สิ่งแวดล้อมวันละตอน : อย่าให้การขอขมา เพิ่มปัญหาให้กับโลกเลย 
  • Social
  • Nov 6, 2019

เมื่อการลอยทุกข์ลงน้ำกำลังก่อทุกข์ให้สัตว์ การลอยเคราะห์ขึ้นฟ้ากำลังตกลงมาสร้างอันตราย 

เทศกาลกระทงเป็นประเพณี ที่มีมาช้านานเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ลอยเคราะห์และทุกข์ รวมถึงยังการลอยโคมที่เป็นประเพณีที่ได้รับความนิยม ที่มีเอกลักษณ์ มีความสวยงาม ตระการตา ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเมืองไทย

แต่ทว่าจุดประสงค์ที่ดีของเรา การขอโทษของเรา กลับกำลังสร้างโทษอย่างหนัก การลอยทุกข์ลงน้ำกำลังสร้างมลพิษทำร้ายสัตว์และแหล่งน้ำ การลอยเคราะห์ขึ้นฟ้ากำลังสร้างมลพิษที่เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิต ซึ่งสวนทางกับเจตนาอย่างสิ้นเชิง 

ขยะกระทงนั้นในแต่ละปีมีจำนวนมหาศาล เป็นมลพิษทำลายแหล่งน้ำ ขยะกระทงจากโฟมใช้เวลาย่อยสลายนาน กระทงขนมทำน้ำเน่า และวัสดุธรรมชาติแม้ย่อยสลายได้แต่ใช้เวลานาน ดึงออกซิเจนในน้ำ ส่งผลต่อสัตว์น้ำที่ออกกินขยะเหล่านี้ หรือ ต้องอาศัยในน้ำเน่า การลอยกระทงในแม่น้ำเปิดยังสามารถทำให้กระทงเหล่านี้ไหลลงทะเล เป็นเหตุให้เราเป็นหนึ่งในประเทศสร้างขยะลงทะเลมากที่สุดเช่นกัน 

เฉกเช่นเดียวกันกับการลอยโคม ที่มีข่าวการตกลงมาสร้างอันตรายอยู่เป็นประจำ อย่างไฟไหม้บ้าน สนามบิน ตกใส่ทุ่งหญ้า ตกใส่รถ หรือแม้ไม่ก่อไฟไหม้ แต่ก็ตกเป็นขยะที่มีข่าวที่เกิดอันตรายต่อสัตว์เช่นกัน  

ปัจจุบันจึงมีการหันมาใส่ใจปัญหาดังกล่าวมากขึ้น มีการหันมาลดลอยกระทง งดลอยโคมกันมากขึ้น อย่างการลอย 1 กระทง 1 ครอบครัว ใช้วัสดุเป็นมิตร ใช้กระทงน้ำแข็ง ลอยในแม่น้ำปิดเพื่อการจัดการที่ง่าย หรือแม้กระทั่งการลอยกระทงออนไลน์ และกระทงอากาศเพื่อส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
 
ลอยกระทงถือเป็นหนึ่งเทศกาลที่เจตนากับการกระทำสวนทางกันมากที่สุด ควรจะถึงเวลาที่จะให้เทศกาลขอขมา และการลอยทุกข์ของเรา ไม่สร้างโทษและทุกข์แก่ผู้อื่น สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเลย 

คงไว้ซึ่งเจตนาที่ดีในการรักษาแม่น้ำ ทะเล สัตว์ รวมถึงการปล่อยความทุกข์ของเราออกไปไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:  

ลอยกระทงถือเป็นหนึ่งเทศกาลที่เจตนากับการกระทำสวนทางกันมากที่สุด ควรจะถึงเวลาที่จะให้เทศกาลขอขมา และการลอยทุกข์ของเรา ไม่สร้างโทษและทุกข์แก่ผู้อื่น สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเลย 

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?