NextGen Work เทรนด์ ‘นายตัวเอง’ ของคนยุคใหม่
  • Lifestyle
  • Dec 13, 2019

ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค 4.0 ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยเช่นกัน  ที่เห็นได้ชัดคือการทำงานที่เพิ่มรูปแบบหลากหลายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องจับเจ่าอยู่ในสำนักงานเหมือน 20 ปีที่แล้วเพียงอย่างเดียว

รูปแบบ NextGen Work  คือ การทำงานที่เน้นอิสระในการเลือกงานและจัดระบบการทำงานของแต่ละบุคคล เอื้อให้บุคคลมีรายได้ เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถรับงานจากผู้ว่าจ้างหลายที่พร้อมกันได้ อีกทั้งยังเอื้อให้บุคคลสามารถจัดการเวลาการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม

รูปแบบการทำงานดังกล่าวครอบคลุมลักษณะงานสัญญาจ้าง งานโครงการ งานไม่เต็มเวลา  งานตามฤดูกาล งานชั่วคราวหรืองานไม่ประจำ อาชีพอิสระ การว่าจ้างเพื่อทำงานเฉพาะกิจ

จากการสำรวจของ ManpowerGroup ในปี 2017 พบว่ารูปแบบ กลุ่มคนช่วงอายุ 18-65 ปี ทั่วโลกสนใจการทำงานรูปแบบ NextGen Work โดยร้อยละ 87 ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า  ตนเองพร้อมที่จะเปิดรับการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ร้อยละ 90 ระบุว่าตนเองมีความสุขกับการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ และวางแผนจะทำงานรูปแบบนี้ในอนาคต

ในประเทศไทย ข้อมูลการสำรวจ FastWork เว็บไซต์ให้บริการจัดหางาน พบว่า ปัจจุบันแรงงานในประเทศไทยมีลักษณะการทำงานแบบ NextGen Work จำนวนมากกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 300,000 - 600,000 คน 1 ใน 3 ของกลุ่มคนเจเนอเรชันวายมีแนวโน้มการทำงานแบบ NextGen Work สูงกว่าคนกลุ่มอื่น โดยเหตุผลง่าย ๆคือการเติบโตมาในยุคเปลี่ยนผ่านแบบ Traditional employment รูปแบบการทำานแบบเดิม สู่  Self-employment รูปแบบการทำงานแบบเป็นนายตัวเอง

4 อาชีพ NextGen Work ยอดฮิตที่นายจ้างมักจ้างในไทย ได้แก่

  • อาชีพกราฟิกดีไซน์
  • อาชีพเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และโฆษณา
  • อาชีพเกี่ยวกับ เว็บและโปรแกรมมิ่ง
  • อาชีพเกี่ยวกับงานเขียนและแปลภาษา

จากการศึกษาพลวัตความเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการทำงานของไทยและการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานแบบ NextGen Work พบว่ากลุ่มคนที่ทำงานในรูปแบบใหม่ยังไม่มีความตระหนักถึงเรื่องการวางแผนด้านการเงินในอนาคตเท่าที่ควร  โดยกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 18-39 ปี จำนวน 6,255 คน พบว่าร้อยละ 72 ยังไม่ได้มีการวางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในยามเกษียณ

แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่ชอบความเป็นอิสระ ต้องการเป็นผู้จัดการตนเอง รวมถึงชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่ยังเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านรายได้ และสวัสดิการ ดังนั้น จึงพบว่ากลุ่มเด็กรุ่นใหม่จำนวนมาก ยังคงทำงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน แต่มีบางส่วนที่ต้องการเพิ่มรายได้ และ ตอบสนองความชื่นชอบส่วนบุคคล ด้วยการทำอาชีพที่ 2 และพร้อมจะเปลี่ยนไป ทำอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักได้เช่นกัน หากสร้างรายได้ได้มากกว่า

ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่ทุกคนกังวลต่อการทำงานรูปแบบนี้ แต่ความไม่แน่นอนคือความท้าทายที่กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายแสวงหา

รูปแบบ NextGen Work  คือ การทำงานที่เน้นอิสระในการเลือกงานและจัดระบบการทำงานของแต่ละบุคคล เอื้อให้บุคคลมีรายได้ เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถรับงานจากผู้ว่าจ้างหลายที่พร้อมกันได้ อีกทั้งยังเอื้อให้บุคคลสามารถจัดการเวลาการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม

เพราะบอนชอนและโบท็อกซ์ คือสิ่งที่ทำให้มีกำลังใจใช้ชีวิตในประเทศที่ประยุทธเป็นนายกรัฐมนตรี

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?