กานติมา เลอเลิศยุติธรรม บริหารคนให้ "ล้มเป็น"
  • Biz Life
  • Aug 8, 2019

ในโลกของ Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล ที่หมายถึงการใช้ดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้องค์กรใหญ่ๆ ต้องลุกขึ้นมาปรับตัว และเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วงชิงโอกาสแบ่งเค้กมูลค่าตลาดจากองค์กรใหญ่

แน่นอนว่าทักษะที่ต้องใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โน้มไปทางทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ตลอดจนไอเดียใหม่ๆ ที่ดันองค์กรไปสู่ทิศทางที่สดใส

จึงไม่น่าแปลกที่องค์กรที่เคยเป็นปลาใหญ่ เจ้าตลาดของแทบทุกอุตสาหกรรม ลุกขึ้นมาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรกันยกใหญ่ ที่ชัดเจนคือการจัดตั้ง Academy รูปแบบต่างๆ

บริษัทด้านโทรคมนาคมเจ้าใหญ่อย่าง เอไอเอส เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่โฟกัสกับการพัฒนาคน โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ 4 ปีแล้ว ในชื่อ AIS Academy ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่พนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส เผยถึงแนวคิดการบริหารบุคลากรแบบใหม่ที่ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่การแข่งขันยุค Digital Economy ซึ่งเป็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงเชิงธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ได้ 

ลดการทำงานแบบลำดับขั้น

ในอดีต พนักเก้าอี้สูงกว่า จะบอกที่ถึงสถานะที่สูงกว่า

องค์กรใหญ่ที่มีอายุมายาวนานมักติดอยู่ในโมเดลการบริหารแบบลำดับขั้น ให้ความสำคัญกับอายุงาน และความอาวุโส ซึ่งเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลการบริหารแบบเดิมกลายเป็นหลุมดำ ที่ทำให้องค์กรเคลื่อนตัวได้ช้า หรือถึงขั้นหยุดพัฒนา องค์กรจึงลดระดับขั้นของการทำงานลง และหันมาพิจารณาขั้นเงินเดือนตามความสามารถแทนอายุงาน

"วัฒนธรรมที่เป็นระบบตามลำดับขั้น เป็นอันตรายต่อการพัฒนาองค์กร ถ้าติดไปกับยศฐา จะติดปัญหาเรื่องคน ทำให้องค์กรเคลื่อนตัวไม่ได้"

ปลูกวัฒนธรรมใหม่ "ล้มได้ ลุกเป็น"

นอกจากการลดลำดับขั้นในการทำงานขององค์กรแล้ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับการบริหาองค์กรยุคใหม่ คือ "สิ่งแวดล้อมในการทำงาน" ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ และเชื่อมโยงรุ่นพี่ให้ทำงานได้สอดคล้องกัน

เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายที่ยืดหยุ่นได้ตามสไตล์ของตัวเอง ไม่ยึดติด รวมถึงการยกเลิกสแกนนิ้วเข้าออก ที่หันมายึดคุณภาพการทำงานแทนการประเมินจากเวลา

พร้อมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สร้างห้องสมุด ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ เปิดกว้างในการใช้งาน เช่น สามารถรับประทานอาหารได้ ส่งเสียงดังได้ ทดลองทำงานใหม่ๆ หรือทำกิจกรรมใดก็ตามที่เกิดประโยชน์กับทั้งตนเอง และองค์ได้ทั้งสิ้น

"พนักงานเคยติดกรอบความสำเร็จ อยากดูดีตลอดเวลา แต่ของพนักงานสะท้อนว่าอยากเป็นแค่คนธรรมดา ฉะนั้นจึงเปิดโอกาสให้ล้มได้ แต่ทุกครั้งที่ล้มต้องบอกตัวเองได้ว่าเราเรียนรู้อะไร เพื่อป้องกันการหกล้มในคราวหน้า แชร์ไปเพื่อไม่ให้เพื่อนล้มที่เดียวกับเรา”เลิกระบบ HR แบบเดิมๆ 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทักษะที่จำเป็นในอดีตก็เริ่มถูกลดความสำคัญลงไปด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องเปลี่ยนแปลงตาม เช่น การจัดอบรมพนักงานเป็นครั้งคราวในอดีต ต้องเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่พนักงานสามารถเข้าถึงช่องทางพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา เพราะพนักงานรุ่นใหม่มักจะค้นหาคำตอบสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองก่อนขอความช่วยเหลือ

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และชอบทำอะไรที่ท้าย ถูกหยิบขึ้นมาเป็นจุดเด่นของการพัฒนาบุคลากรแบบใหม่ในลักษณะของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า "AIS Digi" การทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองตามความสมัครใจ เน้นความสนุก และการมีส่วนร่วม

เช่น โปรแกรม Learn Di เป็นการเรียนรู้ออนไลน์นอกเวลางาน ทุกคนสามารถล็อกอินเข้ามาใช้งาน เลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เอง พร้อมระบบประเมินผล

ห้องสมุดออนไลน์ Read Di ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชั่นเลือกดูหนังสือที่น่าสนใจ และยืมหนังสือจากห้องสมุดขององค์กรได้ง่ายๆ 

และ Fun Di เป็นแหล่งรวบรวมกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดให้มีระบบการสะสมแต้ม ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เช่น การเข้าร่วมอบรม การออกมามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพ้อยต์ที่ได้สามารถแลกของรางวัลที่ต้องการได้ เช่น บัตรที่พักโรงแรม หรือตั๋วเครื่องบิน ซึ่งแรงจูงใจที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรไม่สูญเปล่า 

เครื่องมือที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กับความสนุกและท้าทาย ทำให้พนักงานขององค์กรสามารถบาลานซ์งาน และชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน

การปรับตัวตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าการปรับตัวในยุคดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ที่จะเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงให้เกิดแรงขับเคลื่อนในองค์กรให้สามารถก้าวไปตามเป้าหมายในยุคดิจิทัลได้ และแน่นอนว่าการบริหารคนในอนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย และเป็นที่น่าติดตามอย่างยิ่งว่า DNA แบบนี้จะปรับตัวไปอย่างไรในอนาคต

หัวใจของการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล คือการพัฒนาคนที่จะเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงให้เกิดแรงขับเคลื่อนในองค์กรให้สามารถก้าวไปตามเป้าหมายได้

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?