'สมาร์ท ซิตี้' เมืองในฝันที่เป็นไปได้จริง
 • Lifestyle
 • Dec 18, 2019

หนึ่งในปัญหาร่วมที่คนเมืองมักจะเจอเหมือนกันคือ ต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนออกจากบ้าน หรือต้องออกก่อนเวลามากๆ เพื่อหนีรถติดและไปให้ทันเวลา เพราะระบบการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ

แต่ก็มีเมืองใหญ่อีกหลายเมืองในโลก อย่าง San Francisco Tokyo New York ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ดี ช่วยให้ลดชั่วโมงแรงงานที่เสียไปกับการเดินทาง เพราะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ออกแบบเมืองให้คนเดินทางอย่างสะดวกและประหยัดเวลาที่สุด ไม่เพียงแต่การเดินทางเท่านั้น การจัดการที่อยู่อาศัยก็ยังมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังนำเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตประจำ เพื่อให้ทุกอย่างสะดวกสบายเหมือนชีวิตในฝันเกิดขึ้นได้จริง

Smart City เมืองอัจฉริยะในฝัน

แนวคิด Smart City นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ไปไวมาก สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และยังรวมไปถึงเรื่องการวางผังเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตอันสะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมือง ซึ่งเน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ทั้งประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจะเป็นเมืองอัจฉริยะที่จะสมบูรณ์แบบนั้น จะมีหลักอยู่ 7 ด้านด้วยกัน คือ

 • Smart Environment  เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • Smart Governance เมืองที่ระบบบริการภาครัฐ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • Smart Mobility เมืองที่ระบบจราจรและขนส่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • Smart Energy เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Smart Economy เมืองที่ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Smart Living เมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงหลัก Universal Design
 • Smart People เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมืองอัจฉริยะที่แท้จริง Origin Smart City Rayong

โครงการ Origin Smart City Rayong พัฒนาทุกรายละเอียดของโครงการให้กลายเป็น Smart City ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตของชาวระยองอย่างแท้จริง มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คนในพื้นที่และใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีการใช้ชีวิตที่สะดวกครบครัน ภายใต้พลังงานที่สะอาด เป็นเมืองต้นแบบแห่งพลังงานทดแทน บริหารจัดการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

โดย Origin Property เองได้พัฒนาโครงการให้ผ่านเกณฑ์ของ Smart City รวมทั้งมีแนวคิดในการออกแบบและการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวสอดรับกับวิถีชีวิต คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา เพื่อความสุขของผู้บริโภค
และ Origin มีความเชื่อที่ว่า โครงการที่ดี คือโครงการที่สามารถมอบความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนใกล้เคียง และพร้อมเดินหน้าส่งมอบความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

“Beyond A Living Platform” ชีวิตอนาคต กำหนดได้ที่นี่

“Beyond A Living Platform”  คือแนวคิดที่ทาง Origin Property ได้พัฒนาขึ้น ชีวิตอนาคตกำหนดได้ที่นี่ ประกอบไปด้วย 3 แกนหลักที่สอดคล้องกับเกณฑ์สมาร์ทซิตี้ของภาครัฐ

 • Smart Eco ที่ได้สร้างการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
 • Smart Tech ได้การนำนวัตกรรม Internet of Things มาพัฒนาเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตและเชื่อมต่อระบบการสื่อสารไร้สาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งอนาคต
 • Smart Community ไม่ได้มีเพียงแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังประกอบด้วย คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม ไปจนถึงร้านกาแฟของคลาส คาเฟ่ ซึ่งเป็นทั้งร้านกาแฟ และ Co-working space แบบ 24 ชั่วโมง และมีพื้นที่สำหรับแบ่งปันองค์ความรู้ และจับคู่ธุรกิจ ที่จะสร้างโอกาสและธุรกิจใหม่ๆ ให้กับชาวระยอง

ในอนาคต Origin Smart City Rayong จะกลายเป็น New CBD ใหม่ของจังหวัดระยอง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ภายใต้พลังงานที่สะอาด มีการบริหารจัดการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งนับว่า Origin Smart City Rayong เป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังตอบโจทย์ของ Smart City เมืองอัจริยะในทุกด้านอย่างแท้จริง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

 • About
 • Contact
 • For Advertiser
 • Want to become an author?