'ท่องโลกกว้าง' สูตรสำเร็จเลี้ยงลูกยุคใหม่
  • Lifestyle
  • Oct 4, 2019

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยน สิ่งต่างๆ ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แนวทางการเลี้ยงดูบุตรก็เช่นกัน ในอดีตเรามองว่าการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมอดิเรก ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตมากนัก แต่ในปี 2019 นี้ การท่องเที่ยวถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองทุกคนให้ความใส่ใจเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกหลาน

พ่อแม่จีนยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายด้านการศึกษาและการเดินทางท่องเที่ยวแก่บุตรมากกว่าด้านอื่นๆ นักวิเคราะห์จาก มอร์แกน สแตนลีย์ จัดทำรายงานที่บ่งชี้ว่า ในช่วงฤดูร้อนนี้ ธุรกิจติวเตอร์ทางออนไลน์สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเกรด 12 จะขยายตัวมากถึง 23 เท่า! ภายในปี 2573 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า คิดเป็นมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การเดินทางไปต่างประเทศถือเป็นเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของชาวจีนชนชั้นกลาง แต่การแต่งงานและอัตราการเกิดที่ต่ำในจีน บวกกับนโยบายมีลูกคนเดียวของรัฐบาลที่ใช้มานานหลายสิบปี กำลังทำให้เกิดสังคมสูงวัยในอัตราที่เร็วกว่าในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ ประชากรชนชั้นกลางที่มีฐานะเป็นพ่อแม่ คือกลุ่มประชากรที่ใช้จ่ายเงินมากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ เมื่อปีที่แล้ว กั๊วะ ไค ชาวเซี่ยงไฮ้ บอกว่าครอบครัวของเขาใช้จ่ายเงินประมาณ 80,000 หยวน (11,428 ดอลลาร์) ไปกับการเรียนพิเศษของลูกสาววัย 13 ปี ในวิชาต่างๆ กว่า 5 วิชาด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เรียนการเขียนอักษรจีนไปจนถึงเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยส่วนใหญ่ของการเรียนพิเศษ เป็นการเรียนตัวต่อตัวหรือไม่ก็เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ

แต่สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และเคมี กั๊วะบอกว่าเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการเดินทาง เธอจึงตัดสินใจเปลี่ยนให้ลูกเรียนสองวิชานี้ทางออนไลน์ อานิสงส์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในยุคนี้ มีส่วนทำให้รัฐบาลจีนระบุงบประมาณด้านการศึกษาอย่างน้อย 8% ต้องมุ่งไปที่การศึกษาด้านดิจิทัล

“เราเห็นสัญญาณว่าการศึกษาทางออนไลน์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการศึกษาในจีน และการศึกษาออฟไลน์ก็เป็นธุรกิจที่ช่วยให้การศึกษาทางออนไลน์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง” เฉิง จง นักวิเคราะห์ในธุรกิจด้านการศึกษากล่าว

อย่างไรก็ตาม ครอบครัวชาวจีนไม่ได้สนับสนุนด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว พ่อแม่และผู้ปกครองชาวจีนรุ่นใหม่พร้อมจะทุ่มเงินให้ลูกหลานได้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศอย่างน้อยก็ปีละครั้ง และท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ในประเทศจีนอีกปีละหลายๆ ครั้ง ทำให้งบประมาณด้านการเดินทางของแต่ละครอบครัวอยู่ที่ปีละ 60,000 หยวน

ซีทริป เว็บไซต์จองตั๋วด้านการท่องเที่ยวสัญชาติจีน ระบุว่าในช่วงปี 2561 และช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บรรดาผู้ตอบแบบสอบถามกำลังใช้จ่ายด้านการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นระหว่าง 10-30% และแต่ละคนใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 6,000-9,000 หยวน

การศึกษายังคงสำคัญเช่นดังเดิม แต่การท่องเที่ยวคือแนวทางใหม่ที่พ่อแม่เลือกใช้เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีศักยภาพ

พ่อแม่และผู้ปกครองชาวจีนรุ่นใหม่พร้อมจะทุ่มเงินให้ลูกหลานได้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศอย่างน้อยก็ปีละครั้ง และท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ในประเทศจีนปีละหลายๆครั้ง ทำให้งบประมาณด้านการเดินทางของแต่ละครอบครัวอยู่ที่ปีละ 60,000 หยวน

เพราะบอนชอนและโบท็อกซ์ คือสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจใช้ชีวิตในประเทศที่ประยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?