display:none;
ลงพุง ซึมเศร้า Burnout  หมดไฟ
  • Lifestyle
  • Jul 10, 2019

ถ้า จน-อ้วน-โสด คือวลียอดฮิตที่นิยามปัญหาปวดใจของคนเมือง อ้วนลงพุง-ซึมเศร้า-และกำลัง Burnout หมดไฟทำงานก็น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคนทำงานออฟฟิศที่อยู่ในเมืองใหญ่

ค่าครองชีพของเมืองใหญ่นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้จนทำให้เรา 'จน’  และ Lifestyle การบริโภคที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ทำให้คนเมืองไม่มีเวลาที่จะใส่ใจและดูแลตัวเองอย่างจริงจังทำให้เรานั้น 'อ้วน’  ขณะที่กิจวัตรของชีวิตไม่ได้เอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกัน คนเมืองต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถและขนส่งสาธารณะ และใช้เวลาที่ทำกิจกรรมด้วยตัวคนเดียวเป็นหลักจนต้อง 'โสด'

นั่นคือพฤติกรรมในภาพใหญ่ของมนุษย์เมืองที่กำลังประสบอยู่ แต่ถ้าให้โฟกัสเฉพาะกลุ่มให้แคบลงมาที่คนทำงานในเมือง   ข้อมูลจากกรมอนามัยให้รายละเอียดที่น่าสนใจว่า คนทำงานราว 15 ล้านคน อยู่ในระบบประกันสังคม และส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้หลายคนเกิดภาวะความเครียดสะสม กระทบต่อสุขภาพร่างกาย และทำให้เกิดโรคอ้วน เพราะขาดการออกกำลังกาย และการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดจากพฤติกรรม

การใช้ชีวิตเช่นนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งระบบสืบพันธุ์ เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในผู้หญิง และโรคจากการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

อ้วนลงพุง และโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง พบคนวัยทำงาน มีแนวโน้มเป็นโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่วนโรคเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า และวัยทำงานเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด โดยทั้งหมดทำให้เกิดภาระ และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวนมาก”พ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

ส่วนพฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลย พบว่า คนวัยทำงานทั่วโลก อายุตั้งแต่ 20 กว่าปีขึ้นไป นอกจากเสี่ยงป่วยเป็นโรคแล้ว ยังเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน ทำให้จิตใจมีสภาพหดหู่ เกิดภาวะวิตกกังวล และนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได้

บริษัท องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จึงส่งเสริมให้พนักงานหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างแรงจูงใจ ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย บริหารจัดการอารมณ์ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่กับการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคได้

อย่าลืมว่าหากสุขภาพกายดีจะส่งผลให้มีสุขภาพใจที่ดีซึ่งนั่นก็จะช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรตามมาเช่นกัน

Work-Life Balance หรือการสร้างสมดุลชีวิตไม่ใช่เรื่องโลกสวย เพราะถ้าคุณไม่มีก็เตรียมเข้าข่ายที่จะเกิดโรคร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจได้

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์