้บริหารเมืองเข้าถึงใจของประชาชน โดยเพิ่มช่องทางแจ้งปัญหาเมืองจากประชาชนถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยหลังแจ้งปัญหาแล้วประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการแก้ไขได้ผ่าน [email protected] และติดตามจากตัวแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกัน

ส่วน Traffy Waste ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ เป็นแพลตฟอร์มบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ ด้วยเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามตำแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์พฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ

ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถรับการแจ้งเตือนจุดเก็บขยะที่สนใจได้ โดยแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาดผ่าน [email protected] หรือตัวแอปพลิเคชันก็ได้ ทำให้ประชาชนค้นหาจุดทิ้งขยะใกล้บ้านพร้อมเวลาจัดเก็บประจำ ตรวจสอบประวัติและสถิติการเก็บขยะ รับแจ้งเตือนการเก็บขยะผ่าน LINE และช่วยรายงานขยะล้นถัง ขยะเกลื่อนกลาด ผ่าน Traffy Fondue ได้

  • ข้อดีของระบบ ที่คนกรุงต้องลองใช้!

ข้อดีต่อประชาชน : จุดเด่นของเทคโนโลยี Traffy Fondue และ Traffy Waste อยู่ที่การเพิ่มความเป็นอัจฉริยะหรือความสมาร์ทให้กับเมือง โดยเชื่อมสิ่งที่ประชาชนพบเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง นำส่งไปให้ถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาเมืองด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองจุดที่เป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยาก (Pain point) ของประชาชนผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี

ข้อดีต่อภาครัฐ : ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับบริหารจัดการปัญหาของประชาชน เช่น ภาพถ่าย ตำแหน่งบนแผนที่ มีผลให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารมีภาพรวมและข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอาคาร สำนักงาน คอนโด หมู่บ้านโรงงาน โรงเรียน และโรงพยาบาลได้ โดยแพลตฟอร์มการสื่อสารดังกล่าว สามารถใช้งานได้โดยการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่าน Line Chat ถ่ายรูปปัญหา ตำแหน่งที่เกิดปัญหา พร้อมการแจ้งเตือน รวมถึงรับทราบได้ว่าการแก้ไขนั้นไปถึงไหนแล้ว เป็นต้น

ข้อดีต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น : เทศบาล, อบต., นิคมอุตสาหกรรม จะมีข้อมูลภาพรวมการจัดเก็บขยะและประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ทราบพฤติกรรมทำงานของรถเก็บขยะ รวมถึงรับรู้จุดแจ้งเตือนเก็บขยะสำคัญที่ไม่ถูกจัดเก็บ พร้อมยังสามารถบันทึกประวัติการจัดเก็บและสถิติเก็บขยะ พร้อมแนะนำเส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิงได้ด้วย

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและบริการประชาชน เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดย จะนำเทคโนโลยี Big Data ของเนคเทค สวทช. มาประยุกต์และพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นำร่องด้วยแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Traffy Fondue และ Traffy Waste ที่จะช่วยให้คนกรุงจัดการปัญหาขยะได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งในแพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์และออนไลน์ ชอบท่องโลกกว้างเป็นชีวิตจิตใจ ไม่พลาดที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากการกิน ดื่ม เที่ยว ไปพร้อมกับเพิ่มทักษะ Self-Development ในทุกๆ จังหวะของชีวิต

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?