1.5 หมื่นล้าน ความเสียหายภัยแล้งที่สะเทือนถึงสภา
  • Social
  • Jul 25, 2019

1.5 หมื่นล้าน ได้กลายเป็นตัวเลขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งจากการประเมินเบื้องต้นของศูนย์วิจัยกสิกร แม้ว่าล่าสุดจะมีการสำรวจพื้นที่นาข้าวที่มีอยู่ 40 ล้านไร่แล้วเพื่อรายงานให้ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ประกอบในการแถลงนโยบายรัฐบาลวัน 25-27 กรกฎาคมนี้

เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นในลักษณะของคาดการณ์เท่านั้น เพราะข้าวเมื่อได้น้ำฝนที่จะตกในเดือนสิงหาคมนี้จะฟื้น และในพื้นที่เสียหายสามารถปลูกทดแทนได้ทันไม่เกินวันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้

ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งวอร์รูมขึ้นทุกจังหวัดเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง เพื่อนำมาประมวลผลการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด

ประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ให้ข้อมูลว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับนาข้าวมากที่สุด จากปัจจุบันที่เริ่มเพาะปลูกไปแล้ว 39-40 ล้านไร่ ต้นข้าวยังอ่อนอยู่มาก ต้องการน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องพึ่งน้ำฝน ดังนั้นตาม ที่กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นโอกาสเดียวของการทำนา ปี 2562/63

โดยเกษตรกรต้องปลูกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 สิงหาคมนี้เท่านั้น ทั้งข้าวไวแสง และไม่ไวแสง หากเลยระยะเวลานี้ไป ในส่วนของข้าวไวแสงเช่น ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิอาจไม่ให้ผลผลิต ส่วนข้าวไม่ไวแสงแม้จะให้ผลผลิตได้แต่ก็จะเสี่ยงไม่มีน้ำ

ดังนั้น พื้นที่ปลูกข้าวของไทยในปีนี้อาจจะทำได้เพียง 40 ล้านไร่ ต่ำกว่าแผนข้าวครบวงจร ที่กำหนดไว้ 58 ล้านไร่ โดย 40 ล้านไร่ที่มีอยู่นี้อาจจะได้รับความเสียหายในอนาคตกรณี ฝนตกไม่ทั่วถึง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฝนในเดือนสิงหาคมนี้ด้วย

จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า พื้นที่เสี่ยงข้าวเสียหายมากที่สุด คือ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งผลิตข้าวที่มากที่สุดของประเทศ ทั้งนี้ ปริมาณข้าวที่ลดลงดังกล่าวเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น ดังนั้นหากไทยสามารถรักษาพื้นที่ปลูกข้าว 40 ล้านไร่ให้รอดตายได้ก็จะเป็นโอกาสทางด้านราคา

ปฏิเสธไม่ได้ว่า จนถึงขณะนี้ การจัดการน้ำ ก็ยังคงเป็นทั้งคำถาม และความท้าทายสำหรับรัฐบาล ซึ่งในการแถลงนโยบายรัฐบาลก็ได้บรรจุเอาเนื้อหาสาระ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเลโดยเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ำ 20 ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ำสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ำชุมชนที่เหมาะสม

หากประเมินตาม สถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) คาดการณ์ปริมาณฝนในช่วงเดือน สิงหาคม -กันยายน 2562 จะมีปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ และในบางพื้นที่จะมีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนั้น เมื่อประกอบกับสถานการณ์กรณีการระบายน้ำในแม่น้ำโขง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่

ที่นากว่า 40 ล้านไร่จะรอดหรือขึ้นอยู่กับฝนเดือนสิงหา ซึ่งเกษตรกรต้องปลูกให้เสร็จก่อนวันแม่แห่งชาติ

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?