เบาหวาน ฆาตรกรเงียบสังคมไทย
  • Social
  • Nov 14, 2019

ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน ข้อมูลล่าสุดจาก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 2.3 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 

โดยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนในประเทศไทยพบว่า ประชากรเสียชีวิตจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ถึง 21.96% ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี

หากมี 3 โรคร่วมด้วย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปี และ "เบาหวาน ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับประเทศ" นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถียืนยัน 

หากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานในระยะเวลานานๆ จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดสูงกว่าปกติ เพราะโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดแดงตีบหรืออุดตันในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะที่พบบ่อย คือ หัวใจ สมอง ไต ตา และเท้า

“ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ไตวายเรื้อรัง ตาบอดและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดัชนีมวลกายไม่ควรเกิน 23 ออกกำลังกายสม่ำเสมอและปฏิบัติตนตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความรุนแรงของโลกและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน”
 

เบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลเสียหลายอย่างและทำให้มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ควรรักษาสุขภาพ และเลือกทานอาหารที่มีประโยชนืในปริมาณที่เหมาะสม

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?