JAMES PETT นักบัลเลต์ชาวไทยบริติช ฝีมือระดับโลก!
  • Lifestyle
  • Oct 16, 2019

คนไทยรู้จักการเต้นบัลเลต์ (Ballet) มากแค่ไหน? และในประเทศไทยมีคณะเต้นบัลเลต์เหมือนอย่างเมืองนอกหรือเปล่า? คำตอบคือ...ประเทศไทยมีคณะเต้นบัลเลต์อยู่ 1 คณะ ซึ่งเป็นคณะเต้นบัลเลต์แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย! ก่อนจะพูดถึงบัลเลต์คณะนี้ของประเทศไทย ขอพาย้อนกลับไปทำความรู้จักการเต้นประเภทนี้กันสักหน่อย...

  • บัลเลต์: การเต้นของราชสำนักฝรั่งเศส

บัลเลต์ เป็นการแสดงที่ประกอบด้วยการเต้นและดนตรี มีลักษณะเช่นเดียวกับอุปรากร เพียงแต่บัลเลต์เป็นการนำเสนอเนื้อเรื่อง โดยใช้การเต้นเป็นสื่อ มีกำเนิดขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ 15 มีแหล่งกำเนิดมาจากการเต้นชั้นสูงในราชสำนักของฝรั่งเศส ต่อมาในศตวรรษที่ 19 ได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอิตาลี ในยุคดังกล่าวนิยมให้ผู้หญิงเป็นผู้แสดงเอก เรียกว่า บัลเลรินา (Ballerina)

การเต้นบัลเล่ต์เป็นการเต้นที่มีเทคนิคเฉพาะ เช่น Turn Out, arabesque, assemblé, Attitude, การจัดสมดุลร่างกาย, การยืนบนปลายเท้า ฯลฯ เต้นโดยเน้นความสง่างามโดยควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรีเพลงคลาสสิค ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่มีความเฉพาะตัว เช่น ballet tutu, point shoes ฯลฯ

พอมาถึงช่วงศตวรรษที่ 20-21 บัลเลต์ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า โมเดิร์นแดนซ์ (Modern Dance) คือ การนำเอาหลักของบัลเลต์มาผสมผสานดัดแปลงให้เป็นการเต้น โดยไม่ต้องใส่รองเท้าบัลเลต์และไม่ต้องใช้ปลายเท้าในลักษณะของบัลเลต์แบบดั้งเดิม และยังมีตัวแสดงที่เป็นผู้ชายมากขึ้นมากกว่าในอดีต และเนื่องจากบัลเล่ต์เป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนามายาวนาน ทำให้วิชาบัลเล่ต์เป็นเหมือนวิชาพื้นฐานที่เสริมสร้างเทคนิคไปสู่การเต้นแบบอื่นๆ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะในด้านบุคลิภาพอีกด้วย

  • บัลเลต์ในประเทศไทย เริ่มในสมัย ร.7

สำหรับบัลเลต์ในประเทศไทย พบว่าคนไทยรู้จักการเต้นบัลเลต์มาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2477 - 2494 เริ่มมีการเรียนบัลเล่ต์ในโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ใน พ.ศ. 2477 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 7 รูปแบบการนำเสนอของบัลเลต์เข้ามามีบทบาทกับการแสดงนาฏยศิลป์ไทยโดยเฉพาะในละครดึกดำบรรพ์ ต่อมาเริ่มมีครูบัลเลต์จากต่างประเทศเข้ามาเปิดโรงเรียนสอนเต้นบัลเลต์ในกรุงเทพฯ จากนั้นบัลเลต์เริ่มขยายไปสู่เชียงใหม่ มีการแสดงเป็นบัลเลต์คลาสสิกและการผสมผสานระหว่างนาฏยศิลป์ไทยกับบัลเลต์

อีกทั้งมีข้อมูลระบุว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประพันธ์บทเพลงเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเลต์เอาไว้หลายชุด และทรงให้การสนับสนุนการแสดงบัลเลต์มาโดยตลอด จึงทำให้บัลเลต์เป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น และการเต้นบัลเลต์ก็ได้แพร่ขยายไปสู่โรงเรียนเต้นทั่วประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักสูตรสากลของประเทศอังกฤษมาสอนนักเต้นบัลเลต์ในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

  • เมื่อนักบัลเลต์ระดับโลกมาเยือนเมืองไทย

ล่าสุด...ประเทศไทยกำลังจะมีการจัดการแสดงบัลเลต์จาก คณะนักเต้นบัลเลต์ของคนไทยซึ่งเป็นเพียงคณะเดียวในประเทศ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยจะจัดขึ้นภายใต้ชื่อการแสดง BANGKOK CITY BALLET DANCE COLLECTION 2019 ซึ่งการจัดการแสดงครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเต้นไทยได้ร่วมงานกับศิลปินต่างชาติ ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การทำงาน การออกแบบท่าเต้น รวมไปถึงเทคนิคการเต้นใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการตนเองในฐานะนักเต้น อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และทักษะเหล่านั้นต่อนักเรียนหรือนักเต้นรุ่นต่อๆ ไปได้

ที่สำคัญมีศิลปินนักเต้นระดับโลกเชื้อสายไทยอังกฤษอย่าง James Pett เป็นนักเต้นบัลเลต์ของคณะ Wanye McGregor คณะเต้นร่วมสมัยแถวหน้าของโลกจากประเทศอังกฤษ และยังเป็นผู้ที่มีผลงานการออกแบบท่าเต้นที่เป็นที่ยอมรับ และได้จัดแสดงในงานเทศกาลเต้นนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลก เขาคนนี้จะเดินทางมากรุงเทพมหานครในฐานะ Artist Residency ให้กับคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์โดย James จะออกแบบท่าเต้นในรูปแบบการเต้นร่วมสมัย และฝึกซ้อมการแสดงให้กับนักเต้นของบางกอกซิตี้บัลเลต์ เป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์

นอกจานี้ยังจะมีการจัด Contemporary Dance Workshop by James Pett ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และนักเต้นทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการเต้นร่วมสมัยกับ James Pett ได้โดยตรง โดยจะแบ่งกิจกรรมเวิร์คช็อปออกเป็น 2 ระดับ คือ คลาสแรก : Junior Contemporary Dance Master Class สำหรับนักเต้นรุ่นเล็ก อายุ 12-15 ปี ที่มีพื้นฐานการเต้นร่วมสมัย ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00-18:30 และ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00-16:30

ส่วนคลาสที่สอง : Senior Contemporary Dance Master Class สำหรับนักเต้นทั่วไปและนักเต้นอาชีพ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 18:30-20:00 และวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00-18:30 โดยเวิร์คชอปนี้จะจัดขึ้นที่ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

- Side Dish -

สำหรับการแสดง The Contemporary Dance Performance with James Pett ประกอบไปด้วยชุดการแสดงมากมาย ได้แก่ การแสดงที่ James Pett ร่วมแสดงกับคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์, การแสดงเดี่ยวโดย James Pett, การแสดงร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบที่ผสมผสานบัลเลต์ (modern ballet) หรือนาฏศิลป์ไทย (Thai contemporary dance) จากฝีมือการออกแบบท่าเต้นของนักออกแบบท่าเต้นชาวไทยของคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ โดยการแสดงจะจัดขึ้น 3 รอบด้วยกัน คือ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. และ 19:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม จองบัตรชมการแสดง (บุคคลทั่วไปราคา 650 บาท / นักเรียนนักศึกษาราคา 450 บาท) และติดต่อร่วมเวิร์คช็อปการเต้นร่วมสมัย (ราคา 750 บาท) ได้ที่ 06 1545 9625 และ FB BCBboxoffice

ศิลปินนักเต้นระดับโลกเชื้อสายไทยอังกฤษ James Pett เป็นที่รู้จักในฐานะนักเต้นของคณะ Wanye McGregor คณะเต้นร่วมสมัยแถวหน้าของโลก เป็นนักออกแบบท่าเต้นที่ทั่วโลกให้การยอมรับ กำลังจะเดินทางมากรุงเทพฯ เพื่อเป็น Artist Residency ให้กับคณะบางกอกซิตี้บัลเลต์ของประเทศไทย อีกทั้งมีกิจกรรม Contemporary Dance Workshop by James Pett ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และนักเต้นทั่วไปสามารถเข้าร่วมเรียนรู้เทคนิคการเต้นร่วมสมัยอีกด้วย

นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ ที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งในแพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์และออนไลน์ ชอบท่องโลกกว้างเป็นชีวิตจิตใจ ไม่พลาดที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากการกิน ดื่ม เที่ยว ไปพร้อมกับเพิ่มทักษะ Self-Development ในทุกๆ จังหวะของชีวิต

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?