รถพลังงานไฟฟ้าในไทยโตแค่ไหน
  • Biz Life
  • Oct 4, 2019

หลายปีที่ผ่านมา เทรนด์รถพลังงานไฟฟ้าถูกพูดถึงในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเทรนด์ยานยนต์ของโลกที่หันมาให้ความสนใจการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น สืบเนื่องจากความกังวลเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นถึง 0.4 องศาเซลเซียสในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2030 อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ย 0.5-1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลมาจากมลภาวะที่มาจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงยานพาหนะ

อีกหนึ่งประเด็นคือความกังวลด้านความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะน้ำมันได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกอื่น ฯลฯ

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีมาตรการ ลดมลภาวะที่เกิดจากภาคขนส่ง โดยหนึ่งในทางเลือกท่ีหลายประเทศให้ความสำคัญคือ การส่งเสริมการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้า (Electronic Vehicles: EV) หมายถึง ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆ 

ความนิยมรถพลังงานไฟฟ้าในไทย

สถิติจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง จากกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 พบว่า รถจดทะเบียนใช้พลังงานไฟฟ้า (อย่างเดียว) ในไทยมีทั้งสิ้น 1,933 คัน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1,447 คัน

ในปี 2562 พบว่ารถจักรยานยนต์ (ประเภท รย.12) พลังงานไฟฟ้ามีจำนวนมากที่สุด 1,424 คัน รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคล (ประเภท รย.1,2,3,4,6,8,10) และ รถโดยสาร (ประจำทาง ไม่ประจำทาง ส่วนบุคคล) 109 คัน

ส่วนรถพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงแบบไฮบริดจ์กับเชื้อเพลิงอื่นๆ อย่างเบนซิน-ไฟฟ้ารวมรถทุกประเภทจดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 131,874 คัน ขณะที่ รถดีเซล-ไฟฟ้ามี 11,448 คัน และรถที่ใช้ LPG-เบนซิน-ไฟฟ้ามี 34 คัน

19 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าไทยปี 2562 น่าจะขยายตัวกว่า 61% หรือมียอดขายถึง 32,000 คัน เติบโตขึ้นจาก 19,880 คัน ในปีที่แล้ว ปัจจัยบวกสำคัญคือ ราคารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเข้าถึงได้มากขึ้นกับมุมมองของผู้บริโภคบางส่วนต่อต้นทุนการถือครองรถยนต์เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และเมื่อผนวกกับปัจจัยบวกอื่นๆ อาทิ การรับประกันคุณภาพรถยนต์และแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตได้ดีในปีนี้

สำหรับแบรนด์รถยนต์ก็ตื่นตัวในการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าออกมาสู่ตลาดยานยนต์ไทยหลายรุ่นมากขึ้น และราคาลดลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากฝั่งยุโรปอย่าง  Audi e-tron 55 quattro ราคา 5.09 ล้านบาท แบรนด์จากฝั่งเอเชียอย่าง Nissan Leaf ราคาราว 1.99 ล้านบาท หรือแม้แต่ FOMM One ที่มีราคาราว 6.6 แสนบาท ซึ่งถือว่าเป็นราคารถพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดที่จำหน่ายในไทยในขณะนี้ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามการใช้รถพลังงานไฟฟ้าทั้งต่างประเทศ และประเทศไทยเองยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอยู่มาก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยผลวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสชาวดัชต์ของธนาคาร ING ที่รายงานว่าในปี 2035 รถยนต์ที่ขายในยุโรปจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด และการเลือกขับรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปจะเพิ่มมากยิ่งขึ้น หากอุปสรรคหลักๆ ของการเปลี่ยนรถยนต์ธรรมดาไปสู่รถระบบไฟฟ้านั้นน้อยลง ซึ่งผลวิจัยปรากฏว่า

สาเหตุหลักที่ผู้บริโภคยังไม่ปรับเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถยนต์ไฟฟ้า มี 3 ประการหลักๆ ได้แก่

อันดับหนึ่ง ผู้บริโภคมองว่าค่าใช้จ่ายราคาสูง

อันดับที่สอง มองว่ารถยนต์ไฟฟ้ายังไม่สามารถขับได้ในระยะทางที่มากพอ (ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง)

และอันดับที่สาม ไม่มีจุดชาร์จรถยนต์ในเขตพื้นที่และไม่เพียงพอ

ปัจจัยเหล่านี้ยังเป็นอุปสรรคในหลายประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนทั้งในมิติของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จไฟ การจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับการใช้งานของรถพลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ด้วย

เทรนด์รถพลังงานไฟฟ้าของโลก

จากข้อมูลสำนักงานพลังงานสากล (IEA) พบว่าปริมาณจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าโลกในปี ค.ศ. 2015 เติบโตขึ้นกว่า 70% เป็นการจำหน่าย BEV (Battery Electric Vehicle) หรือยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว (ไม่มีเครื่องยนต์) และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) หรือยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด ซึ่งเป็นยานยนต์ที่พัฒนาต่อมาจากยานยนต์ไฟฟ้าชนิด HEV (ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด) แต่สามารถอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกมาเก็บที่แบตเตอรี่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าในระยะทางที่ไกลขึ้น รวมกันกว่า 550,000 คันทั่วโลก

หากเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศของแต่ละประเทศในปี 2558 แล้ว พบว่านอร์เวย์ และ เนเธอร์แลนด์เป็น 2 ประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าต่อตลาดรถยนต์รวมมากที่สุดในสัดส่วน 23% และ 10% ตามลำดับ ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดในจีน และสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนเพียง 1% และ 0.7% เท่านั้นนอกจากนี้ยัง IEA ยังระบุว่า ฝรั่งเศส เยอรมนี เกาหลีใต้ นอร์เวย์ สวีเดน สหราชอาณาจักรและ อินเดียมียอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นกว่า 75% ด้วย

อีลอน มัสก์ คาดปี 2565 ความนิยมรถพลังงานไฟฟ้าพุ่ง

ด้าน Elon Musk (อีลอน มัสก์) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla กล่าวในงานประชุม Tesla Autonomy Investor Day เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ว่า

“It would be like owning a horse in three years. I mean, fine if you want to own a horse. But you should go into it with that expectation.” — ภายใน 3 ปี การครอบครองรถยนต์น้ำมันก็เหมือนกับคุณครอบครองรถม้า, มันไม่ได้ผิดนะ แต่คุณจะคาดหวังอะไรจากการมีรถม้าเมื่อวันนั้นมาถึง

วาทะของ อีลอน มัสก์ คาดการณ์ว่าอีก 3 ปีข้างหน้ายานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง จะถูกใช้อย่างแพร่หลาย เสมือนการใช้รถยนต์แทนรถม้าในอดีต

อีลอน มัสก์ ยังเผยอีกว่าในปี 2563 จะปล่อย Robotaxi จำนวน 1 ล้านคัน ออกสู่ตลาด และรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดภายใต้การผลิตของ Tesla ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Self driving โดยสมบูรณ์แบบ โดยภายใน 2 ปีข้างหน้า Tesla จะกลายเป็น รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีแม้แต่ พวงมาลัย และคันเร่งด้วย

เทรนด์ “รถพลังงานไฟฟ้า (EV)” ในประเทศไทยกำลังได้ความนิยมมากขึ้นตามทิศเทรนด์ยานยนต์ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แม้จะยังมีอุปสรรคด้านราคา ระยะเวลาการใช้งาน และจุดชาร์จไฟที่ยังน้อยเกินไป แต่รถ EV ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ บนความหวังที่ว่าเป็นอีกตัวช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน

นักเขียนผู้มีใบผู้ประกาศการันตี สนใจเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน รวมทั้งพยายาม เวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์ ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?