เทรนด์ Academy กลยุทธ์สร้างพนักงานแบบที่โลกอนาคตต้องการ
  • Biz Life
  • Aug 15, 2019

ในโลกของ Digital Economy หรือ เศรษฐกิจดิจิทัล ที่หมายถึงการใช้ดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้องค์กรใหญ่ๆ ต้องลุกขึ้นมาปรับตัว และเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วงชิงโอกาสแบ่งเค้กมูลค่าตลาดจากองค์กรใหญ่

แน่นอนว่าทักษะที่ต้องใช้เพื่อขับเคลื่อน Digital Economy โน้มไปทางทักษะด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ตลอดจนไอเดียใหม่ๆ ที่ดันองค์กรไปสู่ทิศทางที่สดใส 

จึงไม่น่าแปลกที่องค์กรที่เคยเป็นปลาใหญ่ เจ้าตลาดของแทบทุกอุตสาหกรรม ลุกขึ้นมาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรกันยกใหญ่ ที่ชัดเจนคือการจัดตั้ง Academy (อะคาเดมี) รูปแบบต่างๆ ขอยกตัวอย่างองค์กรที่เริ่มดึงศักยภาพของคนในองค์กร ผ่านอะคาเดมีของตัวเองในช่วงที่ผ่านๆ มา

AIS Academy

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมอย่าง เอไอเอส เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ 4 ปีแล้ว ในชื่อ AIS Academy ที่เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายใน และนอกประเทศ ช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรตั้งแต่พนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร

โดยเริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรมขององค์กรแบบเดิมๆ ที่กำลังจะกลายเป็นอันตรายต่อการพัฒนา เช่น “วัฒนธรรมที่เป็นระบบตามลำดับขั้น” และ “ติดกรอบความสำเร็จ”

AIS ค่อยๆ เปลี่ยนวัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคให้เป็นโอกาส โดยให้คนในองค์กรเรียนรู้ที่จะ “ล้ม” และใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ล้มซ้ำอีก พร้อมทั้งแชร์ต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆ หรือคนในองค์กรล้มที่เดียวกัน

การทำงานแบบที่เปิดโอกาสให้ผิดพลาดได้บ้าง ทำให้พนักงานเรียนรู้เร็ว และส่งผลให้องค์กรเคลื่อนตัวเร็วตามไปด้วย

เมื่อเป้าหมายในการพัฒนาคนเปลี่ยนไป การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องเปลี่ยนแปลงตาม จากการจัดอบรมพนักงานเป็นครั้งคราวในอดีต ต้องเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่พนักงานสามารถเข้าถึงช่องทางพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะพนักงานรุ่นใหม่มักจะค้นหาคำตอบสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และชอบทำอะไรที่ท้าย ถูกหยิบขึ้นมาเป็นจุดเด่นของการพัฒนาบุคลากรแบบใหม่สไตล์ เอไอเอส ในลักษณะของแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “AIS Digi” ซึ่งประกอบไปด้วย

Learn Di เป็นการเรียนรู้ออนไลน์นอกเวลางาน ทุกคนสามารถล็อกอินเข้ามาใช้งาน เลือกเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เอง พร้อมระบบประเมินผล

Read Di ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดออนไลน์ ให้พนักงานได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชั่นเลือกดูหนังสือที่น่าสนใจ และยืมหนังสือจากห้องสมุดขององค์กรได้ด้วย

และ Fun Di แอปพลิเคชันที่รวบรวมกิจกรรมสำหรับพัฒนาทักษะของพนักงาน โดยมีระบบการสะสมแต้มเป็นลูกเล่นที่จูงใจให้พนักงานทำ ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เช่น การเข้าร่วมอบรม การออกมามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต้มที่สะสมได้ครบตามกำหนดสามารถนำมาแลกของรางวัลที่ต้องการได้ เช่น บัตรที่พักโรงแรม หรือตั๋วเครื่องบิน ซึ่งแรงจูงใจที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรไม่สูญเปล่า

เครื่องมือที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ กับความสนุกและท้าทาย ทำให้พนักงานขององค์กรสามารถบาลานซ์งานและชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน

การปรับตัวในลักษณะบ่มเพาะบุคลากรของ AIS กลายเป็นเหมือนต้นแบบของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของหลายๆ องค์กร ทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มมี Academy ขององค์กรต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของตัวเอง

SCB Digital Academy

ฟากของสถาบันทางการเงิน อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สร้าง เอสซีบี ดิจิทัล อะคาเดมี (SCB Digital Academy) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารที่เอสซีบี พาร์ค พลาซ่า ตึก East ชั้น 18-19 มีพื้นที่รวม 3,350 ตารางเมตร พื้นที่ดังกล่าวถูกออกแบบในดีไซน์ทันสมัย มีบรรยากาศที่สดใส ในลักษณะของสนามเด็กเล่น ของพนักงานทั้ง 2.7 หมื่นคน

หลังจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลมากที่สุดอีกองค์กรหนึ่ง สะท้อนจากการประกาศลดจำนวนพนักงานครั้งใหญ่ โดยจะลดสาขารูปแบบดั้งเดิมที่มี 1,153 แห่งในปัจจุบัน ให้เหลือ 400 แห่ง และจำนวนพนักงานธนาคาร ที่มีทั้งสิ้น 2.7 หมื่นคน อาจจะปรับลดเหลือ 1.5 หมื่นคน ภายในปี 2563 จึงหวังให้ Academy นี้จะช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของคนไทยพาณิชย์ ให้สามารถทำงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้ทุกที่ แม้อาจจะไม่ได้เป็นคนขององค์กรแล้วก็ตาม

แนวทางในการพัฒนาคนของธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะพนักงานในยุคดิจิทัลให้มีความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยยุทธศาสตร์ “กลับหัวตีลังกา” (Going Upside Down) ทำให้การเรียนรู้ไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

เช่น การนำเทคโนโลยีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ อาทิ Vietual Classroom, เทคโนโลยี AR-VR ประกอบบทเรียน, การเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ ซึ่งผลิตมาเพื่อพนักงาน, สังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ช่วยให้การแบ่งปันการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา

รวมถึงการจัดทำหลักสูตรเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตไว้หลากหลายคอร์ส ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเงินการธนาคารพื้นฐาน หลักสูตร Online หลักสูตรที่เรียนผ่านการประชุมปฏิบัติการ(Workshop) และหลักสูตรที่อาศัยการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง หรือที่เรียกว่า Immersive Learning ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้คร่ำหวอดในแวดวงเทคโนโลยียุคใหมา เพื่อสร้าง Forum ในการแบ่งปันแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานไทยพาณิชย์ได้เรียนรู้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

นอกจากแง่ของการพัฒนาทักษะแล้ว เอสซีบี ดิจิทัล อะคาเดมี ยังสร้างระบบนิเวศการทำงานแบบใหม่ๆ ที่เน้นสังคมแบบดิจิทัลท่ีหลุดออกจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ สะท้อนการจัดสถานที่ที่ทันสมัย ไร้ขอบเขต เอื้ออำนวยต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์

AP Academy Lab

ด้านองค์การอสังหาริมทรัพย์ ก็มีการพัฒนาบุคลากรในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ลุกขึ้นมาทุ่มเงินกว่า 70 ล้านบาท สร้าง AP Academy Lab อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2558 ตั้งอยู่บนชั้น 31 ของอาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก ใช้พื้นที่ 800 ตารางเมตร ในลักษณะของสถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของไทย

โดยการจัดตั้งอะคาเดมีในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ในการสร้างคนคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก

1. AP HOME LAB คือ พื้นที่จำลององค์ประกอบของบ้าน จากฝีมือการออกแบบที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความอยากเรียนรู้ ฉีกกฏเกณฑ์ในการสร้างบ้านแบบเดิมๆ

2. COLLABORATION SPACE พื้นที่ในการแชร์ความรู้และความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน

3. PLAY SPACE มุมพักผ่อนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

และ 4. AP AUDITORIUM โซนสำหรับงานอบรมสัมมนาที่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน AP ทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างให้เกิดการลงมือทำจริงในทุกๆ ขั้นตอน

นอกจากนี้ยังจัดทำ ‘Mobile Application – AP Academy’ แอปพลิเคชันที่รองรับการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เชื่อมปฏิสัมพันธ์ให้กับบุคลากร พร้อมทั้งขยายองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ไปสู่นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปด้วย

4 เหตุผลองค์กรตั้งอะคาเดมีของตัวเอง

1. พัฒนาทักษะบุคคลากรให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

2. สร้างบรรยากาศการทำงานที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่

3. สร้าง DNA ของบุคลากรในแบบที่องค์กรต้องการ

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง และเติบโตในอนาคต

นี่เป็นเพียงตัวอย่างขององค์กรที่ริเริ่มพัฒนาบุคลากร ซึ่งการจัดตั้ง Academy เป็นเพียงอีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาคนของหน่วยงานต่างๆ ในยุคดิจิทัลที่ต้องการทักษะอนาคต และแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะสะท้อน วิสัยทัศน์ขององค์กรต่างๆ แล้วยังบ่งชี้ถึงอิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่คืบคลานเข้ามาเปลี่ยนโลก ให้กลายเป็นโลกยุคใหม่ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญ และพัฒนาตัวเองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้

ขณะเดียวกันเทรนด์การพัฒนาคนในวันนี้ ยังสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะของตัวพนักงานเอง ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมถึงทักษะเฉพาะด้าน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ต้องการในอนาคต เพื่อเป็นแต้มต่อสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน 

บุคลากรคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์