“กินรี” การันตีคุณภาพแหล่ง “ท่องเที่ยวไทย”
  • Lifestyle
  • Sep 26, 2019

ถ้าให้เลือกไปเที่ยวไทยที่ไหนก็ได้ 1 แห่ง คุณจะเลือกจุดหมายปลายทางจากอะไร? เลือกจากราคา ความสะดวกสบาย ที่เที่ยวใหม่ๆ Unseen หรือไปเที่ยวแบบรักษ์โลก? 

คิดไปคิดมาก็เลือกยากใช่มั้ยล่ะ? จะดีกว่ามั้ย...ถ้ามีรางวัลระดับประเทศการันตีสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อช่วยให้คุณปักหมุด ที่เที่ยว โดนใจได้ง่ายขึ้น

เรากำลังพูดถึง รางวัลกินรี จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคุณภาพแบบพรีเมียมที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีเยี่ยม

• “กินรี” ตัวบ่งชี้ “ที่เที่ยว” คุณภาพ

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี เป็นรางวัลที่ ททท. จัดขึ้นมาเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและบริการ “ท่องเที่ยวไทย” ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ (Beyond Standard) และมีความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลกินรี ยังถือเป็นรางวัลที่องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ให้การยอมรับ และยังเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในงาน “วันท่องเที่ยวโลก” (World Tourism Day) อีกด้วย

ททท. เริ่มจัดโครงการประกวดรางวัลกินรีครั้งแรกในปี 2539 และดำเนินการต่อเนื่องทุกๆ 2 ปี จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 20 ปี รางวัลกินรี เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยการันตีได้ว่าแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สปาและ เวลเนส รีทรีต มีการบริการที่ดีเยี่ยม น่าประทับใจ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ คุ้มค่ากับการออกเดินทางท่องเที่ยว และยังมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวใช้สัญลักษณ์เป็น กินรี สัตว์หิมพานต์ในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์ มือที่ถือดอกบัว แทนการมอบความสะอาด สูงค่า และนกพิราบ สื่อถึงสันติภาพ ภราดรภาพ อันเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รับใช้สังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งถูกออกแบบโดย ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ในแต่ละครั้งที่จัดการประกวด จะมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ รางวัลกินรี ไปแล้วกว่า 600 ราย

• “กินรี” เป็นมากกว่ารางวัล

รางวัลกินรี ไม่ได้ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในวงการ เที่ยวไทย ได้มากกว่า เพราะ กินรี ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และส่งต่อมาตรฐานนั้นไปยังนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทย

เมื่อสินค้าและบริการท่องเที่ยวไทยได้คุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ก็ย่อมส่งผลให้มีการกลับมาเที่ยวซ้ำ หรือ Re-visiting ได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งการจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุน นำไปสู่ความมั่งคั่งของประชาชนและประเทศชาติ

สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สปาและ เวลเนส รีทรีต ที่สามารถคว้า รางวัลกินรี ไปครองได้นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหลายๆ อย่าง ได้แก่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจากนักท่องเที่ยว ได้รับความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวในวงกว้าง

โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักนักท่องเที่ยว และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

• “กินรี” แห่งปี 2562 Coming Soon!

ล่าสุด...การประกวด รางวัลกินรี หรือ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ได้เดินทางมาถึงการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้ได้พัฒนากระบวนการประกวด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาและตัดสินรางวัล ควบคู่กับองค์ความรู้ ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับ รางวัลกินรี มีคุณภาพที่นักท่องเที่ยวให้การยอมรับและไว้วางใจ 

มีผลงานที่ได้รับรางวัลฯ ครั้งที่ 12 นี้ จำนวน 88 ผลงาน จาก 3 ประเภทรางวัลหลัก 12 สาขาย่อย ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย, แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ, แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน, ที่พักแบบลักซ์ซูรี โฮเทล, โลเคชั่น โฮเทล, รีสอร์ท, ดีไซน์ โฮเทล, การเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งสปา และเวลเนสรีทรีต 

สำหรับการจัดพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day)

“รางวัลกินรี” ไม่ได้แค่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมในวงการ “เที่ยวไทย” ได้มากกว่า เพราะ “กินรี” ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ และส่งต่อมาตรฐานนั้นไปยังนักท่องเที่ยว

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งในแพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์และออนไลน์ ชอบท่องโลกกว้างเป็นชีวิตจิตใจ ไม่พลาดที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากการกิน ดื่ม เที่ยว ไปพร้อมกับเพิ่มทักษะ Self-Development ในทุกๆ จังหวะของชีวิต

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?