เงินบาทแข็ง กระทบกระเป๋าใคร?
  • Biz Life
  • Oct 22, 2019

เงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปี!

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 30.267 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562) ซึ่งหมายความว่าเราจะใช้เงินบาทน้อยลง ในการแลกเงินสกุลอื่นๆ ในจำนวนเท่าเดิม

สาเหตุที่ทำให้เงินบาทแข็งมีหลายปัจจัย ทั้งในและนอกประเทศ

สำหรับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ แต่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามีหลายปัจจัย อาทิ สงครามการค้า, การเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED (Federal Reserve Bank) ซึ่งมีส่วนทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากที่เคยคิดไว้ว่าจะแข็งค่าต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ส่วนแรกคือ ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมาก เมื่อเงินส่วนนี้มาก เวลาที่เงินตราต่างประเทศที่เข้ามาแล้วต้องแลกเป็นเงินบาท ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยทั้งปี 2562 คาดว่าจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว

ส่วนที่ 2 คือ มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทยสูงขึ้น แม้ส่วนนี้ปริมาณไม่ได้มาก ถ้าเทียบกับการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด แต่ในบางช่วงที่มีมากก็ทำให้ค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้

แล้วสำหรับประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ล่ะ จะได้รับผลกระทบ หรือได้อานิสงค์จากการที่เงินบาทแข็งค่าไหม?

ผลกระทบของการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะมีผลแตกต่างกันไปในแต่ละภาคเศรษฐกิจ นั่นหมายถึงจะมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ในเวลาเดียวกัน

ใครได้ประโยชน์

- ผู้นำเข้า ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะสามารถนำเงินบาทแลกเงินสกุลเงินต่างประเทศได้มากขึ้น ทำให้ได้ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลง

- ประชาชน ซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศได้ถูกลง

- ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าได้ถูกลง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

- ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้ลดลง เพราะใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

ใครเสียประโยชน์

- คนทำงานต่างประเทศนำรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง

- ผู้ส่งออก มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะสามารถนำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้ในอัตราที่น้อยลง ทำให้ต้องหาวิธีรับความเสี่ยงจากการแลกเงิน ส่งผลให้การบริหารกิจการยากขึ้นไปด้วย

- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผู้ส่งออก คือ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงนั่นเอง

ขณะเดียวกันในทางอ้อม เมื่อเงินบาทแข็งทำให้นักท่องเที่ยวอาจเลือกไปเที่ยวในประเทศอื่นๆ ก่อน เพราะการเที่ยวในประเทศที่เงินแข็งค่าจะทำให้แลกเงินบาทได้น้อย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวน้อยลง อาจทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว โดยตรงกับนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบด้านรายได้ไปด้วย

ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นเอง

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าเงินบาทแข็ง มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม

นักเขียนผู้มีใบผู้ประกาศการันตี สนใจเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน รวมทั้งพยายาม เวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์ ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง