เงินบาทแข็ง กระทบกระเป๋าใคร?
  • Biz Life
  • Oct 22, 2019

เงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 6 ปี!

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 30.267 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562) ซึ่งหมายความว่าเราจะใช้เงินบาทน้อยลง ในการแลกเงินสกุลอื่นๆ ในจำนวนเท่าเดิม

สาเหตุที่ทำให้เงินบาทแข็งมีหลายปัจจัย ทั้งในและนอกประเทศ

สำหรับปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ แต่มีผลทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่ามีหลายปัจจัย อาทิ สงครามการค้า, การเปลี่ยนทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED (Federal Reserve Bank) ซึ่งมีส่วนทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงจากที่เคยคิดไว้ว่าจะแข็งค่าต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ส่วนแรกคือ ไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดค่อนข้างมาก เมื่อเงินส่วนนี้มาก เวลาที่เงินตราต่างประเทศที่เข้ามาแล้วต้องแลกเป็นเงินบาท ทำให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น โดยทั้งปี 2562 คาดว่าจะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว

ส่วนที่ 2 คือ มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาในไทยสูงขึ้น แม้ส่วนนี้ปริมาณไม่ได้มาก ถ้าเทียบกับการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด แต่ในบางช่วงที่มีมากก็ทำให้ค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้

แล้วสำหรับประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ล่ะ จะได้รับผลกระทบ หรือได้อานิสงค์จากการที่เงินบาทแข็งค่าไหม?

ผลกระทบของการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นจะมีผลแตกต่างกันไปในแต่ละภาคเศรษฐกิจ นั่นหมายถึงจะมีทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ในเวลาเดียวกัน

ใครได้ประโยชน์

- ผู้นำเข้า ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า เพราะสามารถนำเงินบาทแลกเงินสกุลเงินต่างประเทศได้มากขึ้น ทำให้ได้ราคาสินค้าจากต่างประเทศถูกลง

- ประชาชน ซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศได้ถูกลง

- ผู้ลงทุน นำเข้าสินค้าได้ถูกลง เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

- ผู้เป็นหนี้กับต่างประเทศ มีภาระหนี้ลดลง เพราะใช้เงินบาทน้อยลงในการชำระหนี้สกุลเงินต่างประเทศ

ใครเสียประโยชน์

- คนทำงานต่างประเทศนำรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลง

- ผู้ส่งออก มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะสามารถนำรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาทได้ในอัตราที่น้อยลง ทำให้ต้องหาวิธีรับความเสี่ยงจากการแลกเงิน ส่งผลให้การบริหารกิจการยากขึ้นไปด้วย

- ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่รับเงินสกุลต่างประเทศ จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับผู้ส่งออก คือ นำรายได้มาแลกเป็นเงินบาทได้น้อยลงนั่นเอง

ขณะเดียวกันในทางอ้อม เมื่อเงินบาทแข็งทำให้นักท่องเที่ยวอาจเลือกไปเที่ยวในประเทศอื่นๆ ก่อน เพราะการเที่ยวในประเทศที่เงินแข็งค่าจะทำให้แลกเงินบาทได้น้อย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวน้อยลง อาจทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว โดยตรงกับนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบด้านรายได้ไปด้วย

ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นเอง

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ค่าเงินบาทแข็ง มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม

นักเขียนผู้มีใบผู้ประกาศการันตี สนใจเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน รวมทั้งพยายาม เวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์ ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?