10 อันดับ ดอกเบี้ยออมทรัพย์สูงสุด
  • Biz Life
  • Jul 31, 2019

เมื่อเงินเดือนออก กิจกรรมแรกที่เราควรจะทำคือ "ออมเงิน" 

การออมคือการเก็บเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เพิ่มพูนขึ้นตามสัดส่วนการเก็บเงิน การสะสมอย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัย และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ทุกวันนี้คนไทยยังนิยมออมเงินด้วยวิธีการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารเป็นหลัก โดย "การฝากแบบออมทรัพย์" ยังคงเป็นทางเลือกอันดับแรก แม้ดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันจะอยู่ในอัตราที่ต่ำมาก แต่หลายคนมีแรงจูงใจสำคัญคือเป็นแหล่งเก็บเงินที่ปลอดภัย เงินต้นไม่หาย และเบิกถอนได้ตามใจไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ฉะนั้นการฝากเงินแบบออมทรัพย์จึงยังคงเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้

ในทุกๆ วัน ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล ดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเป็นผู้รายงานมาเข้ามาแบบวันต่อวัน

สำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยไว้ โดย Bottom Line ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบออมทรัพย์สูงสุด 10 อันดับ ดังนี้

โดยเงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารในการกำหนด ซึ่งปกติบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์ จะคิดดอกเบี้ยให้ผู้ฝากทุกวัน โดยจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มิถุนายน และเดือนธันวาคม สำหรับดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดจะถูกมารวมเป็นเงินต้น และคิดดอกเบี้ยให้ในเดือนต่อไป 

ตัวอย่างการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

วันที่ 1 มกราคม นาย ก. ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จํานวน 10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี โดยธนาคารพาณิชย์กําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยสําหรับเงินฝากออมทรัพย์ให้ทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี (สมมติให้ในปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน)

ดังนั้น หากนาย ก. ฝากเงิน 10,000 บาท ไว้ทั้งปี โดยไม่ถอนเงินออกหรือฝากเงินเพิ่ม และไม่ได้ถอนดอกเบี้ยออกมาใช้ในระหว่างปี ดอกเบี้ยที่นาย ก. จะได้รับในปีนี้จะสามารถคํานวณได้ดังนี้


ภาพ: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ นาย ก. จะได้รับในปีนี้จะเท่ากับมูลค่าของเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม - มูลค่าของเงินฝาก ณ วันที่ 1 มกราคม = 10,200.45 บาท - 10,000.00 บาท หรือ เท่ากับ 200.45 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม หาก นาย ก. ไม่ได้ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยออกมา แต่ฝากเงินจํานวนดังกล่าวต่อเนื่องไปในปีถัดไป เงินต้นที่ถูกใช้ในการคํานวณดอกเบี้ยในปีถัดไปจะเท่ากับ 10,200.45 บาท

จากตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สะท้อนว่าสัดส่วนดอกเบี้ยที่ได้รับกับจำนวนเงินต้นนั้นค่อนไปทางต่ำ ถึงต่ำมาก การออมเงินแบบออมทรัพย์จึงเหมาะกับการสะสมเงินสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่เน้นการเติบโตของเงินในระยะยาว

อย่างไรก็ตามใครที่กำลังเริ่มต้นตั้งเป้าเก็บเงินก้อนแรกแบบไม่ต้องการความเสี่ยงใดๆ สามารถใช้บัญชีแบบออมทรัพย์เป็นเครื่องมือช่วยเก็บเงินก้อนได้ ก่อนเริ่มจัดส่วนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคต  

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารบางแห่ง แม้จะมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด แต่ดอกเบี้ยต่ำมาก ไม่ตอบโจทย์คนที่ต้องการผลตอบแทนแบบอู้ฟู่

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?