display:none;
  • Video
  • Jul 8, 2019

วันที่อุณหภูมิการเมืองกำลังระอุจนแยกออกเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน แต่ไม่ใช่สำหรับ โต้ สุหฤท สยามวาลา

เขายืนยันว่า ยังมีคนตรงกลางทางการเมืองที่อยากเห็นสังคมเดินหน้าไปได้ไม่แพ้กัน

"ถ้าคุณจะยอมรับให้มันเป็นแบบนี้ก็อยู่ไป ผมไม่ยอม ผมจะยอมโลกสวย เรียกร้องให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง"

คุยการเมืองแบบ "โลกสวย" กับ "โต้-สุหฤท สยามวาลา" ที่มักถูกประณามกลางโซเชียลอยู่บ่อยครั้ง กับแนวคิดแบบโลกสวย
 

คุณจะซ้าย จะขวาก็ทำไป ผมมีหลักยึดของผม ผมไม่มีวันจะด่าคุณว่า คุณอยู่ซ้ายเพราะคิดไม่เป็น คุณขวาเพราะคุณบ้า ไม่ คุณอยู่ไป ซ้าย ขวาได้ทั้งนั้น แต่คุณต้องให้ผมอยู่ตรงกลางด้วย

Bottom Line เป็น News Magazine Onlineที่ยึด “ความน่าเชื่อถือ” บนพื้นฐานความเป็น “สื่อสารมวลชน” ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Story Telling อันเป็นเอกลักษณ์