เป็นแฟนธนาธรต้องทนหน่อยน้อง
 • Social
 • Nov 21, 2019

“เป็นแฟนธนาธร ต้องทนหน่อยน้อง” อ่านด้วยทำนองเพลง ยาใจคนจน ของไมค์ ภิรมภรณ์ เพื่อเข้าใจสถานการณ์แฟนคลับพรรคอนาคตใหม่ในตอนนี้

เมื่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคำวินิจฉัยให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส. จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ขณะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เป็นเพียงการโหมโรงเท่านั้น

เพราะสิ่งที่ต้องจับตา คือ การดำเนินคดีเอาผิดต่อด้วย ม.151 ตามพ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ที่บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 20 ปี

หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไต่สวนว่าเข้าข่าย ม.151 ก็มีอำนาจยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง

อนาคตของธนาธรไม่แน่ไม่นอน แต่อนาคตสังคมไทยต่อจากนี้จะใช้บรรทัดฐานเดียวกันหรือไม่กับกระบวนการตรวจสอบบรรดา ส.ส.และส.ว.ที่ถูกยื่นให้ตรวจสอบกรณีถือหุ้นสื่อ เช่นเดียวกัน

นอกจากปัญหาหนักอกถือหุ้นสื่อ ปัญหาหนักใจอีกหนี่งปัญหาของอนาคตใหม่คือ กรณีธนาธรปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่ กว่า 191 ล้านบาท จนนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่า การที่พรรคการเมืองกู้ยืมเงินนั้นสามารถทำได้หรือไม่ จะเข้าข่ายเป็นนายทุนพรรคหรือไม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายถึงขั้นยุบพรรค และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค

แต่พรรคอนาคตใหม่ก็ชี้แจงว่าเงินกู้นั้นไม่อยู่ในนิยามรายได้ของพรรคการเมืองตามกฎหมาย ซึ่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง ม.62 ได้บัญญัติรายได้ของพรรคการเมืองไว้ดังนี้

 • เงินทุนประเดิม
 • ค่าธรรมเนียม / ค่าบำรุงพรรค
 • การจำหน่ายสินค้า/ บริการ
 • การจัดกิจกรรมระดมทุน
 • การบริจาค
 • เงินอุดหนุนจากกองทุน
 • ดอกผล/รายได้ ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

กฎหมายฉบับนี้ยังมีสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อ คือ การห้ามบริจาคเกิน 10 ล้านต่อพรรคต่อปี (ม.66), เงินและทรัพย์สินต้องใช้จ่ายเพื่อ กิจกรรมทางการเมืองของพรรค การเลือกตั้งของพรรคและสมาชิก การบริหารพรรค (ม.87) ซึ่งการนำเงินใช้หนี้คุณธนาธรนั้นถือว่าผิดกฎหมายข้อนี้หรือไม่

และถ้าหัวหน้า กรรมการบริหาร เหรัญญิก พรรคการเมือง ยินยอมให้บุคคลอื่นนำเงิน ทรัพย์สิน ของพรรคไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือการอื่นใด ที่ฝ่าฝืน ม.87 วรรคหนึ่ง ต้องโทษจำคุก 5-10 ปี หรือ ปรับ 1-2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. 132) หมายความว่าถ้าผิดแกนนำพรรคปลิวกันหมดทุกคน

คำตัดสินของศาลที่ให้ธนาธร สิ้นสภาพส.ส. ทำให้มีข้อกังวลว่าคดีอื่นๆ จะนำไปสู่คำตัดสินที่รุนแรงขึ้นอย่างการยุบพรรคหรือไม่นั้น มีกฎหมายหลายฉบับกำหนดการกระทำที่จะนำไปสู่การยุบพรรคได้ดังนี้

 • มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
 • กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
 • ยินยอมบุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกพรรค ควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมือง
 • รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงของราชอาณาจักร ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน
 • รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • หัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ได้ยับยั้ง กรณีที่มีผู้สมัครทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

เมื่อธนาธรไม่ได้เดินเข้าสภาฯ สิ้นสภาพความเป็นส.ส. การเมืองนอกสภาฯ จะยิ่งน่าสนใจ เพราะนับตั้งแต่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ธนาธรทำหน้าที่ส.ส.นอกสภาและขับเคลื่อนนโยบายพรรค โดยเฉพาะการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญโดยการจัดเวทีร่วมพรรคฝ่ายค้าน การแถลงชี้แจงกรณีถือหุ้นสื่อก่อนที่จะมีคำวินิจฉัย และงานอยู่ไม่เป็น ที่เป็นงานใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ล้มเหลว ซึ่งทุกงานที่อยู่นอกสภาสร้างความสนใจจากทุกสื่อและสังคมได้จริง

แต่การเมืองนอกสภาก็ไม่ใช่เรื่อง่าย หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็เพิ่งจะโดน กอ.รมน. แจ้งจับพร้อมแกนนำพรรคฝ่ายค้านคนอื่นๆ และนักวิขาการ ที่ขึ้นพูดในเวทีเสวนา “พลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่” ตาม มาตรา 116 ว่า มีการพูดนำเสนอข้อมูลในลักษณะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อ เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน หรือ กระทั่งกระเดื่องต่อประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบภายในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน แฟนคลับอนาคตใหม่จึงได้แต่ลุ้นเป็นคดีๆ ไป

เนื้อเพลงยาใจคนจนท่อนนี้ จึงขอมอบให้ยาใจธนาธรทุกท่าน

“ในแต่ละวัน พี่นั้นต้องทำงานหนัก ถ้าไม่มีใจรัก ใครหนอจะร่วมทางได้ ปัญหามากมาย พาใจอ่อนล้า ทั้งทั้งไม่เจตนา แต่ปัญหา ก็มาจนได้”

 

อ้างอิง: 

https://www.posttoday.com/politic/news/593238         

https://www.thansettakij.com/content/410255

https://www.nationweekend.com/content/image_news/3128?utm_source=nationtv&utm_medium=relate_solr

https://ilaw.or.th/node/5143

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2944496

เมื่อธนาธรไม่ได้เดินเข้าสภาฯ สิ้นสภาพความเป็นส.ส. การเมืองนอกสภาฯ จะยิ่งน่าสนใจ เพราะนับตั้งแต่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ธนาธรทำหน้าที่ส.ส.นอกสภาและขับเคลื่อนนโยบายพรรค โดยเฉพาะการผลักดันแก้รัฐธรรมนูญโดยการจัดเวทีร่วมพรรคฝ่ายค้าน การแถลงชี้แจงกรณีถือหุ้นสื่อก่อนที่จะมีคำวินิจฉัย และงานอยู่ไม่เป็น ที่เป็นงานใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ล้มเหลว ซึ่งทุกงานที่อยู่นอกสภาสร้างความสนใจจากทุกสื่อและสังคมได้จริง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

 • About
 • Contact
 • For Advertiser
 • Want to become an author?