display:none;
ลงพุง ซึมเศร้า Burnout  หมดไฟ
  • Lifestyle
  • Jul 10, 2019

ถ้า จน-อ้วน-โสด คือวลียอดฮิตที่นิยามปัญหาปวดใจของคนเมือง อ้วนลงพุง-ซึมเศร้า-และกำลัง Burnout หมดไฟทำงานก็น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนทำงานออฟฟิศที่อยู่ในเมืองใหญ่

ค่าครองชีพของเมืองใหญ่นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้จนทำให้เรา 'จน’  และ Lifestyle การบริโภคที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ทำให้คนเมืองไม่มีเวลาที่จะใส่ใจและดูแลตัวเองอย่างจริงจังทำให้เรานั้น 'อ้วน’  ขณะที่กิจวัตรของชีวิตไม่ได้เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน คนเมืองต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถและขนส่งสาธารณะ และใช้เวลาที่ทำกิจกรรมด้วยตัวคนเดียวเป็นหลักจนต้อง 'โสด'

นั่นคือพฤติกรรมในภาพใหญ่ของมนุษย์เมืองที่กำลังประสบอยู่ แต่ถ้าให้โฟกัสเฉพาะกลุ่มให้แคบลงมาที่คนทำงานในเมือง   ข้อมูลจากกรมอนามัยให้รายละเอียดที่น่าสนใจว่า คนทำงานราว 15 ล้านคน อยู่ในระบบประกันสังคม และส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้หลายคนเกิดภาวะความเครียดสะสม กระทบต่อสุขภาพร่างกาย และทำให้เกิดโรคอ้วน เพราะขาดการออกกำลังกาย และการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรม

การใช้ชีวิตเช่นนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในผู้หญิง และโรคจากการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อ้วนลงพุง และโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง พบคนวัยทำงาน มีแนวโน้มเป็นโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่วนโรคเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า และวัยทำงานเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด โดยทั้งหมดทำให้เกิดภาระ และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมาก”พ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

ส่วนพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลย พบว่า คนวัยทำงานทั่วโลก อายุตั้งแต่ 20 กว่าปีขึ้นไป นอกจากเสี่ยงป่วยเป็นโรคแล้ว ยังเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน ทำให้จิตใจมีสภาพหดหู่ เกิดภาวะวิตกกังวล และนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้

บริษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จึงส่งเสริมให้พนักงานหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างแรงจูงใจ ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย บริหารจัดการอารมณ์ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคได้

อย่าลืมว่าหากสุขภาพกายดีจะส่งผลให้มีสุขภาพใจที่ดีซึ่งนั่นก็จะช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรตามมาเช่นกัน

Work-Life Balance หรือการสร้างสมดุลชีวิตไม่ใช่เรื่องโลกสวย เพราะถ้าคุณไม่มีก็เตรียมเข้าข่ายที่จะเกิดโรคร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจได้

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์ เราจะเป็น “เพื่อน” ที่คนอ่านทั้ง “เอามัน” และ “เอาเรื่อง”

เชื่อใจได้ตลอดเวลา ในวันที่ทุกคนเล่นบท “สื่อ” บนพื้นที่ข่าวสารอันเชี่ยวกรากในโลกออนไลน์ แต่ “ความน่าเชื่อถือ” มักเป็นสิ่งที่ผู้คนมองหาเสมอเมื่อต้องการ “ใช้ข่าว” สักชิ้น ไม่ว่าจะเพื่อ “บอกเล่า-อ้างอิง-วิเคราะห์” ก็ตาม

  • About
  • Contact
  • For Advertiser
  • Want to become an author?