"ตกงาน" อย่าตกใจ ประกันสังคมมีเงินให้ใช้
  • Biz Life
  • Jul 12, 2019

ปรากฏการณ์ปิดตัวของสื่อใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่า การลดจำนวนพนักงานของแบงก์ร่วมพันตำแหน่ง การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทต่างๆ รวมถึงข่าวคราวศักยภาพการทำงานของ AI ที่ถูกพัฒนาใกล้เคียงกับความสามารถของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน เป็นสัญญาณเริ่มบ่งบอกว่าทุกคนมีโอกาสตื่นเช้ามากลายเป็น คนว่างงาน ได้ง่ายพอๆ กับพลิกผ่ามือ 

การพัฒนาทักษะของตัวเองควบคู่กับการเตรียมตัว เตรียมใจ รับมือกับสถานะผู้ว่างงานอยู่เสมอจึงเป็นเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ในยุค Disruption

แต่ในข่าวร้ายยังมีข่าวดี…สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตลอด สามารถขอรับเงินชดเชย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางกองทุนได้ เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน

โดยทันทีที่รู้ตัวว่าตกงานเข้าแล้ว จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็น 'ผู้ว่างงาน' ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือที่สะดวก ภายใน 30 วัน เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน หากช้ากว่านั้นจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่ว่านี้ได้เลย

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย จะต้องจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งต้องอยู่ภายใน 15 เดือนก่อนที่จะว่างงาน โดยสาเหตุของการว่างงานจะเป็นมาจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ห้ามหนีออกมาดื้อๆ เป็นอันขาด

ที่สำคัญการออกจากงานจะต้องไม่มีการทำผิดตามกฎหมาย เช่น จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย, ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร, ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา เป็นต้น

หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดก็เตรียมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน และทำตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อขอรับเงินชดเชยระหว่างที่รองานใหม่ได้เลย

สำหรับเกณฑ์จ่ายค่าชดเชย แตกต่างกันออกไป

กรณีที่ถูกเลิกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บริษัทปิด ยุบแผนก หรืออะไรก็ตามแต่จะได้เงิน 50% ของค่าจ้าง จากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650-15,000 บาท เช่น มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท โดยจะได้เงินทดแทนไม่เกิน 180 วันต่อปี

ถ้าลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ได้เงิน 30% ของค่าจ้าง จากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650-15,000 บาท เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

โดยหลังจากที่ลาออกยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน ในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร ทุพลภาพและเสียชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่ต้องรายงานตัวตามนัดของประกันสังคมเพื่อรับสิทธิ์ในทุกๆ เดือน ฉะนั้น อย่าลืมติดตาม สิทธิประโยชน์ของตัวเองอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลา "ตกงาน" จะได้ไม่ "ตกใจ" (มากเกินไป)

เรื่อง : ปณิดดา เกษมจันทโชติ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ภาพ : ณัฐนิช อิสรเสรีธรรม

หมั่นตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตัวเอง เพื่อใช้สิทธิให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเวลาว่างงาน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์