Gen Y วัยสร้างหนี้?
  • Biz Life
  • Jun 30, 2019

‘ช็อต’ คำสั้น ๆ ที่มีความหมายบีบหัวใจ ยิ่งเกิดขึ้นไกลสิ้นเดือนมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากเท่านั้น

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มคนที่ประสบภาวะ ‘ช็อต’ มากที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้คือคนกลุ่ม ‘Gen Y’ ซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีช่วงอายุ 21-38 ปี (เกิดช่วง พ.ศ.2523-2540) แถมคนกลุ่มนี้ยังครองแชมป์มีหนี้เสียมากที่สุดในเวลาเดียวกัน 


Gen Y จ่ายง่าย คืนยาก ?

หนี้ของ Gen Y สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่สะดวกสบายควบคู่ไปกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นกว่าอดีต พฤติกรรมการสร้างหนี้ของคน Gen Y เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสะดวกสบายที่ทำให้คน Gen Y ซึมซับการใช้ชีวิตเก๋ๆ เพื่อสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ 

หลายคนเลือกบัตรเครดิตเป็นเพื่อนคู่กาย แต่ผ่อนจ่ายไม่ทันจนต้องกลายเป็นศัตรู บางคนใช้จ่ายค่าของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน ช้อปปิ้งกับของที่อยากได้จนไปว่าทั้งหมดทั้งมวลล้วนต้องจ่ายคืน บางคนใช้ผ่อนค่าทริปเที่ยวต่างประเทศแล้วบานปลาย ทริปเก่ายังไม่จ่าย ต่อทริปใหม่ให้เพื่อนอิจฉาเล่นๆ ฯลฯ

อีกหนึ่งสาเหตุคือ แนวคิด Gen Y เป็นอิสระจากการใช้ชีวิตตามแบบแผนเดิมๆ ทำให้กล้ารับความเสี่ยง และกล้าแสดงความต้องการของตัวเองมากขึ้น จนไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีส่วนมาจากการเลี้ยงดูแบบสปอยล์ของคน Gen ก่อน ๆ ด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ผลสำรวจความสุขของคนทำงานในปี 2558 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล) สะท้อนว่าการจัดการบริหารเงินของ Gen Y มีปัญหาอย่างชัดเจน 

ครึ่งหนึ่งของคนทำงาน Gen Y ไม่มีเงินออม

48% จ่ายหนี้ไม่ตรงเวลา

45% มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

45.6% รู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้เป็นเรื่องที่สร้างภาระหนักให้กับตัวเองซะอย่างนั้น


หนี้ท่วมเริ่มแก้ที่ ‘แนวคิด’

แต่เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นแล้ว 2 ทางที่ทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นได้ มีเพียงการยอมรับเพื่อการแก้ไขและป้องกัน  

สำหรับคนมีอยู่หนี้สิ่งที่ต้องทำคือการรักษาคุณภาพหนี้ด้วยการผ่อนชำระให้ตรงเวลา ระวังการใช้เงินเกินความจำเป็น 

ส่วนคนที่พลาดพลั้งมีหนี้เสียไปแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องสะสาง ‘หยุด’ การสร้างหนี้ใหม่ และหาทางชำระหนี้คืนให้หมด แต่หากเกินกำลังที่จะจัดการ ลองหาทางอื่น ๆ เข้าช่วย เช่น โครงการคลินิกแก้หนี้ของรัฐบาล เป็นต้น

และใครที่กำลังคิดจะสร้างหนี้ก็ลองประเมินตัวเองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

การเป็น ‘หนี้’ ไม่ใช่เรื่อง ‘ผิด’ แต่คิดต้องคิด และประเมินว่าหนี้นั้นจำเป็นหรือไม่ เมื่อกู้แล้ว เรามีกำลังจ่ายคืน หรือผ่อนชำระได้หรือไม่ 
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจ่ายหนี้คืนไม่ได้ ท้ายที่สุด คนที่เดือดร้อนไม่ได้มีแค่ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เท่านั้น แต่ยังส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจของประเทศ ที่สามารถนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจได้เลยทีเดียว 

ฉะนั้น ลองทบทวนดูอีกครั้งว่าตอนนี้ ‘หนี้’ ของเราอยู่ในระดับที่กำลังพาไปสู่ภาวะ ‘ช็อต’ ที่ว่าอยู่หรือเปล่า?

เรื่อง: ปณิดดา เกษมจันทโชติ
ภาพประกอบ: วิชัย นาคสุวรรณ

GenY (อายุ 21-38 ปี) เป็นช่วงอายุที่มี ‘หนี้’ และ ‘หนี้เสีย’ มากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกช่วงวัย โดยมีสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งการชีวิตยุคใหม่ที่สะดวกสบาย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไปจนถึงแนวคิดในการบริหารเงิน ที่ต้องปรับให้สมดุลก่อนกระทบระบบเศรษฐกิจไปมากกว่าที่เป็นอยู่

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์