“กินรี” การันตีคุณภาพแหล่ง “ท่องเที่ยวไทย”
  • Lifestyle
  • Sep 26, 2019

ถ้าให้เลือกไปเที่ยวไทยที่ไหนก็ได้ 1 แห่ง คุณจะเลือกจุดหมายปลายทางจากอะไร? เลือกจากราคา ความสะดวกสบาย ที่เที่ยวใหม่ๆ Unseen หรือไปเที่ยวแบบรักษ์โลก? 

คิดไปคิดมาก็เลือกยากใช่มั้ยล่ะ? จะดีกว่ามั้ย...ถ้ามีรางวัลระดับประเทศการันตีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อช่วยให้คุณปักหมุด ที่เที่ยว โดนใจได้ง่ายขึ้น

เรากำลังพูดถึง รางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคุณภาพแบบพรีเมียมที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม

• “กินรี” ตัวบ่งชี้ “ที่เที่ยว” คุณภาพ

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี เป็นรางวัลที่ ททท. จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและบริการ “ท่องเที่ยวไทย” ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ (Beyond Standard) และมีความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลกินรี ยังถือเป็นรางวัลที่องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ให้การยอมรับ และยังเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในงาน “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) อีกด้วย

ททท. เริ่มจัดโครงการประกวดรางวัลกินรีครั้งแรกในปี 2539 และดำเนินการต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 20 ปี รางวัลกินรี เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยการันตีได้ว่าแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สปาและ เวลเนส รีทรีต มีการบริการที่ดีเยี่ยม น่าประทับใจ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ คุ้มค่ากับการออกเดินทางท่องเที่ยว และยังมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวใช้สัญลักษณ์เป็น กินรี สัตว์หิมพานต์ในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์ มือที่ถือดอกบัว แทนการมอบความสะอาด สูงค่า และนกพิราบ สื่อถึงสันติภาพ ภราดรภาพ อันเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รับใช้สังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งถูกออกแบบโดย ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ในแต่ละครั้งที่จัดการประกวด จะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ รางวัลกินรี ไปแล้วกว่า 600 ราย

• “กินรี” เป็นมากกว่ารางวัล

รางวัลกินรี ไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในวงการ เที่ยวไทย ได้มากกว่า เพราะ กินรี ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และส่งต่อมาตรฐานนั้นไปยังนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทย

เมื่อสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยได้คุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ก็ย่อมส่งผลให้มีการกลับมาเที่ยวซ้ำ หรือ Re-visiting ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งการจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุน นำไปสู่ความมั่งคั่งของประชาชนและประเทศชาติ

สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สปาและ เวลเนส รีทรีต ที่สามารถคว้า รางวัลกินรี ไปครองได้นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลายๆ อย่าง ได้แก่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจากนักท่องเที่ยว ได้รับความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้าง

โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• “กินรี” แห่งปี 2562 Coming Soon!

ล่าสุด...การประกวด รางวัลกินรี หรือ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ได้เดินทางมาถึงการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้ได้พัฒนากระบวนการประกวด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล ควบคู่กับองค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับ รางวัลกินรี มีคุณภาพที่นักท่องเที่ยวให้การยอมรับและไว้วางใจ 

มีผลงานที่ได้รับรางวัลฯ ครั้งที่ 12 นี้ จำนวน 88 ผลงาน จาก 3 ประเภทรางวัลหลัก 12 สาขาย่อย ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย, แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน, ที่พักแบบลักซ์ซูรี โฮเทล, โลเคชั่น โฮเทล, รีสอร์ท, ดีไซน์ โฮเทล, การเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งสปา และเวลเนสรีทรีต 

สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)

“รางวัลกินรี” ไม่ได้แค่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในวงการ “เที่ยวไทย” ได้มากกว่า เพราะ “กินรี” ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และส่งต่อมาตรฐานนั้นไปยังนักท่องเที่ยว

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งในแพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์และออนไลน์ ชอบท่องโลกกว้างเป็นชีวิตจิตใจ ไม่พลาดที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากการกิน ดื่ม เที่ยว ไปพร้อมกับเพิ่มทักษะ Self-Development ในทุกๆ จังหวะของชีวิต