'สมาร์ท ซิตี้' เมืองในฝันที่เป็นไปได้จริง
 • Lifestyle
 • Dec 18, 2019

หนึ่งในปัญหาร่วมที่คนเมืองมักจะเจอเหมือนกันคือ ต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนออกจากบ้าน หรือต้องออกก่อนเวลามากๆ เพื่อหนีรถติดและไปให้ทันเวลา เพราะระบบการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพพอ

แต่ก็มีเมืองใหญ่อีกหลายเมืองในโลก อย่าง San Francisco Tokyo New York ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ดี ช่วยให้ลดชั่วโมงแรงงานที่เสียไปกับการเดินทาง เพราะเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ออกแบบเมืองให้คนเดินทางอย่างสะดวกและประหยัดเวลาที่สุด ไม่เพียงแต่การเดินทางเท่านั้น การจัดการที่อยู่อาศัยก็ยังมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังนำเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตประจำ เพื่อให้ทุกอย่างสะดวกสบายเหมือนชีวิตในฝันเกิดขึ้นได้จริง

Smart City เมืองอัจฉริยะในฝัน

แนวคิด Smart City นั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ไปไวมาก สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต และยังรวมไปถึงเรื่องการวางผังเมืองที่รองรับการใช้ชีวิตอันสะดวกสบาย รูปแบบการบริหารจัดการเมือง ซึ่งเน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ทั้งประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจะเป็นเมืองอัจฉริยะที่จะสมบูรณ์แบบนั้น จะมีหลักอยู่ 7 ด้านด้วยกัน คือ

 • Smart Environment  เมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • Smart Governance เมืองที่ระบบบริการภาครัฐ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • Smart Mobility เมืองที่ระบบจราจรและขนส่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • Smart Energy เมืองที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Smart Economy เมืองที่ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Smart Living เมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงหลัก Universal Design
 • Smart People เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมืองอัจฉริยะที่แท้จริง Origin Smart City Rayong

โครงการ Origin Smart City Rayong พัฒนาทุกรายละเอียดของโครงการให้กลายเป็น Smart City ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตของชาวระยองอย่างแท้จริง มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คนในพื้นที่และใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีการใช้ชีวิตที่สะดวกครบครัน ภายใต้พลังงานที่สะอาด เป็นเมืองต้นแบบแห่งพลังงานทดแทน บริหารจัดการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

โดย Origin Property เองได้พัฒนาโครงการให้ผ่านเกณฑ์ของ Smart City รวมทั้งมีแนวคิดในการออกแบบและการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ มีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวสอดรับกับวิถีชีวิต คัดเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคา เพื่อความสุขของผู้บริโภค
และ Origin มีความเชื่อที่ว่า โครงการที่ดี คือโครงการที่สามารถมอบความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนใกล้เคียง และพร้อมเดินหน้าส่งมอบความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

“Beyond A Living Platform” ชีวิตอนาคต กำหนดได้ที่นี่

“Beyond A Living Platform”  คือแนวคิดที่ทาง Origin Property ได้พัฒนาขึ้น ชีวิตอนาคตกำหนดได้ที่นี่ ประกอบไปด้วย 3 แกนหลักที่สอดคล้องกับเกณฑ์สมาร์ทซิตี้ของภาครัฐ

 • Smart Eco ที่ได้สร้างการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสามารถบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
 • Smart Tech ได้การนำนวัตกรรม Internet of Things มาพัฒนาเพื่อยกระดับการใช้ชีวิตและเชื่อมต่อระบบการสื่อสารไร้สาย ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งอนาคต
 • Smart Community ไม่ได้มีเพียงแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังประกอบด้วย คอมมูนิตี้มอลล์ โรงแรม ไปจนถึงร้านกาแฟของคลาส คาเฟ่ ซึ่งเป็นทั้งร้านกาแฟ และ Co-working space แบบ 24 ชั่วโมง และมีพื้นที่สำหรับแบ่งปันองค์ความรู้ และจับคู่ธุรกิจ ที่จะสร้างโอกาสและธุรกิจใหม่ๆ ให้กับชาวระยอง

ในอนาคต Origin Smart City Rayong จะกลายเป็น New CBD ใหม่ของจังหวัดระยอง ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ภายใต้พลังงานที่สะอาด มีการบริหารจัดการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งนับว่า Origin Smart City Rayong เป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังตอบโจทย์ของ Smart City เมืองอัจริยะในทุกด้านอย่างแท้จริง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์