'ช้อป’ อะไรถึงจะได้ ‘ช่วยชาติ
  • Biz Life
  • Jun 29, 2019

"ช้อปช่วยชาติ" กลางปี 2562 เป็นอีกหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้คนไทยออกมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อดึงเงินภาคการบริโภคเข้าสู่ระบบ แต่ก่อนจะไปช่วยชาติ สิ่งแรกที่เหล่านักช้อปต้องรู้คือเงื่อนไข และประเภทสินค้าที่เราจะสามารถนำมาใช้ "ลดหย่อนภาษี" ได้อย่างถูกต้อง สำหรับครั้งนี้พี่น้องชาวไทยสามารถขอยื่นลดหย่อนได้หลังซื้อสินค้าจาก 6 กลุ่มที่รัฐฯ กำหนด ดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา

1.ท่องเที่ยวในประเทศ
• ท่องเที่ยวในเมืองหลัก สูงสุด 15,000 บาท (30 เม.ย.-30 มิ.ย.62)
• ท่องเที่ยวในเมืองรอง สูงสุด 20,000 บาท (30 เม.ย.-30 มิ.ย.62)
2. อุปกรณ์-เสื้อผ้า ด้านการศึกษาและกีฬา สูงสุด 15,000 บาท (30 เม.ย.- 30 มิ.ย.62)
3. สินค้า OTOP (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) สูงสุด 15,000 บาท (30 เม.ย. - 30 มิ.ย.62)
4. หนังสือ หรือ e - Book สูงสุด 15,000 บาท (30 เม.ย. -31 ธ.ค.62)
5. บ้านหรือคอนโดหลังแรก (ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท) ไม่เกิน 200,000 บาท (โอนระหว่าง 30 เม.ย. 62-31 ธ.ค.62)

สำหรับ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

1. ลงทุนด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เป็น 2 เท่า สำหรับรายจ่ายลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับรายจ่ายลงทุน (30 เม.ย. 62-31 ธ.ค.62)

*รายละเอียดต้องเป็นไปตามที่กำหนด​

ทว่า ช้อปช่วยชาติครั้งที่ผ่านมาเล่นเอาใครหลายๆ คนต้องเซ็งเพราะเจอกับปัญหาร้านค้าไม่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ บางร้านเป็นร้านเล็ก ๆ ไม่เคยออกใบกำกับภาษีลูกค้ามาก่อนหรือเข้าใจผิดระหว่างในกำกับภาษีเต็มรูปแบบกับใบเสร็จรับเงิน (Sale Slip) ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ 
สำหรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนั้นรูปร่างน่าตาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละร้านแต่สิ่งที่ต้องดูคือรายละเอียดในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่ต้องมีอย่างครบถ้วน จึงจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. คำว่า ‘ใบกำกับภาษี’ ในที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่คำนวณจากมูลค่ามูลค่าของสินค้าหรือบริการ  โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

หากได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหน้าเหมือนที่บอกไว้ หลังจากซื้อสินค้าตามหมวดต่างๆ ที่บอกไว้ สามารถนำกลับมายื่นเพื่อลดหย่อนภาษีได้ ที่สำคัญยิ่งกว่าคืออย่าลืมดูงบช้อปปิงให้ไม่กระทบเงินในกระเป๋าของตัวเอง

เรื่อง : ปณิดดา เกษมจันทโชติ
ภาพ : สรรณ บุญนฤธี

ช้อปช่วยชาติกลางปี 2562 ชวนสายช้อปใช้จ่ายใน 6 หมวด ช่วยลดหย่อนภาษี ได้แก่ ค่าท่องเที่ยวในประเทศ, อุปกรณ์หรือเสื้อผ้า ด้านการศึกษา/กีฬา, สินค้า OTOP, หนังสือ หรือ e - Book และบ้านหรือคอนโดหลังแรก (ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท)

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?