ธนาคารไหน บริการขัดข้องเก่งสุด
  • Biz Life
  • Sep 3, 2019

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการแก่ประชาชน” ที่ครอบคลุมการขัดข้องในช่องทาง Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขาได้ทั้งหมดหรือบางส่วน พบว่าธนาคารที่ขัดข้องมากที่สุดในระยะเวลาไตรมาส 2 ปีนี้ (เม.ย.-มิ.ย. 62) ได้แก่

อันดับ 1 “ธนาคารกรุงไทย” บริการขัดข้องรวม 11 ครั้ง

Mobile Banking 7 ครั้ง Internet Banking 2 ครั้ง

 ATM/CDM 1 ครั้ง

และที่สาขาอีก 1 ครั้ง

อันดับที่ 2 “ธนาคารทหารไทย” และ “ธนาคารกรุงเทพ” ขึ้นแท่นร่วมบริการขัดข้องรวม 8 ครั้ง

“ธนาคารทหารไทย” บริการขัดข้องรวม 8 ครั้ง

Mobile Banking 4 ครั้ง Internet Banking 1 ครั้ง

ATM/CDM 2 ครั้ง

และที่สาขาอีก 1 ครั้ง

“ธนาคารกรุงเทพ” บริการขัดข้องรวม 8 ครั้ง

Mobile Banking 5 ครั้ง Internet Banking 2 ครั้ง

และ ATM/CDM 1 ครั้ง

อันดับที่ 3 คือ “ธนาคารธนชาต” บริการขัดข้องรวม 5 ครั้ง

Mobile Banking 2 ครั้ง Internet Banking 1 ครั้ง

ATM/CDM 1 ครั้ง

และที่สาขาอีก 1 ครั้ง

ธนาคารอื่นๆ

“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” บริการ ATM/CDM ขัดข้อง 2 ครั้ง

“ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย” บริการ Mobile Banking ขัดข้อง 2 ครั้ง

“ธนาคารทิสโก้” บริการ Mobile Banking ขัดข้อง 1 ครั้ง

และ “ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย” บริการ ATM/CDM ขัดข้อง 1 ครั้ง

จากรายงานจำนวนการบริการที่ขัดข้องในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ และธปท.ในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจำทุกไตรมาส

การที่ธนาคารพาณิชย์ต้องรายงานจำนวนบริการที่ขัดข้องแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงการบริการของธนาคารต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตัวเองในยุคที่ธนาคารไหนๆ ก็เดินหน้าสู่ Digital Banking และน่าจะเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการผลักดันให้แต่ละธนาคารให้ความสำคัญกับการจัดการระบบต่างๆ ให้สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะคงไม่มีธนาคารไหนอยากติดอันดับธนาคารที่ขัดข้องถี่ไปทุกไตรมาสอย่างแน่นอน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

แบงก์ชาติรายงาน ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ ทหารไทย และธนชาต ขึ้นแท่นระบบขัดข้องบ่อยที่สุดในไตรมาส 2 ปี 62

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?