3 วาระ จาก 7 พรรคฝ่ายค้าน อุ่นเครื่องศึกอภิปราย
  • Social
  • Jul 21, 2019

ตัวแทนจาก 7 พรรคฝ่ายค้านจัดเสวนาในหัวข้อ ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ซึ่งเป็นเวทีแรกของโครงการ ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน

โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ในการหาแนวทางนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤติในปัจจุบันร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

วิกฤติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
วิกฤติการสืบทอดอำนาจ 
วิกฤติความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย 

รวมถึงจะเป็นการ แสดงวิสัยทัศน์ กำหนดบทบาท และภารกิจของฝ่ายค้าน ต่อประชาชน ซึ่งนัยยะของการเสวนานี้ อีกสิ่งคือ การเตรียมความพร้อมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจนโยบายของรัฐบาลใหม่ นั่นเอง

“สำหรับผม วิกฤติที่น่าเศร้าใจมากที่สุดคือเรากำลังจะส่งสังคมที่แย่ที่สุดให้ลูกหลานของเรา"

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แสดงความเห็นโดยได้ยก GDP หรือรายได้ประชาชาติของประเทศไทยที่มีการเติบโตใน 15% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรายได้ภาคแรงงานโตเพียงแค่ 5% ภาคเกษตรกรรมหดตัว -3% หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น 28% แต่คนรวยที่รวยที่สุด 1% ถือครองทรัพย์สิน 64%

"เราจะดูว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่เจริญแล้วบ้าง ไม่ใช่ว่าดูที่มีเฟอรารี่บนท้องถนนกี่คัน มีห้างสรรพสินค้ากี่ห้าง สำหรับผม ดูง่ายๆ ออกไปแล้วดูฟุตปาธ ถ้าพ่อแม่ของคุณต้องใช้วีลแชร์ เขาจะสามารถไปตลาดได้หรือไม่"

เขาระบุว่า การพัฒนาที่เหลื่อมล้ำอย่างนี้เพราะไม่มีประชาธิปไตย เมื่อไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีประชาชนอยู่ในโจทย์การพัฒนานั้น โดยหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า ระบบการเมืองที่ดี จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศ ซึ่งความหมายของระบบการเมืองที่ดี คือ การรับฟังผู้เห็นต่างอย่างสันติ ให้คนอยู่ร่วมกันได้

“เมื่อความเท่าเทียมยังไม่เกิด รัฐประหารเกิดขึ้นได้ตลอด การต่อสู้ไม่ใช่ท้องสนามหลวงแต่คือ สภา สภาผู้แทนราษฎรคือคำตอบ การเมืองที่ดีเท่านั้น ระบบเศรษฐกิจถึงจะเท่าเทียมกันได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาถกกันว่าระบบการเมืองที่ดีคืออะไร นี่คือภารกิจสำหรับคนรุ่นเรา”

ขณะเดียวกันนั้น การปฏิรูปกองทัพก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงด้วย

"ถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพ เราจะเขียนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็โดนล้ม ดังนั้น ในการสร้างประชาธิปไตยไทย เราต้องปฏิรูปกองทัพด้วย"

ขณะที่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หยิบประเด็นการเอื้อประโยชน์ในรัฐธรรมนูญแก่ผู้มีอำนาจขึ้นมาพูดคุย 

“รัฐธรรมนูญนี้เขียนเพื่อเอื้อผู้มีอำนาจ และคงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข รัฐธรรมนูญนี้ได้ การจะแก้ไขได้จะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งประเทศ”

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นถึงผลกระทบจากรัฐประหารปี 2557 นั้นเกิดทั้งในแง่ของการบริหารประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน

"รัฐธรรมนูญนี้คือตัวปัญหา เป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวง การร่าง รธน. นี้ทำให้การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเลวร้าย"

นอกจากนั้น สิ่งที่ตนอยากจะบอกนายกฯ ประยุทธ์ คือ การขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องตามครรลองกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบด้านต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่นายกฯต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกลิดรอน

"พรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรคจะผนึกกำลังสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงผลเสียของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ประชาชนเข้าใจความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญ"

ส่วนสิ่งที่ วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ มองถึง “จุดอ่อน” ที่สำคัญอีกจุดของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

“เขาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มา 5 ปี ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น”

เขายืนยันถึงเรื่องสำคัญของ 3 จังหวัดคือ เรื่องปากท้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคายางที่ตกต่ำ เด็กและเยาวชน 3 จังหวัดขาดการศึกษาเพราะไม่มีเงินไปโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาตนรู้สึกว่า เรื่องปากท้องไม่เห็นรัฐบาลจะแก้ปัญหาอะไร เอาแต่บอกอย่างเดียวว่าให้ไปขายที่ดาวอังคาร

หัวหน้าพรรคประชาชาติระบุว่า ตนมองรัฐบาลนี้ด้วยความสิ้นหวัง วิกฤติชาติที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่

"นโยบายเขียนอย่างไรก็ได้ แต่คนที่จะเข้ามาทำให้นโยบายประสบความสำเร็จมีความสำคัญมากกว่า ถ้าให้ประเมินรัฐบาลชุดนี้ ก็เหมือนประเมินเด็กสอบ เพราะไม่ผ่านสักคน เห็นโพลที่ประเมินสูงสุดอยู่ที่ 37% มันตกตั้งแต่แรก ยังไม่ได้ทำงานเลยก็สอบตกแล้ว"

ความสงบต้องมาควบคู่กับความสุขของประชาชน ประชาชนต้องมีกินมีใช้ 

"รัฐธรรมนูญปี 60 มีข้อไม่ดีอยู่มาก แต่มีข้อดีพอข้อหนึ่งที่ไม่ปรากฏในฉบับอื่นคือ ม.160 วรรค 4 กำหนดว่าผู้จะเป็นคณะรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่ใช่มีความทุจริตเป็นที่ประจักษ์ นี่ยังไม่ทันไรก็ขาดคุณสมบัติเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รมว.คลัง ผู้ต้องมีหน้าที่เซ็นอนุมัติงบประมาณของชาติ"

วันมูหะมัดนอร์ มะทายังกล่าวอีกว่า ปัญหาทั้งหมดของประเทศไม่ได้อยู่ที่แค่ นายกฯ ประยุทธ์ แต่ปัญหาอยู่ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือรากแท้ของปัญหา

"เราได้ประชาธิปไตยปลอม ได้รัฐบาลปลอมปลอม นี่คือต้นตอของปัญหา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นมะเร็งร้ายของประเทศไทย"

 

เรียบเรียง: Bottom Line

ภาพ: กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร, วิดีโอไลฟ์เสวนาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ

 

รัฐธรรมนูญ  การสืบทอดอำนาจ และความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย เป็น 3 วาระหลักที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นประเด็นปัญหาที่รุมเร้าประเทศไทยอยู่ในขณะนี้

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์