เบาหวาน ฆาตรกรเงียบสังคมไทย
  • Social
  • Nov 14, 2019

ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน ข้อมูลล่าสุดจาก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากร้อยละ 2.3 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี 2557 

โดยจากการสำรวจสุขภาพประชาชนในประเทศไทยพบว่า ประชากรเสียชีวิตจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน ถึง 21.96% ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปี

หากมี 3 โรคร่วมด้วย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3 แสนล้านบาทต่อปี และ "เบาหวาน ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับประเทศ" นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถียืนยัน 

หากผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานในระยะเวลานานๆ จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดสูงกว่าปกติ เพราะโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หลอดเลือดแดงตีบหรืออุดตันในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะที่พบบ่อย คือ หัวใจ สมอง ไต ตา และเท้า

“ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ไตวายเรื้อรัง ตาบอดและโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดัชนีมวลกายไม่ควรเกิน 23 ออกกำลังกายสม่ำเสมอและปฏิบัติตนตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความรุนแรงของโลกและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน”
 

เบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลเสียหลายอย่างและทำให้มีโอกาสเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน ควรรักษาสุขภาพ และเลือกทานอาหารที่มีประโยชนืในปริมาณที่เหมาะสม

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์