3 วาระ จาก 7 พรรคฝ่ายค้าน อุ่นเครื่องศึกอภิปราย
  • Social
  • Jul 21, 2019

ตัวแทนจาก 7 พรรคฝ่ายค้านจัดเสวนาในหัวข้อ ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ ซึ่งเป็นเวทีแรกของโครงการ ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน

โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ในการหาแนวทางนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤติในปัจจุบันร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

วิกฤติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
วิกฤติการสืบทอดอำนาจ 
วิกฤติความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย 

รวมถึงจะเป็นการ แสดงวิสัยทัศน์ กำหนดบทบาท และภารกิจของฝ่ายค้าน ต่อประชาชน ซึ่งนัยยะของการเสวนานี้ อีกสิ่งคือ การเตรียมความพร้อมเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจนโยบายของรัฐบาลใหม่ นั่นเอง

“สำหรับผม วิกฤติที่น่าเศร้าใจมากที่สุดคือเรากำลังจะส่งสังคมที่แย่ที่สุดให้ลูกหลานของเรา"

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แสดงความเห็นโดยได้ยก GDP หรือรายได้ประชาชาติของประเทศไทยที่มีการเติบโตใน 15% ใน 5 ปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันรายได้ภาคแรงงานโตเพียงแค่ 5% ภาคเกษตรกรรมหดตัว -3% หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น 28% แต่คนรวยที่รวยที่สุด 1% ถือครองทรัพย์สิน 64%

"เราจะดูว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่เจริญแล้วบ้าง ไม่ใช่ว่าดูที่มีเฟอรารี่บนท้องถนนกี่คัน มีห้างสรรพสินค้ากี่ห้าง สำหรับผม ดูง่ายๆ ออกไปแล้วดูฟุตปาธ ถ้าพ่อแม่ของคุณต้องใช้วีลแชร์ เขาจะสามารถไปตลาดได้หรือไม่"

เขาระบุว่า การพัฒนาที่เหลื่อมล้ำอย่างนี้เพราะไม่มีประชาธิปไตย เมื่อไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีประชาชนอยู่ในโจทย์การพัฒนานั้น โดยหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่า ระบบการเมืองที่ดี จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาประเทศ ซึ่งความหมายของระบบการเมืองที่ดี คือ การรับฟังผู้เห็นต่างอย่างสันติ ให้คนอยู่ร่วมกันได้

“เมื่อความเท่าเทียมยังไม่เกิด รัฐประหารเกิดขึ้นได้ตลอด การต่อสู้ไม่ใช่ท้องสนามหลวงแต่คือ สภา สภาผู้แทนราษฎรคือคำตอบ การเมืองที่ดีเท่านั้น ระบบเศรษฐกิจถึงจะเท่าเทียมกันได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาถกกันว่าระบบการเมืองที่ดีคืออะไร นี่คือภารกิจสำหรับคนรุ่นเรา”

ขณะเดียวกันนั้น การปฏิรูปกองทัพก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงด้วย

"ถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพ เราจะเขียนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็โดนล้ม ดังนั้น ในการสร้างประชาธิปไตยไทย เราต้องปฏิรูปกองทัพด้วย"

ขณะที่ สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย หยิบประเด็นการเอื้อประโยชน์ในรัฐธรรมนูญแก่ผู้มีอำนาจขึ้นมาพูดคุย 

“รัฐธรรมนูญนี้เขียนเพื่อเอื้อผู้มีอำนาจ และคงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไข รัฐธรรมนูญนี้ได้ การจะแก้ไขได้จะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งประเทศ”

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแสดงความเห็นถึงผลกระทบจากรัฐประหารปี 2557 นั้นเกิดทั้งในแง่ของการบริหารประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน

"รัฐธรรมนูญนี้คือตัวปัญหา เป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวง การร่าง รธน. นี้ทำให้การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเลวร้าย"

นอกจากนั้น สิ่งที่ตนอยากจะบอกนายกฯ ประยุทธ์ คือ การขึ้นมาอย่างไม่ถูกต้องตามครรลองกฎหมาย ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบด้านต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่นายกฯต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกลิดรอน

"พรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรคจะผนึกกำลังสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงผลเสียของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ประชาชนเข้าใจความจำเป็นที่ต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญ"

ส่วนสิ่งที่ วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ มองถึง “จุดอ่อน” ที่สำคัญอีกจุดของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

“เขาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มา 5 ปี ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น”

เขายืนยันถึงเรื่องสำคัญของ 3 จังหวัดคือ เรื่องปากท้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคายางที่ตกต่ำ เด็กและเยาวชน 3 จังหวัดขาดการศึกษาเพราะไม่มีเงินไปโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาตนรู้สึกว่า เรื่องปากท้องไม่เห็นรัฐบาลจะแก้ปัญหาอะไร เอาแต่บอกอย่างเดียวว่าให้ไปขายที่ดาวอังคาร

หัวหน้าพรรคประชาชาติระบุว่า ตนมองรัฐบาลนี้ด้วยความสิ้นหวัง วิกฤติชาติที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่

"นโยบายเขียนอย่างไรก็ได้ แต่คนที่จะเข้ามาทำให้นโยบายประสบความสำเร็จมีความสำคัญมากกว่า ถ้าให้ประเมินรัฐบาลชุดนี้ ก็เหมือนประเมินเด็กสอบ เพราะไม่ผ่านสักคน เห็นโพลที่ประเมินสูงสุดอยู่ที่ 37% มันตกตั้งแต่แรก ยังไม่ได้ทำงานเลยก็สอบตกแล้ว"

ความสงบต้องมาควบคู่กับความสุขของประชาชน ประชาชนต้องมีกินมีใช้ 

"รัฐธรรมนูญปี 60 มีข้อไม่ดีอยู่มาก แต่มีข้อดีพอข้อหนึ่งที่ไม่ปรากฏในฉบับอื่นคือ ม.160 วรรค 4 กำหนดว่าผู้จะเป็นคณะรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่ใช่มีความทุจริตเป็นที่ประจักษ์ นี่ยังไม่ทันไรก็ขาดคุณสมบัติเสียแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รมว.คลัง ผู้ต้องมีหน้าที่เซ็นอนุมัติงบประมาณของชาติ"

วันมูหะมัดนอร์ มะทายังกล่าวอีกว่า ปัญหาทั้งหมดของประเทศไม่ได้อยู่ที่แค่ นายกฯ ประยุทธ์ แต่ปัญหาอยู่ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนี่คือรากแท้ของปัญหา

"เราได้ประชาธิปไตยปลอม ได้รัฐบาลปลอมปลอม นี่คือต้นตอของปัญหา รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นมะเร็งร้ายของประเทศไทย"

 

เรียบเรียง: Bottom Line

ภาพ: กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร, วิดีโอไลฟ์เสวนาทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ

 

รัฐธรรมนูญ  การสืบทอดอำนาจ และความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย เป็น 3 วาระหลักที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นประเด็นปัญหาที่รุมเร้าประเทศไทยอยู่ในขณะนี้

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?