เช็คลิสต์! คุณมีทักษะสำหรับอนาคตกี่ข้อ?
  • Biz Life
  • Nov 20, 2019

ทุกวันนี้ ใครๆ ก็พูดถึงความสามารถของ AI (Artificial Intelligence) ที่พัฒนาให้ทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนหลายองค์กรในแทบทุกวงการบรรจุ AI และหุ่นยนต์เข้าเป็นพนักงานประจำไปแล้ว จนอดหวั่นใจไม่ได้ว่า งานที่เรากำลังทำอยู่ อาจตกเป็นของเจ้า AI เข้าสักวัน

ในเมื่อเลี่ยงไม่ได้ มวลมนุษยชาติจึงต้องหาทางทำให้ AI ทำงานสู้เราไม่ได้แทน เร็วๆ นี้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ "เทรนด์ในการทำงานในอนาคต" ที่มนุษย์ออฟฟิศจำเป็นต้องอาศัย 6 ทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณแตกต่างจาก AI 

ลองมาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้าง ที่เป็นที่ต้องการสำหรับการทำงานในยุคนี้และในอนาคต

1. Creative Conception

ทักษะแรก คือ Creative Conception ความสามารถในการก้าวข้ามขอบความคิด หรือพูดง่ายๆ ก็คือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั่นแหละ

ทักษะนี้เป็นทักษะหุ่นยนต์ยังทำไม่ได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการรวบรวมข้อมูลมหาศาลเท่านั้น แต่เกิดจากความคิด ประสบการณ์ ผสมกับความรู้สึก ที่ทำให้คนเราเกิดความกระหายใคร่รู้ เกิดข้อสงสัย จนนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกได้ 

ทำให้คนที่มีความคิดใหม่ๆ ขับเคลื่อนองค์กรให้เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันนวัตกรรม เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

2. Logical Investigation

ทักษะที่ 2 คือ การใช้ตรรกะ หรือ Logical Investigation เป็นทักษะในการใช้ “เหตุผล” มาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ซับซ้อนมากกว่าระบบอัตโนมัติ โดยนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ เช่น คุณธรรม จริยธรรมในสังคม 

ขณะที่หุ่นยนต์ยังทำได้เพียงประมวลข้อมูลจำนวนมากและคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

3. Wicked-Problem Self-Efficacy

ต่อมาคือ Wicked-Problem Self-Efficacy เป็นทักษะในการเลือกใช้และตรวจสอบข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนำมาคิดแก้ไขปัญหาของมนุษย์

เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะเข้าใจมนุษย์เท่ากับมนุษย์ด้วยกันเอง ฉะนั้น คนที่เข้าใจปัญหาของมนุษย์และสามารถแก้ปัญหาได้จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญ ที่องค์กรไหนก็ต้องการ เพราะปัญหายังเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับมนุษยชาติต่อไปอีกนานเท่านาน

4. Connectedness

อีกหนึ่งทักษะที่ต้องมี คือ Connectedness ความสามารถในการเชื่อมต่อกับคนอื่น เช่น การสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่ต้องมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เป็นทักษะที่จำเป็นมากในการบริหารคนในองค์กร แม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนก็ตาม

5. Virtual Collaboration

ทักษะ Virtual Collaboration หมายถึง ความสามารถในประสานงานและทำงานแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อกำจัดของพื้นที่และเวลา แต่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เป็นทักษะที่ช่วยให้งานทำได้เร็วขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นตามไปด้วย

6. Life-Long Learning Experimentation

ทักษะสุดท้ายคือ Life-Long Learning Experimentation ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การแสวงหาด้วยความสมัครใจ ไม่ต้องมีใครบังคับ เป็นอีกทักษะที่จำเป็นมากๆ ซึ่งหุ่นยนต์และ AI ยังไม่สามารถทำเองได้โดยปราศจากป้อนข้อมูล 

ฉะนั้น คนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เปิดรับสิ่งใหม่และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในทุกยุคทุกสมัย

----------------------------

ที่มา: บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

ทุกวันนี้ความสามารถของ AI ถูกพัฒนาให้ทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนคนทำงานอดหวั่นใจไม่ได้ว่าอาจจะตกงานเพราะมี AI มาแทนที่ มนุษยชาติจึงจำเป็นต้องอาศัย 6 ทักษะสำคัญที่จะทำให้คุณทำงานได้ดีและเก่งเหนือกว่า AI 

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?