"ตกงาน" อย่าตกใจ ประกันสังคมมีเงินให้ใช้
  • Biz Life
  • Jul 12, 2019

ปรากฏการณ์ปิดตัวของสื่อใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่า การลดจำนวนพนักงานของแบงก์ร่วมพันตำแหน่ง การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทต่างๆ รวมถึงข่าวคราวศักยภาพการทำงานของ AI ที่ถูกพัฒนาใกล้เคียงกับความสามารถของมนุษย์มากขึ้นทุกวัน เป็นสัญญาณเริ่มบ่งบอกว่าทุกคนมีโอกาสตื่นเช้ามากลายเป็น คนว่างงาน ได้ง่ายพอๆ กับพลิกผ่ามือ 

การพัฒนาทักษะของตัวเองควบคู่กับการเตรียมตัว เตรียมใจ รับมือกับสถานะผู้ว่างงานอยู่เสมอจึงเป็นเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ในยุค Disruption

แต่ในข่าวร้ายยังมีข่าวดี…สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตลอด สามารถขอรับเงินชดเชย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางกองทุนได้ เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน

โดยทันทีที่รู้ตัวว่าตกงานเข้าแล้ว จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็น 'ผู้ว่างงาน' ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านหรือที่สะดวก ภายใน 30 วัน เพื่อแสดงสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน หากช้ากว่านั้นจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่ว่านี้ได้เลย

โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย จะต้องจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งต้องอยู่ภายใน 15 เดือนก่อนที่จะว่างงาน โดยสาเหตุของการว่างงานจะเป็นมาจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ห้ามหนีออกมาดื้อๆ เป็นอันขาด

ที่สำคัญการออกจากงานจะต้องไม่มีการทำผิดตามกฎหมาย เช่น จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย, ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกัน 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลที่สมควร, ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา เป็นต้น

หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดก็เตรียมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน และทำตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อขอรับเงินชดเชยระหว่างที่รองานใหม่ได้เลย

สำหรับเกณฑ์จ่ายค่าชดเชย แตกต่างกันออกไป

กรณีที่ถูกเลิกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่บริษัทปิด ยุบแผนก หรืออะไรก็ตามแต่จะได้เงิน 50% ของค่าจ้าง จากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650-15,000 บาท เช่น มีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท โดยจะได้เงินทดแทนไม่เกิน 180 วันต่อปี

ถ้าลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ได้เงิน 30% ของค่าจ้าง จากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650-15,000 บาท เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

โดยหลังจากที่ลาออกยังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน ในกรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร ทุพลภาพและเสียชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแค่ต้องรายงานตัวตามนัดของประกันสังคมเพื่อรับสิทธิ์ในทุกๆ เดือน ฉะนั้น อย่าลืมติดตาม สิทธิประโยชน์ของตัวเองอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลา "ตกงาน" จะได้ไม่ "ตกใจ" (มากเกินไป)

เรื่อง : ปณิดดา เกษมจันทโชติ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

ภาพ : ณัฐนิช อิสรเสรีธรรม

หมั่นตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตัวเอง เพื่อใช้สิทธิให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเวลาว่างงาน

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?