รู้ก่อนชัวร์กว่า! 7 ขั้นตอน "เวียนเทียน" วันอาสาฬหบูชา
  • Lifestyle
  • Jul 15, 2019

สายบุญเตรียมตัวให้พร้อม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ช่วงเย็นวันนี้ชวนหนุ่มสาวไป "เวียนเทียน" ที่วัดใกล้บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

แต่ก่อนจะไปเวียนเทียน คุณรู้วิธีการเวียนเทียนที่ถูกต้องครบถ้วนดีหรือยัง? ถ้ายังไม่ชัวร์ Bottom Line จะพาไปเช็คขั้นตอนการเวียนเทียนแบบ Step By Step พร้อมแนะนำวัดที่เดินทางไปเวียนเทียนได้ง่ายๆ ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส

ต้นกำเนิดพิธีกรรมเวียนเทียน

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถานทางศาสนา เช่น พระอุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ว่ากันว่าประเทศไทยได้รับคติการเวียนเทียนนี้มาจากอินเดีย ในช่วงที่พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่จากอินเดียเข้ามาสู่ไทย โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก

สำหรับวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมพิธีเวียนเทียนได้ มีเพียง 4 วันใน 1 ปีเท่านั้น นั่นคือ วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา (วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาไม่มีพิธีกรรมเวียนเทียน)

แล้วไปเวียนเทียนกี่โมงดี? ตอบง่ายๆ ว่า ตามที่คุณสะดวก โดยส่วนใหญ่นิยมไปเวียนเทียนช่วงบ่ายแก่ๆ ไปจนถึงช่วงค่ำ ประมาณ 16.00 - 20.00 น. แต่ปัจจุบันนี้วัดหลายแห่งก็มีการขยับเวลาการเวียนเทียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในชุมชนเมืองมากขึ้น บางวัดเปิดให้เข้ามาเวียนเทียนได้ตั้งแต่ช่วงเช้า 06.00 น. ก็มี

7 ขั้นตอนการ "เวียนเทียน"

มาดูวิธีการเตรียมตัว และ 3 ไอเทมที่คุณมี รวมถึงขั้นตอนการเวียนเทียนที่ถูกต้องกันค่ะ

1. ชำระร่างกายและจิตใจ

ก่อนที่จะไปเวียนเทียน ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ งดใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น เสื้อสายเดี่ยว ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด กางเกงหรือกระโปรงยาวเลยเข่า

2. เตรียม 3 ไอเทมที่ต้องมี!

ไอเทมที่ว่าก็คือ "ของบูชา" ที่เราจะนำไปสักการะพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของชาวพุทธ นั่นก็คือ ดอกไม้ 1 คู่ เช่น ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ หรือจะใช้พวงมาลัยดอกไม้สำหรับถวายพระก็ได้ นอกจากนี้ก็ต้องมีธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม 

3. ไหว้พระประธานก่อน

เมื่อไปถึงวัด ให้เข้าไปสักการะพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานหลักด้านในโบสถ์ก่อน แล้วค่อยออกมาตั้งแถวเตรียมตัวเวียนเทียน หัวแถวจะมีพระภิกษุเดินนำ ต่อด้วยสามเณร ท้ายสุดเป็นอุบาสก อุบาสิกา ชายหญิงทั่วไป 

อ่านเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. เวียนประทักษิณาวัตร

จากนั้นจุดธูป เทียน นำมาถือไว้ในมือพร้อมดอกไม้ พนมมือขึ้น แล้วเดินวนรอบโบสถ์ไปทางด้านขวามือพร้อมสวดมนต์

5. บทสวดมนต์

รอบที่ 1 ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบทอิติปิโส "อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ..."
รอบที่ 2 ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ สวดบทสวากขาโต "สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม..."
รอบที่ 3 ให้ระลึกถึงพระสังฆคคุณ โดยสวดบทสุปะฏิปันโน "สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ..."

6. ระวังอันตรายจากธูปเทียน

ขณะเดินเวียนเทียนต้องสำรวมกาย วาจา ใจ และควรรักษาระยะการเดินทางให้ห่างจากคนข้างหน้าพอสมควร เพื่อไม่ให้ธูปเทียนโดนผู้อื่น อาจทำให้บาดเจ็บได้

7. วางดอกไม้ธูปเทียน

หลังจากเวียนเทียนจนครบ 3 รอบ ให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามจุดที่เตรียมไว้ 

เรื่อง: วรุณรัตน์ คัทมาตย์

กราฟิก: วิชัย นาคสุวรรณ

ภาพ: Shutterstock

หลักสำคัญของการไปเวียนเทียนคือการบูชาและระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยกิริยา วาจา และจิตใจที่อ่อนน้อมเบิกบาน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์