เช็คลิสต์! คุณมีทักษะสำหรับอนาคตกี่ข้อ?
  • Biz Life
  • Nov 20, 2019

ทุกวันนี้ ใครๆ ก็พูดถึงความสามารถของ AI (Artificial Intelligence) ที่พัฒนาให้ทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนหลายองค์กรในแทบทุกวงการบรรจุ AI และหุ่นยนต์เข้าเป็นพนักงานประจำไปแล้ว จนอดหวั่นใจไม่ได้ว่า งานที่เรากำลังทำอยู่ อาจตกเป็นของเจ้า AI เข้าสักวัน

ในเมื่อเลี่ยงไม่ได้ มวลมนุษยชาติจึงต้องหาทางทำให้ AI ทำงานสู้เราไม่ได้แทน เร็วๆ นี้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ "เทรนด์ในการทำงานในอนาคต" ที่มนุษย์ออฟฟิศจำเป็นต้องอาศัย 6 ทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณแตกต่างจาก AI 

ลองมาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้าง ที่เป็นที่ต้องการสำหรับการทำงานในยุคนี้และในอนาคต

1. Creative Conception

ทักษะแรก คือ Creative Conception ความสามารถในการก้าวข้ามขอบความคิด หรือพูดง่ายๆ ก็คือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นแหละ

ทักษะนี้เป็นทักษะหุ่นยนต์ยังทำไม่ได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการรวบรวมข้อมูลมหาศาลเท่านั้น แต่เกิดจากความคิด ประสบการณ์ ผสมกับความรู้สึก ที่ทำให้คนเราเกิดความกระหายใคร่รู้ เกิดข้อสงสัย จนนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกได้ 

ทำให้คนที่มีความคิดใหม่ๆ ขับเคลื่อนองค์กรให้เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันนวัตกรรม เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

2. Logical Investigation

ทักษะที่ 2 คือ การใช้ตรรกะ หรือ Logical Investigation เป็นทักษะในการใช้ “เหตุผล” มาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ซับซ้อนมากกว่าระบบอัตโนมัติ โดยนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ เช่น คุณธรรม จริยธรรมในสังคม 

ขณะที่หุ่นยนต์ยังทำได้เพียงประมวลข้อมูลจำนวนมากและคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

3. Wicked-Problem Self-Efficacy

ต่อมาคือ Wicked-Problem Self-Efficacy เป็นทักษะในการเลือกใช้และตรวจสอบข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนำมาคิดแก้ไขปัญหาของมนุษย์

เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะเข้าใจมนุษย์เท่ากับมนุษย์ด้วยกันเอง ฉะนั้น คนที่เข้าใจปัญหาของมนุษย์และสามารถแก้ปัญหาได้จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ เพราะปัญหายังเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับมนุษยชาติต่อไปอีกนานเท่านาน

4. Connectedness

อีกหนึ่งทักษะที่ต้องมี คือ Connectedness ความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนอื่น เช่น การสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่ต้องมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เป็นทักษะที่จำเป็นมากในการบริหารคนในองค์กร แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนก็ตาม

5. Virtual Collaboration

ทักษะ Virtual Collaboration หมายถึง ความสามารถในประสานงานและทำงานแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อกำจัดของพื้นที่และเวลา แต่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เป็นทักษะที่ช่วยให้งานทำได้เร็วขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย

6. Life-Long Learning Experimentation

ทักษะสุดท้ายคือ Life-Long Learning Experimentation ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาด้วยความสมัครใจ ไม่ต้องมีใครบังคับ เป็นอีกทักษะที่จำเป็นมากๆ ซึ่งหุ่นยนต์และ AI ยังไม่สามารถทำเองได้โดยปราศจากป้อนข้อมูล 

ฉะนั้น คนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เปิดรับสิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในทุกยุคทุกสมัย

----------------------------

ที่มา: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

ทุกวันนี้ความสามารถของ AI ถูกพัฒนาให้ทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนคนทำงานอดหวั่นใจไม่ได้ว่าอาจจะตกงานเพราะมี AI มาแทนที่ มนุษยชาติจึงจำเป็นต้องอาศัย 6 ทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณทำงานได้ดีและเก่งเหนือกว่า AI 

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์