คนโสด คนเหงา บุกธุรกิจสัตว์เลี้ยง
  • Biz Life
  • Oct 16, 2019

“เหตุเกิดจากความเหงา เพราะโลกดิจิทัลทำให้คนคุยกันน้อยลง คนอยากจะพูดกับอะไรที่แค่รับฟัง ทำให้อยากมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้น”

ภมรชัย อภิชาติประคัลภ์ ซีอีโอภมรชัย ซัพพลาย ผู้นำเข้าอาหารสัตว์ในไทยและผู้จัดงาน We Love Pets อธิบายถึงพฤติกรรมของคนไทยที่ทำให้ความนิยมเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

สะท้อนจากตัวเลขภาพรวมธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่ประมาณ 3.2 หมื่นล้าน ในปี 2561 ที่ผ่านมาและคาดว่าจะเติบโตที่ 3.5 หมื่นล้านในปี 2562 นี้ ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 10%

ตัวเลขเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับ 2 ของเอเชียในกลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง จากมูลค่าตลาดประมาณ 7-8 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาจากประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีน ที่มีมูลค่าตลาดทิ้งห่างออกไปอยู่ที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมากที่สุดในต่างประเทศคือแมว 30% สุนัข 20% สัตว์อื่นๆ รวมกันเช่น นก กระต่าย แฮมสเตอร์อยู่ที่ 40-50%

ขณะที่ประเทศไทยพบว่าสุนัขได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่ที่ 60% แมว 20% และสัตว์อื่นๆ รวมกันอยู่ที่ 10%

เมื่อเจาะลงไปในกลุ่มผู้ที่นิยมเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น เกิดจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ เช่น

คู่รักไม่ค่อยอยากมีลูก ครอบครัวเล็กลง

คู่รักมีลูกน้อยลง คู่รักเพศเดียวกันมากขึ้น สะท้อนจากอัตราการเกิดของคนไทยในสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่พบว่าในปี 2551 มีทั้งสิ้น 797,356 คน ขณะที่อัตราการเกิดของคนไทย ในปี 2561 ลดลงอยู่ที่ 666,109 คน โดยสถิติอัตราการเกิด ระหว่างปี 2552-2560 มีทิศทางลดลง และทรงตัวอย่างต่อเนื่องด้วย

ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า อัตราการเกิดโดยเฉลี่ย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562) ปรากฏว่าคนไทยมีอัตราการเกิดเฉลี่ย 10.5 คน ต่อประชากรเพียง 1,000 คนเท่านั้น

ทว่า ไลฟ์สไตล์ของคู่รักรุ่นใหม่ นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงร่วมกันเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ขณะเดียวกันครอบครัวที่มีลูกก็มักจะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนเกิดความกังวลหรือวิตกเกี่ยวกับการดูแลลูกในด้านสุขภาพจิต ทำให้สัตว์เลี้ยงถูกเลือกเข้ามาเป็นตัวช่วยหล่อหลอมจิตใจของลูกในบางมิติ

คนโสดมหาศาล

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยโสดเพิ่มมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนคนจดทะเบียนสมรส ปี 2550 มี 3.13 แสนคู่ และลดลงมา 2.98 แสนคู่ ในปี 2560

ไม่ใช่เพียงการแต่งงานน้อยลงเท่านั้น แต่คนที่เคยสมรสแล้วยังมีอัตราการหย่าร้างมากขึ้นด้วย ดังจะเห็นได้จากปี 2550 พบว่ามีการหย่า 1.02 แสนคู่ ขณะที่ปี 2560 มีการหย่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.22 แสนคู่ด้วย

คนเหงาเท่าอวกาศ

ข้อมูลจากงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ปี 2562 พบว่า คนไทย 66.41 ล้านคน (ข้อมูลปี 2561) จัดอยู่ในกลุ่มประชากรคนเหงา 26.57 ล้านคน หรือคิดเป็น 40.4%

โดยกลุ่มที่เหงามากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ วัยทำงาน (23-40 ปี) 49.3% รองลงมาคือเยาวชนวัยเรียน (18-22 ปี) 41.8% วัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง (41-60 ปี) 33.6% และผู้สูงวัย (มากกว่า 60 ปี) ราว 24.5%

ไลฟ์สไตล์การอยู่คนเดียวมากขึ้น หรือรู้สึกเหงามากขึ้น มีส่วนทำให้คนทั้ง 2 กลุ่มนี้เลือก “สัตว์เลี้ยง” มาเป็นเพื่อนรู้ใจหรือดูแลเสมือนลูกมากขึ้น และมองว่าสัตว์เลี้ยงสามารถตอบโจทย์ชีวิตที่เป็นอยู่

ที่น่ากลัวมากกว่าความเหงา คือการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ได้ไม่ไหวเหมือนที่ตั้งใจไว้ตอนแรก ทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจรับสัตว์ใดๆ มาเลี้ยง

เช็คลิสต์ก่อนเลี้ยงสัตว์ ไหวแน่ หรือแค่เหงา?

สวัสดิภาพสัตว์ คือหัวใจของการเลี้ยงสัตว์

ภมรชัย เล่าว่าปัญหาที่ยังน่ากังวลในวงการสัตว์เลี้ยง คือปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ ที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยบั้นปลายของการทอดทิ้งสัตว์คือจุดเริ่มต้นของปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดจากสัตว์ งบประมาณการดูแลของรัฐ และระบบนิเวศที่มีปัญหา

การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดจึงต้องคำนึงถึง “Quality of life” หรือคุณภาพชีวิตของสัตว์เป็นอันดับแรก เพราะท้ายที่สุดแล้ว สุขภาพสัตว์ส่งผลต่อสุขภาพของคนเช่นกัน

ภมรชัย มองว่า การแก้ปัญหาสัตว์ถูกทิ้ง ควรเริ่มต้นจากการปรับแนวความคิด (Mindset) ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงแก้เบื่อ เมื่อหายเบื่อสัตว์เหล่านี้จะกลายเป็นภาระ และนำไปสู่การทอดทิ้ง

แต่ปรับมุมมองให้เลี้ยงสัตว์แบบที่มีประโยชน์มากกว่าการแก้เบื่อ เช่น การเลี้ยงสุนัขเพื่อเฝ้าบ้าน ฝึกทักษะต่างๆ ช่วยคลายเครียด นำทางผู้พิการทางสายตา ฯลฯ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์โดยมองเห็นประโยชน์มากกว่าการแก้เบื่อ หรือแม้แต่การเลี้ยง แมว นก กระต่าย ช่วยบำบัดความเครียดในผู้สูงอายุหรือเด็ก เป็นต้น

ถ้าไม่มีความสามารถในการเลี้ยงแล้ว ควรทำยังไง?

ถ้าคิดว่าจะเลิกเลี้ยงสัตว์ หรือไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้ว อย่างแรกลองใช้วิธีหาบ้านใหม่ให้สัตว์เลี้ยง โดยอาจอาศัยช่องทางกลุ่มรักสัตว์ทางโซเชียลมีเดีย หรือโซเชียลมีเดียส่วนตัวของตัวเอง ประกาศหาบ้านใหม่ให้สัตว์เลี้ยงของตัวเองแทนการปล่อยทิ้ง

นอกจากนี้ภมรชัยยังแนะนำว่า ปัจจุบันยังพอมีมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทย์บางแห่งเปิดรับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง เลี้ยงเพื่อศึกษาวิจัยให้เป็นประโยชน์ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ด้วย

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่เป็นที่ต้องการของเจ้าของ ฉะนั้นควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ด้วยการประเมินตัวเองตั้งแต่ต้นว่าอยากเลี้ยงสัตว์จริง อยากเลี้ยงแก้เหงาแต่ไม่พร้อมดูแลเขาตลอดไป เพราะท้ายที่สุดแล้วสัตว์เลี้ยงจะเป็นผู้ร่วมชีวิตของผู้เลี้ยง ไม่ใช่แค่แก้เหงาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น

ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนโสด คนเหงา ดันตัวเลขธุรกิจสัตว์เลี้ยงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย โตเป็นอันดับสองของเอเชีย แต่สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากกว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นคือการเลี้ยงสัตว์ให้มีสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ควรจะเป็น

นักเขียนผู้มีใบผู้ประกาศการันตี สนใจเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุน รวมทั้งพยายาม เวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์ ให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?