ชวนชม นิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ชวนชม นิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ชวนชม นิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ชวนชม นิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ชวนชม นิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
  • Lifestyle
  • Oct 22, 2019

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ถือเป็นอีกงานพระราชพิธีที่สำคัญของปวงชนชาวไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะใช้สัญจรในชีวิตประจำวัน ยังใช้ป้องกันประเทศยามข้าศึกรุกราน หรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้ง การแสดงพระบารมีเมื่อพระมหากษัตริย์ที่เสด็จขึ้นเสวยราชย์ ด้วยการจัดขบวนพยุหยาตราเลียบพระนครขึ้น โดย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อันหมายถึง ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัว มีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาเรียกอย่างเป็นทางการว่า กระบวนพยุหยาตราชลมารค

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมสำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดง นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม  - 11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น ณ ท้องสนามหลวง 

ภายในนิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค มีนำเสนอรายละเอียดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างละเอียด โดยภายในอาคารนิทรรศการฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติสยามรัฐสีมา มีรูปแบบการจัดแสดง 3 ห้องประกอบด้วย

ห้องที่ 1 มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันพระราชพิธีของรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่การเตรียมน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก การสรงน้ำมุรธาภิเษก การรับน้ำอภิเษก การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 12 ธันวาคม นี้ 

ห้องที่ 2 จัดแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชุด นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ

ห้องที่3 ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ จำลองเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำการเห่เรือพร้อมจอมัลติมีเดียขนาดใหญ่ 17 เมตร สำหรับฉายบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถรับชมได้180 องศา จัดแสดงเป็น 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ 

บริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการฯ ได้จัดทำอารยสถาปัตย์ และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ภายนอกอาคารนิทรรศการ  ได้จัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 ลำที่กรมศิลปากรได้จัดสร้างขึ้น ตลอดจนมีจัดแสดงม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติตระการตาโดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการฯ วันที่ 24 ตุลาคม จากนั้นประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวัน และเวลาที่กำหนด 

นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม  - 11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น ณ ท้องสนามหลวง 

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?