บั้งไฟตะไลล้าน
  • Lifestyle
  • Jun 30, 2019

บุญบั้งไฟ ประเพณีขอฝนของชาวอีสานที่มักจัดในช่วงต้นฤดูฝน

หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้ว เราจะได้เห็นภาพงานบุญบั้งไฟปรากฏอยู่ทั่วไป 
ที่ขาดไม่ได้ก็คือ งานบุญบั้งไฟตะไลล้าน ที่บ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ์ ที่นอกจากจะสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นยังปรับรูปแบบ และการละเล่นจนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น กลายเป็นงานที่นักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลมาชมอย่างแน่นขนัดทุกปี สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับชุมชนหลายล้านบาท

ภาพ: ประเสริฐ เทพศรี

 

งานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจนสร้างเม็ดเงินให้ท้องถิ่นได้นับล้าน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์